Projecten en initiatieven in Zaanstad Noord

Wilt u meer lezen over de (nieuwbouw)projecten in het MAAK-gebied Noord? Klik op de pins hieronder op de kaart voor meer informatie of scrol naar beneden voor een toelichting op de projecten.

Plan
Hotspot
Zaans Pijl (Brokking)

Het terrein van voormalige veevoederfabriek Brokking aan de Noordzaan wordt omgevormd tot een bijzondere wijk met 180 woningen. In 2020 en 2021 is al een aantal woningen gebouwd (Arsenaal 1 en 2). En dit jaar worden er 27 woningen opgeleverd. De planvorming van de sloop en herbouw van het resterende fabrieksgebouw De Pijl is inmiddels gestart.

Hotspot
Zaankwartier (Meneba)

Op de plek van de meelfabrieken van Meneba komt de nieuwe wijk Zaankwartier: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. De locatie biedt ruimte voor circa 680 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen. Bestaande monumenten krijgen een nieuwe bestemming en in de wijk komt volop groen.

Hotspot
Eilanden van Hain

Op deze voormalige sportvelden komen vijf eilanden met koopwoningen. Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen.

Hotspot
Durghorst

Op de plek van het voormalige verpleeghuis op het Durghorstplantsoen komt nieuwbouw. Woningcorporatie Parteon en de gemeente werken samen aan het plan voor de bouw van 44 woningen. Daarnaast komt er een nieuw buurtcentrum voor De Pelikaan en een cultuurzaal.

Hotspot
Noordeinde

Aan de westoever van de Zaan, waar het Noordeinde van de rivier afbuigt en in noordelijke richting overgaat in de Noorddijk, komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. De centrale open ruimte wordt een groene verblijfsplek. Deze locatie maakt onderdeel uit van de groene ambiance aan de De Ruijterkade. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd.

Hotspot
Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen.

Hotspot
Hotspot
De Rolreder Gasfabriekterrein Krommenie

Het gasfabriekterrein is een plek met historie. Vroeger zaten er rolrederijen: die maakten zeildoeken voor de scheepvaart. Daarna kwam hier de gasfabriek. Het terrein wordt nu een bijzonder woningbouwproject. In 2020 kozen buurtbewoners voor ontwerp ‘de Rolreder’. Dit plan bestaat uit 50 woningen (met sociale huurwoningen en seniorenwoningen). De nieuwe openbare ruimte herinnert straks aan het verleden én biedt plekken voor ontmoeting.

Hotspot
Parel van Zuid (Celebesstraat)

Op deze locatie komen 22 woningen. Het plan bestaat uit 4 verschillende gebouwen, met 16 appartementen en 6 eengezinswoningen. De woningen zijn gasloos en krijgen duurzame (bodem-)warmtepompen en vloerverwarming. Het ontwerp is tot stand gekomen uit een unieke samenwerking met een werkgroep van bewoners.

Hotspot
Vlaar

Op de locaties Chromos en Vlaar is de gemeente in gesprek met de eigenaar over de ontwikkeling van woningbouw. Dat gebeurt met respect voor de monumentale panden, die het verhaal vertellen van het industriële verleden van Krommenie. Zoals het pand van de enveloppenfabriek Vlaar uit 1926.

Hotspot
Chromos

Op de locaties Chromos en Vlaar is de gemeente in gesprek met de eigenaar over de ontwikkeling van woningbouw. Dat gebeurt met respect voor de monumentale panden, die het verhaal vertellen van het industriële verleden van Krommenie. Zoals het pand van de enveloppenfabriek Vlaar uit 1926.

Hotspot
Poort Saendelft

Ten zuiden van station Krommenie-Assendelft, op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder, ligt een braakliggend terrein. Woningcorporatie Eigen Haard wil hier graag circa 80 huurappartementen realiseren. Het terrein ligt aan het spoor en drukke wegen. Daarom is het belangrijk om een ontwerp te maken dat voldoet aan de wettelijke geluidseisen.

Hotspot
Kerkstraat 110

Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Samen met de ontwikkelaar wordt onderzocht of we de locatie kunnen ontwikkelen naar woningbouw.

Hotspot
PWN locatie en Kerkstraat Noord

Woningcorporatie ZVH heeft de PWN-locatie gekocht en wil hier graag woningen bouwen. Maar dan zou het historische PWN-gebouw worden gesloopt en verdwijnt Cultureel Centrum De Groote Weiver. Daarom zoeken we een andere locatie voor de sociale huurwoningen. Kerkstraat Noord kan een geschikte plek zijn. De komende tijd onderzoeken we wat er mogelijk is én gaan we met inwoners in gesprek.

Hotspot
Vernieuwing Zaanbrug

De provincie vervangt de Zaanbrug uit de jaren zestig. Bewoners dachten hierover actief mee. Het resultaat is een traditionele ophaalbrug, die past in de historische omgeving, maar ook in deze tijd. Met de nieuwe Zaanbrug wordt het veiliger voor fietsers en voetgangers. Bovendien verbetert de doorvaart op de Zaan: scheepvaart kan er sneller passeren.

Hotspot
Kreekrijk

Kreekrijk is een grote woningbouwlocatie in de gemeente. Er worden de komende jaren zo’n 966 woningen gebouwd. Ook is er in Kreekrijk ruimte voor basisonderwijs. Kinderen van basisschool Het Koraal en De Delta hebben in het voorjaar 2021 een Tiny Forest aangeplant. Een mooi initiatief om kinderen dichter bij de natuur te brengen.

Hotspot
Mercuriusterrein Krommenie

De gemeente wil het bedrijventerrein veranderen in een aantrekkelijk gebied, waar plaats is voor bedrijven én woningen. De ideeën en wensen vanuit de buurt zijn gebruikt om een concept ruimtelijke visie te maken. Deze is begin juli voorgelegd aan bewoners, ondernemers en eigenaren.

Hotspot
Witte de With en omgeving

Parteon dient initiatief in voor sloop-nieuwbouw en verdichting Witte de Withstraat en omgeving.

Hotspot
Festina Lente Assendelft

Woonzorg Nederland wil het verpleeghuis Festina Lente aan de Beemsterstraat in Assendelft vernieuwen. De gemeente Zaanstad is hierover in gesprek met Woonzorg Nederland.

Hotspot
Rosariumplein Krommenie

De locatie Rosariumplein is jaren gelden gekocht door Lithos bouw & ontwikkeling om hier appartementen te bouwen. Lithos wil 35 duurzame appartementen en een huisartsenpost bouwen op het Rosariumplein.

Hotspot
Marktstraat 22 Wormerveer

In het centrum van Wormerveer, aan de Marktstraat 22, staat het oude pand van basisschool de Toermalijn. De locatie aan de Marktstraat 22 is eigendom van de gemeente en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Hotspot
Bunge Loders Croklaan

Gemeente Zaanstad en Bunge willen dat er na de verhuizing van Bunge naar Hoogtij woningen, bedrijven en voorzieningen komen op de vrijgekomen plek. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieovereenkomst. Cultuurhistorische elementen blijven behouden en het streven is minimaal 30% van de woningen voor sociale huur en 25% grondgebonden woningen.

Hotspot
Smeeke Ven

Woningcorporatie Parteon werkt aan een herontwikkelingsopgave aan de Smeeke Ven in Assendelft. Er zullen vier blokken met eengezinswoningen worden vervangen voor 19 grondgebonden nieuwbouw woningen. Daarnaast komen er 2 complexen met gezamenlijk 31 appartementen.

Hotspot
Hotspot
De Beren

De Beren
Parteon is eigenaar van drie flats met 358 sociale huurwoningen aan de Grote en Kleine Beer. Omdat deze flats bijna 50 jaar oud zijn, wil Parteon deze flats de komende jaren verduurzamen. Samen met de gemeente onderzoekt Parteon of er extra woningen kunnen worden toevoegen bij de flats aan de Grote en Kleine Beer.

Hotspot
Dorpsstraat 476 Assendelft

De eigenaar van het perceel op Dorpsstraat 476 Assendelft heeft besloten om zijn bedrijf - de caravanstalling - te beëindigen. Dat is voor Assendelft een kans om deze plek een nieuwe bestemming te geven. De ontwikkelaar wil onderzoeken of er woningen kunnen komen op deze plek. Het zou gaan om gevarieerd woningaanbod met veel groen, passend bij de overgang van het dorp naar de Westerpolder.

Hotspot
Dorpsstraat 533 Assendelft

Op de locatie van het voormalige Wapen van
Assendelft zijn ideeën voor woningbouw ingediend.
De gemeente is een verkenning gestart om het plangebied helder te krijgen en kansen en risico’s in kaart te brengen.

Eilanden van Hain Krommenie

Impressie van nieuwbouwproject Eilanden van HainOp deze voormalige sportvelden komen vijf eilanden met koopwoningen. Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen.

Lees meer

Zaankwartier Wormerveer

Illustratie van de herontwikkeling fabrieksterrein MenebaOp de plek van de meelfabrieken van Meneba komt de nieuwe wijk Zaankwartier: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. De locatie biedt ruimte voor circa 680 woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen. Bestaande monumenten krijgen een nieuwe bestemming en in de wijk komt volop groen.

Lees meer

Witte de With Wormerveer

Luchtfoto van huizen Witte de With en omgevingDe complexen van Parteon aan de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord met als bouwjaar rond 1958 verkeren in slechte staat en voldoen niet meer aan de woonwensen van de huidige tijd. Parteon werkt samen met de gemeente aan een sloop-nieuwbouwplan. De doelgroep van de woningen zijn ouderen.

Lees meer

Brokking aan de Zaan/Zaans Pijl

Wormerveer
Illustratie nieuwbouw Brokking in Wormerveer

Het terrein van voormalige veevoederfabriek Brokking aan de Noordzaan wordt omgevormd tot een bijzondere wijk met 180 woningen. In 2020 en 2021 is al een aantal woningen gebouwd (Arsenaal 1 en 2). Arsenaal 3 met 17 grondgebonden en 10 sluiswoningen is in 2022 opgeleverd. De planvorming van de sloop en herbouw van het resterende fabrieksgebouw De Pijl is inmiddels gestart.


Lees meer

Kreekrijk Assendelft

Plattegrond indeling nieuwbouw KreekrijkKreekrijk is een grote woningbouwlocatie in de gemeente. Er worden de komende jaren zo’n 966 woningen gebouwd. Ook is er in Kreekrijk ruimte voor basisonderwijs. Kinderen van basisschool Het Koraal en De Delta hebben in het voorjaar 2021 een Tiny Forest aangeplant. Een mooi initiatief om kinderen dichter bij de natuur te brengen.

Lees meer

De Rolreder (Gasfabriekterrein Krommenie)

Luchtfoto van gasfabriekterrein Krommenie

Het gasfabriekterrein is een plek met historie. Vroeger zaten er rolrederijen: die maakten zeildoeken voor de scheepvaart. Daarna kwam hier de gasfabriek. Het terrein wordt nu een bijzonder woningbouwproject. In 2020 kozen buurtbewoners voor ontwerp ‘de Rolreder’. Dit plan bestaat uit 50 woningen (met sociale huurwoningen en seniorenwoningen). De nieuwe openbare ruimte herinnert straks aan het verleden én biedt plekken voor ontmoeting. 

Meer info

Parel van Zuid Wormerveer

Illustratie Parel van ZuidOp deze locatie komen 22 woningen. Het plan bestaat uit 4 verschillende gebouwen, met 16 appartementen en 6 eengezinswoningen. De woningen zijn gasloos en krijgen duurzame (bodem-)warmtepompen en vloerverwarming. Het ontwerp is tot stand gekomen uit een unieke samenwerking met een werkgroep van bewoners.

www.parelvanzuid.nl

Zaanbrug Wormerveer

Illustratie van ZaanbrugDe provincie vervangt de Zaanbrug uit de jaren zestig. Bewoners dachten hierover actief mee. Het resultaat is een traditionele ophaalbrug, die past in de historische omgeving, maar ook in deze tijd. Met de nieuwe Zaanbrug wordt het veiliger voor fietsers en voetgangers. Bovendien verbetert de doorvaart op de Zaan: scheepvaart kan er sneller passeren.

Lees meer over dit project

Poort Saendelft Assendelft

Foto van braakliggend terrein bij Saendelverlaan tbv nieuwbouwproject Poort SaendelftTen zuiden van station Krommenie-Assendelft, op de hoek van de Saendelverlaan en de Rangeerder, ligt een braakliggend terrein. Woningcorporatie Eigen Haard wil hier graag circa 80 huurappartementen realiseren. Het terrein ligt aan het treinspoor en drukke wegen. Daarom is het belangrijk om een ontwerp te maken dat voldoet aan de wettelijke geluidseisen.

Lees meer over dit project

Het lint en Krommenie centrum

Foto Zaanse woning in KrommenieEen lint is een lange lijn met vooral vrijstaande bebouwing langs een weg, dijk of kanaal. Het lint van de Dorpsstraat in Assendelft loopt via de Zuiderhoofdstraat in Krommenie naar de Krommeniedijk en is kilometerslang. Het historische karakter van dit Lint willen we beschermen. Het centrum blijft ook een gezellige plek om te winkelen of een broodje te eten.

Lees meer 

Durghorst Krommenie

Luchtfoto Durghorstplantsoen waar plannen voor nieuwbouw worden gemaakt. Op de plek van het voormalige verpleeghuis op het Durghorstplantsoen komt nieuwbouw. Woningcorporatie Parteon en de gemeente werken samen aan het plan voor de bouw van 44 woningen. Daarnaast komt er een nieuw buurtcentrum voor De Pelikaan en een cultuurzaal.

Lees meer

Dorpsstraat 533 Assendelft

Op de locatie van het voormalige Wapen van Assendelft  zijn ideeën voor woningbouw ingediend.  De gemeente start een verkenning om het plangebied helder te krijgen en kansen en risico’s in kaart te brengen. Een onderdeel van de verkenning is een gesprek met de eigenaren in het mogelijke plangebied.

Lees meer

Zeeheldenbuurt Wormerveerr
Luchtfoto van ZeeheldenbuurtIn Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

Lees meer

PWN locatie en Kerkstraat Noord

Wormerveer
Foto van de Groote Weiver in oude PWN-locatieWoningcorporatie ZVH heeft de PWN-locatie gekocht en wil hier graag woningen bouwen. Maar dan zou het historische PWN-gebouw worden gesloopt en verdwijnt Cultureel Centrum De Groote Weiver. Daarom zoeken we een andere locatie voor de sociale huurwoningen. Kerkstraat Noord kan een geschikte plek zijn. De komende tijd onderzoeken we wat er mogelijk is én gaan we met inwoners in gesprek. 

Lees meer

Kerkstraat 110 Wormerveer

Foto Kerkstraat 110

Het voormalige verpleeghuis De Dam, gelegen aan de Kerkstraat 110, is al jaren niet meer in gebruik en voorziet nu in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Samen met de ontwikkelaar wordt onderzocht of we de locatie kunnen ontwikkelen naar woningbouw.


Lees meer

Chromos Krommenie

Luchtfoto van terrein ChromosOp de locaties Chromos en Vlaar is de gemeente in gesprek met de eigenaar over de ontwikkeling van woningbouw. Dat gebeurt met respect voor de monumentale panden, die het verhaal vertellen van het industriële verleden van Krommenie. Zoals het pand van de enveloppenfabriek Vlaar uit 1926.

Vlaar  Krommenie

Foto van Vlaar

Op de locaties Chromos en Vlaar is de gemeente in gesprek met de eigenaar over de ontwikkeling van woningbouw. Dat gebeurt met respect voor de monumentale panden, die het verhaal vertellen van het industriële verleden van Krommenie. Zoals het pand van de enveloppenfabriek Vlaar uit 1926.

Noordeinde Wormerveer

afbeelding maquette ontwikkelingen Noordeinde: school en woonplekkenDe Noordeinde is één van de oudste straten in Wormerveer. Hier worden zo’n 100 nieuwe woningen gebouwd in Zaanse stijl. Op deze locatie is ook school De Toermalijn gerealiseerd. Het schoolplein is samen met de kinderen ontworpen! De centrale open ruimte wordt een groene verblijfsplek.

Mercuriusterrein Krommenie

Foto vanaf het water met zicht op Mercurius Krommenie

De gemeente wil het bedrijventerrein veranderen in een aantrekkelijk gebied, waar plaats is voor bedrijven én woningen. De ideeën en wensen vanuit de buurt zijn gebruikt om een concept ruimtelijke visie te maken. Deze is begin juli voorgelegd aan bewoners, ondernemers en eigenaren.. 

Lees meer

Festina Lente Assendelft

Luchtfoto Assendelft met daarop locatie Festina Lente aangegeven in rood kaderFestina Lente helpt zorgbehoevende ouderen, vaak dementerend. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig. Dit is de groep mensen die op dit moment in aanmerking komen voor een plek in het verpleeghuis. Het bestaande gebouw is voor deze groep mensen en voor het personeel in de toekomst niet langer geschikt. Dat blijkt uit onderzoek door Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland wil graag hun zorg voor deze groep mensen verbeteren. En zorgwoningen bouwen die beter passen bij de huidige eisen en behoeftes van bewoners.

Lees meer

Ecohof  Wormerveer

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.Aan de Tulpstraat komt Ecohof Noorderveer: een duurzaam, sociaal en klimaatadaptief ecodorp met 23 woningen. De gemeente verkoopt de grond aan inwoners die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Deze vereniging Eco aan de Zaan begon al in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouwlocatie voor een duurzaam en circulair ecodorp.

Lees meer

Rosariumplein Krommenie

De locatie Rosariumplein is jaren gelden gekocht door Lithos bouw & ontwikkeling om hier appartementen te bouwen. In 2021 heeft Lithos samen met de gemeente Zaanstad en andere betrokkenen onderzocht wat de mogelijkheden zijn. In 2023 wil Lithos op het Rosariumplein een huisartsenpost en 35 mooie, duurzame appartementen bouwen.

Lees meer

Marktstraat 22 Wormerveer

Foto van oude pand basisschool Toermalijn aan de Marktstraat 22 in WormerveerIn het centrum van Wormerveer, aan de Marktstraat 22, staat het oude pand van basisschool de Toermalijn. De basisschool de Toermalijn is in de zomer van 2022 verhuist naar een nieuw schoolgebouw in de buurt. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen. De locatie aan de Marktstraat 22 is sindsdien in eigendom van de gemeente en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Gezien de ligging in het centrum van Wormerveer zijn hier voldoende kansen toe.

Lees meer

Bunge Loders Croklaan Wormerveer

Gemeente Zaanstad en Bunge willen dat er na de verhuizing van Bunge naar Hoogtij woningen, bedrijven en voorzieningen komen op de vrijgekomen plek. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieovereenkomst. Cultuurhistorische elementen blijven behouden en het streven is minimaal 30% van de woningen voor sociale huur en 25% grondgebonden woningen.

Lees meer

Station Wormerveer Buitenpoort

Afbeelding uit studie BuitenpoortenSamen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook Station Wormerveer heeft de aandacht.

Lees meer

Gasfabriekterrein Wormerveer

Plattegrond locatie Gasfabriekterrein WormerveerHet gasfabriekterrein Wormerveer bevindt zich tussen de Wandelweg, de Stationsstraat en de Zaanweg, pal tegenover station Wormerveer. De locatie is aangemerkt als woningbouwlocatie in het Perspectief MAAK.Noord 2040. Het plan is daar een nieuwe woonbuurt te ontwikkelen. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en voorzieningen zijn binnen handbereik.


Lees meer

Smeeke Ven Assendelft

Woningcorporatie Parteon werkt aan een herontwikkelingsopgave aan de Smeeke Ven in Assendelft. Er zullen vier blokken met eengezinswoningen worden vervangen voor 19 grondgebonden nieuwbouw woningen. Daarnaast komen er 2 complexen met gezamenlijk 31 appartementen. Het complex dat direct langs Smeeke Ven is gesitueerd krijgt 3 woonlagen. Het complex dat daar haaks op staat krijgt 2 woonlagen.

Lees meer  

De Beren Krommenie

Parteon is eigenaar van drie flats met 358 sociale huurwoningen aan de Grote en Kleine Beer. Omdat deze flats bijna 50 jaar oud zijn, wil Parteon  deze flats de komende jaren verduurzamen. Samen met de gemeente onderzoekt Parteon of er extra woningen kunnen worden toevoegen bij de flats aan de Grote en Kleine Beer.

Lees meer

Dorpsstraat 476 Assendelft

De eigenaar van het perceel op Dorpsstraat 476 Assendelft heeft besloten om zijn bedrijf - de caravanstalling - te beëindigen. Dat is voor Assendelft een kans om deze plek een nieuwe bestemming te geven. De ontwikkelaar wil onderzoeken of er woningen kunnen komen op deze plek. Het zou gaan om gevarieerd woningaanbod met veel groen, passend bij de overgang van het dorp naar de Westerpolder.

Lees meer

Maatschappelijke projecten in het MAAK.gebied Noord

't Lokaal: werkplek v toekomst

Tekening van 't Lokaal over werk, onderwijs en zorg’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Lees meer

Schrijversbuurt

afbeelding van Kansenkaart SchrijversbuurtHoe is het om te wonen in de Schrijversbuurt? Parteon, het Sociaal Wijkteam en gemeente Zaanstad vroegen het aan de bewoners. Zij konden een enquête invullen met vragen over veiligheid, de sociale omgang met medebewoners en hoe de omgeving eruit ziet.

Lees meer

Maatschappelijke kracht 

Foto van ouderen met een spelelementSpeerpunt 3 van het Perspectief is Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht. Wat houdt dat precies is, en wie doen dat? In de korte omschrijving lijkt het vooral te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl