Projecten en initiatieven in Zaanstad Noord

Wilt u meer lezen over de (nieuwbouw)projecten in het MAAK-gebied Noord? Klik op de pins hieronder op de kaart voor meer informatie of scrol naar beneden voor een toelichting op de projecten.

Plan
Zaans Pijl (Brokking)

Op de plek van de vroegere veevoederfabriek Brokking in Wormerveer is projectontwikkelaar De Nijs bezig om een levendige woonomgeving te maken. Het fabrieksterrein stond vroeger bekend als Wessanen de Ster. De bouw van de ongeveer 150 woningen aan de Zaan is in volle gang.

Zaankwartier (Meneba)

Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt de nieuwe wijk Zaankwartier. De locatie biedt ruimte voor circa 680 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, 10% Betaalbare Koopwoningen Zaanstad en 15% middeldure huur. Ook komen er ongeveer 40 zorgwoningen in het project. Het resterende deel worden vrijesectorwoningen. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan stedelijke en maatschappelijke voorzieningen als horeca en kleinschalige kantoor en detailhandel.

Eilanden van Hain

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie ontwikkelt AM vijf eilanden met koopwoningen. Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er mooie verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen

Durghorst

Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. In de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg te staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Noordeinde

Aan de westoever van de Zaan, waar het Noordeinde van de rivier afbuigt en in noordelijke richting overgaat in de Noorddijk, komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. De centrale open ruimte wordt een groene verblijfsplek. Deze locatie maakt onderdeel uit van de groene ambiance aan de De Ruijterkade. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd.

Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen.

Hotspot
De Rolreder Gasfabriekterrein Krommenie

In 2020 koos een meerderheid van de buurtbewoners van het oude gasfabriekterrein voor het ontwerp ‘de Rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling. De buurt is enthousiast over de participatie-aanpak en blij dat het kleinschalige van het buurtje behouden blijft.De Rolreder bestaat uit 50 nieuwbouwwoningen waarvan 15 woningen bestemd voor sociale huur en 12 seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Parel van Zuid (Celebesstraat)

Op deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij heeft in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord een plan uitgewerkt. Het plan bestaat in totaal uit 4 verschillende gebouwen waarin 16 appartementen en 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

Vlaar

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk belangrijk.

Chromos

De gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.

Poort Saendelft

Ten zuiden van station Krommenie-Assendelft op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder ligt een braakliggend terrein. Dit terrein is in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard. Eigen Haard wil hier graag circa 80 huurappartementen realiseren. De gemeente en Eigen Haard pakken deze handschoen samen op en werken op dit moment in een intensief ontwerptraject een ontwerp uit.

Kerkstraat 110

Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik als rusthuis en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Om nu alvast vooruit te kijken naar de toekomst hebben gemeente Zaanstad en eigenaar verkennende gesprekken gevoerd voor een woningbouwontwikkeling.

PWN-terrein / De Groote Weiver

Voor dit gebied zijn woningbouwplannen. Door deze woningbouwplannen is de Groote Weiver op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Zaanstad helpt de stichting hierbij.

Vernieuwing Zaanbrug

Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.

Kreekrijk

Kreekrijk is de laatste grootste uitleglocatie van de gemeente Zaanstad die momenteel wordt ontwikkeld. Kreekrijk ligt in het noordwesten van Zaanstad, met De Omzoom aan de westzijde, de woonwijk Saendelft aan de zuidoostzijde en het spoor aan de noordoostzijde. Er worden in de komende jaren ca. 920/966 woningen gebouwd. Er zijn nu circa 144 woningen opgeleverd.

Mercuriusterrein Krommenie

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt.

Witte de With en omgeving

Parteon dient initiatief in voor sloop-nieuwbouw en verdichting Witte de Withstraat en omgeving.

Esdoornlaan 40 Wormerveer

De eigenaar van voormalige garage aan de Esdoornlaan 40 te Wormerveer is voornemend de locatie te ontwikkelen naar woningen en heeft hiertoe een initiatief aangeleverd bij de gemeente aangeleverd. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de raad voor om een besluit over een startnotitie te nemen waarmee groen licht wordt gegeven voor de verdere planuitwerking.

Eilanden van Hain

Impressie van nieuwbouwproject Eilanden van HainOp de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie ontwikkelt AM vijf eilanden met koopwoningen.  Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er mooie verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Zo kan straks heel Krommenie genieten van het weidse polderlandschap. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen.

Lees meer

Zaankwartier (Meneba)

Illustratie van de herontwikkeling fabrieksterrein MenebaOp de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt de nieuwe wijk Zaankwartier: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. De locatie biedt ruimte voor circa 680 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, 10% Betaalbare Koopwoningen Zaanstad en 15% middeldure huur. Ook komen er ook ongeveer 40 zorgwoningen in het project. Het resterende deel vrijesectorwoningen.

Lees meer

Witte de With en omgeving

De complexen van Parteon aan de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord met als bouwjaar rond 1958 verkeren in slechte staat en voldoen niet meer aan de woonwensen van de huidige tijd. Om een goede overweging te maken over renovatie of sloop-nieuwbouw heeft Parteon in samenwerking met de gemeente een afwegingskader opgesteld. Dit is voor Parteon aanleiding om een initiatief bij de gemeente in te dienen voor sloop nieuwbouw en verdichting.

Lees meer

Brokking aan de Zaan (Zaans Pijl)
Illustratie nieuwbouw Brokking in Wormerveer

Het terrein van de voormalige veevoederfabriek Brokking aan de Noordzaan wordt omgevormd tot een bijzondere wijk met kwalitatief hoogwaardige woningen. OC De Nijs-UBA ontwikkelt en bouwt 180 woningen en appartementen. In 2020 en 2021 zijn deelprojecten Arsenaal 1 en 2 (vijftig woningen) en De Tuinen (37 woningen) gerealiseerd. De oplevering van tien Sluiswoningen en 17 woningen Arsenaal 3 vindt dit jaar plaats. 

De planvorming van de sloop en herbouw van het nog resterende fabrieksgebouw De Pijl is gestart. 

www.brokkingaandezaan.nl

Kreekrijk

Plattegrond indeling nieuwbouw KreekrijkKreekrijk is de laatste grootste uitleglocatie van de gemeente Zaanstad die momenteel wordt ontwikkeld. Kreekrijk ligt in het noordwesten van Zaanstad, met De Omzoom aan de westzijde, de woonwijk Saendelft aan de zuidoostzijde en het spoor aan de noordoostzijde. Er worden in de komende jaren ca. 920/966 woningen gebouwd. Er zijn nu circa 144 woningen opgeleverd.

Lees meer

De Rolreder (Gasfabriekterrein Krommenie)

Luchtfoto van gasfabriekterrein Krommenie


In 2020 koos een meerderheid van de buurtbewoners van het oude gasfabriekterrein voor het ontwerp ‘de Rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling. De buurt is enthousiast over de participatie-aanpak en blij dat het kleinschalige van het buurtje behouden blijft.De Rolreder bestaat uit 50 nieuwbouwwoningen waarvan 15 woningen bestemd voor sociale huur en 12 seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. 

Meer info

Parel van Zuid (Celebesstraat)

Illustratie Parel van ZuidOp deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij heeft in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord een plan uitgewerkt. Het plan bestaat in totaal uit 4 verschillende gebouwen waarin 16 appartementen en 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

www.parelvanzuid.nl

Vervanging Zaanbrug

Illustratie van ZaanbrugDoor de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.  En op de brug komen aan weerszijden vrij liggende fietspaden met een breedte van 2,10 meter en vrij liggende voetpaden van 1,80 meter breed. Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Lees meer over dit project

Poort Saendelft

Foto van braakliggend terrein bij Saendelverlaan tbv nieuwbouwproject Poort SaendelftTen zuiden van station Krommenie-Assendelft op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder ligt een braakliggend terrein. Dit terrein is in eigendom van woningcorporatie Eigen Haard. Eigen Haard wil hier graag circa 80 huurappartementen realiseren. Het terrein ligt aan het spoor en aan een aantal drukke wegen qua verkeer, hierdoor is het belangrijk om een goed ontwerp te maken dat voldoet aan wettelijke geluidseisen. De gemeente en Eigen Haard werken op dit moment in een intensief ontwerptraject een ontwerp uit.

Lees meer over dit project

Lint Krommenie

Zaanstad werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het dorpslint van Krommenie. Met het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente het historische dorpslint beschermen. Het dorpslint bestaat uit De Vlusch, de Noorder- en Zuiderhoofdstraat en het Vlietsend. In het huidige bestemmingsplan zijn in deze straten bouwvolumes toegestaan die niet passen bij het kleinschalige karakter. De gemeente wil verdere aantasting van de historisch waardevolle lintbebouwing voorkomen.

Lees meer 

Durghorst

Luchtfoto Durghorstplantsoen waar plannen voor nieuwbouw worden gemaakt. Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. In de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg te staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Lees meer

Esdoornlaan 40 Wormerveer

De eigenaar van de voormalige garage aan de Esdoornlaan 40 te Wormerveer is voornemend de locatie te ontwikkelen naar woningen en heeft hiertoe een initiatief aangeleverd bij de gemeente. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de raad voor om een besluit over een startnotitie te nemen waarmee groen licht wordt gegeven voor de verdere planuitwerking.

Lees meer

Zeeheldenbuurt
Luchtfoto van ZeeheldenbuurtIn Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

Lees meer

PWN locatie en Kerkstraat Noord
Foto van de Groote Weiver in oude PWN-locatieIn 2005 is het PWN terrein in Wormerveer door Woningcorporatie ZVH gekocht. ZVH wil graag 135 nieuwe woningen op het PWN terrein bouwen. Om dat te kunnen doen moet het PWN gebouw gesloopt worden. Maar het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en cultuurinstelling De Groote Weiver heeft een belangrijke maatschappelijke rol. Daarom is gezocht naar een andere locatie waar sociale huurwoningen, gebouwd kunnen worden. Kerkstraat Noord zou een mogelijke locatie kunnen zijn. Om te kijken of de locatie echt geschikt is wordt een haalbaarheids-onderzoek gedaan. 

Lees meer

Kerkstraat 110

Foto Kerkstraat 110Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik als rusthuis en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Samen met ontwikkelaar Dennenborgh Group onderzoeken we of we de locatie kunnen ontwikkelen naar woningbouw

Lees meer

Chromos

Luchtfoto van terrein ChromosDe gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.

Vlaar 

Foto van Vlaar

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk belangrijk.

Noordeinde: school en wonen

afbeelding maquette ontwikkelingen Noordeinde: school en woonplekkenAan het Noordeinde ligt een van de top 16 woningbouwplannen van de gemeente Zaanstad. Hier komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd.

Mercuriusterrein Krommenie

Foto vanaf het water met zicht op Mercurius Krommenie


Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan een gebiedsvisie. In die visie staat in grote lijnen wat voor een buurt het bedrijventerrein Mercurius moet worden. Het maken van de visie doen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. 

Lees meer

Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. 

Ook wordt onderzocht of de locatie geschikt is voor een innovatief en modern woonconcept voor sociale huisvesting voor actieve stedelingen die op een centrale plek in de stedelijke agglomeratie Amsterdam willen wonen.

 Schrijversbuurt

afbeelding van Kansenkaart SchrijversbuurtHoe is het om te wonen in de Schrijversbuurt? Parteon, het Sociaal Wijkteam en gemeente Zaanstad vroegen het aan de bewoners. Zij konden een enquête invullen met vragen over veiligheid, de sociale omgang met medebewoners en hoe de omgeving eruit ziet.

Lees meer

Ecohof  

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.Aan de Tulpstraat in Wormerveer komt ruimte voor Ecohof Noorderveer: een duurzaam, sociaal en klimaatadaptief ecodorp met 23 woningen. Op deze plek komen 12 (sociale) huurappartementen en 11 grondgebonden koopwoningen. Gemeente Zaanstad verkoopt de grond aan inwoners die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Deze vereniging Eco aan de Zaan begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad.

Lees meer

't Lokaal: werkplek v toekomst

Tekening van 't Lokaal over werk, onderwijs en zorg’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Lees meer

Station Wormerveer Buitenpoort

Afbeelding uit studie BuitenpoortenSamen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook Station Wormerveer heeft de aandacht.

Lees meer

Maatschappelijke kracht 

Foto van ouderen met een spelelementSpeerpunt 3 van het Perspectief is Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht. Wat houdt dat precies is, en wie doen dat? In de korte omschrijving lijkt het vooral te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl