Projecten en initiatieven in Zaanstad Noord

Wilt u meer lezen over de (nieuwbouw)projecten in het MAAK-gebied Noord? Klik op de pins hieronder op de kaart voor meer informatie of scrol naar beneden voor een toelichting op de projecten.

Plan
Zaans Pijl (Brokking)

Op de plek van de vroegere veevoederfabriek Brokking in Wormerveer is projectontwikkelaar De Nijs bezig om een levendige woonomgeving te maken. Het fabrieksterrein stond vroeger bekend als Wessanen de Ster. De bouw van de ongeveer 150 woningen aan de Zaan is in volle gang.

Zaankwartier (Meneba)

Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt de nieuwe wijk Zaankwartier. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan 40% betaalbare huur- en koopwoningen, 15% middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan stedelijke en maatschappelijke voorzieningen als horeca en kleinschalige kantoor en detailhandel.

Eilanden van Hain

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie ontwikkelt AM vijf eilanden met koopwoningen. Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er mooie verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen

Durghorst

Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. In de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg te staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Noordeinde

Aan de westoever van de Zaan, waar het Noordeinde van de rivier afbuigt en in noordelijke richting overgaat in de Noorddijk, komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. De centrale open ruimte wordt een groene verblijfsplek. Deze locatie maakt onderdeel uit van de groene ambiance aan de De Ruijterkade. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd.

Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen.

Gasfabriekterrein Krommenie

In oktober 2019 heeft de gemeente de grond van het voormalig gasfabriekterrein Krommenie officieel te koop aangeboden voor woningbouw. Projectontwikkelaars konden een bod doen op de grond en een planvisie indienen om de grond te bebouwen. Hier kwamen drie plannen uit. In september 2020 konden buurtbewoners door middel van een buurtraadpleging stemmen op de drie plannen. Het plan van de rolreder van VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw) kreeg de meeste stemmen.

Parel van Zuid (Celebesstraat)

Op deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij heeft in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord een plan uitgewerkt. Het plan bestaat in totaal uit 4 verschillende gebouwen waarin 16 appartementen en 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

Vlaar

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk belangrijk.

Chromos

De gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.

Poort Saendelft

Ten zuiden van station Krommenie-Assendelft op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder ligt een braakliggend terrein. Dit terrein is in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard. Eigen Haard wil hier graag circa 80 huurappartementen realiseren. De gemeente en Eigen Haard pakken deze handschoen samen op en werken op dit moment in een intensief ontwerptraject een ontwerp uit.

Kerkstraat 110

Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik als rusthuis en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Om nu alvast vooruit te kijken naar de toekomst hebben gemeente Zaanstad en eigenaar verkennende gesprekken gevoerd voor een woningbouwontwikkeling.

PWN-terrein / De Groote Weiver

Voor dit gebied zijn woningbouwplannen. Door deze woningbouwplannen is de Groote Weiver op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Zaanstad helpt de stichting hierbij.

Vernieuwing Zaanbrug

Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.

Kreekrijk

Kreekrijk is de laatste grootste uitleglocatie van de gemeente Zaanstad die momenteel wordt ontwikkeld. Kreekrijk ligt in het noordwesten van Zaanstad, met De Omzoom aan de westzijde, de woonwijk Saendelft aan de zuidoostzijde en het spoor aan de noordoostzijde. Er worden in de komende jaren ca. 920/966 woningen gebouwd. Er zijn nu circa 144 woningen opgeleverd.

Mercuriusterrein Krommenie

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt.

Eilanden van Hain

Impressie van nieuwbouwproject Eilanden van HainOp de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie ontwikkelt AM vijf eilanden met koopwoningen.  Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er mooie verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Zo kan straks heel Krommenie genieten van het weidse polderlandschap. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen.

Lees meer

Zaankwartier (Meneba)

Illustratie van de herontwikkeling fabrieksterrein MenebaOp de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt de nieuwe wijk Zaankwartier: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan 40%  betaalbare huur- en koopwoningen, 15% middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan stedelijke en maatschappelijke voorzieningen als horeca en kleinschalige kantoor en detailhandel.

Lees meer

Durghorst

Luchtfoto Durghorstplantsoen waar plannen voor nieuwbouw worden gemaakt. Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. In de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg te staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Lees meer

Zaan Pijl (Brokking)
Illustratie nieuwbouw Brokking in Wormerveer

Een van de centrale doelstellingen van het gemeentelijk programma is om braakliggende terreinen met leegstaande panden langs de Zaan nieuw leven in te blazen op een wijze die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van het omliggende gebied. Brokking aan de Noorddijk in Wormerveer is één van de ontwikkellocaties. De bouw van 180 woningen op het terrein van de voormalige veevoederfabriek Brokking is door ontwikkelcombinatie De Nijs gestart


www.brokkingaandezaan.nl

Kreekrijk

Kreekrijk is de laatste grootste uitleglocatie van de gemeente Zaanstad die momenteel wordt ontwikkeld. Kreekrijk ligt in het noordwesten van Zaanstad, met De Omzoom aan de westzijde, de woonwijk Saendelft aan de zuidoostzijde en het spoor aan de noordoostzijde. Er worden in de komende jaren ca. 920/966 woningen gebouwd. Er zijn nu circa 144 woningen opgeleverd.

Lees meer

Gasfabriekterrein Krommenie

Luchtfoto van gasfabriekterrein Krommenie


In oktober 2019 heeft de gemeente de grond van het voormalig gasfabriekterrein Krommenie officieel te koop aangeboden voor woningbouw. Projectontwikkelaars konden een bod doen op de grond en een planvisie indienen om de grond te bebouwen. Hier kwamen  drie plannen uit. In september 2020 konden buurtbewoners door middel van een buurtraadpleging stemmen op de drie plannen. Het plan van de rolreder van VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw) kreeg de meeste stemmen.

Meer info

Parel van Zuid (Celebesstraat)

Illustratie Parel van ZuidOp deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij heeft in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord een plan uitgewerkt. Het plan bestaat in totaal uit 4 verschillende gebouwen waarin 16 appartementen en 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

www.parelvanzuid.nl

Opknapbeurt Zaanbrug

Illustratie van ZaanbrugDoor de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.  En op de brug komen aan weerszijden vrij liggende fietspaden met een breedte van 2,10 meter en vrij liggende voetpaden van 1,80 meter breed. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Lees meer over dit project

Poort Saendelft

Foto van braakliggend terrein bij Saendelverlaan tbv nieuwbouwproject Poort SaendelftTen zuiden van station Krommenie-Assendelft op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder ligt een braakliggend terrein. Dit terrein is in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard. Eigen Haard wil hier graag circa 80 huurappartementen realiseren. Het terrein ligt aan het spoor en aan een aantal drukke wegen qua verkeer, hierdoor is het belangrijk om een goed ontwerp te maken dat voldoet aan wettelijke geluidseisen. De gemeente en Eigen Haard werken op dit moment in een intensief ontwerptraject een ontwerp uit.

Lees meer over dit project

Zeeheldenbuurt
Luchtfoto van ZeeheldenbuurtIn Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

Lees meer

Noordeinde: school en wonen

afbeelding maquette ontwikkelingen Noordeinde: school en woonplekkenAan het Noordeinde ligt een van de top 16 woningbouwplannen van de gemeente Zaanstad. Hier komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd.

Kerkstraat 110

Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik als rusthuis en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Om nu alvast te anticiperen op de toekomst hebben gemeente Zaanstad en eigenaar verkennende gesprekken gevoerd voor een woningbouwontwikkeling.

Chromos

Luchtfoto van terrein ChromosDe gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.

Vlaar 

Foto van Vlaar

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk belangrijk.

PWN terrein / De Groote Weiver
Foto van terrein de Groote Weiver

Voor dit gebied zijn woningbouwplannen. Door deze woningbouwplannen is de Groote Weiver op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Zaanstad helpt de stichting hierbij.

Mercuriusterrein Krommenie

Foto vanaf het water met zicht op Mercurius Krommenie


Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan een gebiedsvisie. In die visie staat in grote lijnen wat voor een buurt het bedrijventerrein Mercurius moet worden. Het maken van de visie doen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. 

Lees meer

Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. 

Ook wordt onderzocht of de locatie geschikt is voor een innovatief en modern woonconcept voor sociale huisvesting voor actieve stedelingen die op een centrale plek in de stedelijke agglomeratie Amsterdam willen wonen.

Maatschappelijke kracht 

Speerpunt 3 van het Perspectief is Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht. Wat houdt dat precies is, en wie doen dat? In de korte omschrijving lijkt het vooral te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees meer

 Schrijversbuurt

Hoe is het om te wonen in de Schrijversbuurt? Parteon, het Sociaal Wijkteam en gemeente Zaanstad vroegen het aan de bewoners. Zij konden een enquête invullen met vragen over veiligheid, de sociale omgang met medebewoners en hoe de omgeving eruit ziet.

Lees meer

Eco aan de Zaan 

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. Het is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met  zelfgekozen partners.  

Lees meer

't Lokaal: werkplek v toekomst

Tekening van 't Lokaal over werk, onderwijs en zorg’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Lees meer

Station Wormerveer Buitenpoort

Afbeelding uit studie BuitenpoortenSamen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook Station Wormerveer heeft de aandacht.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl