Nieuws 

Verkeersplan voor Noord aangepast

Gepubliceerd op 30 juni 2021

De enquête en de webinars over het Mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord leverden naast veel steun ook de nodige kritiek op. Daarom heeft het programmateam de plannen aangepast. Vooral in Krommenie moest er veel veranderd worden. Om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum is een nieuw circulatieplan gemaakt met nog een aantal verschillende varianten. 

Die zijn de afgelopen weken voorgelegd aan het bestuur van de winkeliersvereniging DOKA, het bewonerscomité Willis en de werkgroep Agathebuurt. Pittige, maar ook heel constructieve gesprekken die een aantal goede ideeën opleverden. De uitkomst van het overleg wordt begin juli besproken met de wethouders Slegers, Krieger en Breunesse. Daarna krijgt het Mobiliteitsplan Noord zijn definitieve vorm. Het plan wordt na de zomer gepubliceerd en daarna vastgesteld door B&W en de gemeenteraad. 

Aangepaste circulatievoorstellen en meer

In het nieuwe Mobiliteitsplan Noord staan straks niet alleen aangepaste circulatievoorstellen, maar ook een uitgebreider fietsnetwerk en gewijzigde plannen voor een tweede brug over de Nauernasche Vaart. Verder komt er in het plan een extra verkeersontsluiting voor het bedrijventerrein Noorderveld 1 en beter openbaar vervoer naar Molletjesveer en Noorderveld. Het Mobiliteitsplan Noord vraagt wel flinke investeringen, waarvoor Zaanstad een beroep zal moeten doen op  Rijk en provincie.    

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl