Analyse MAAK.Zaanstad Noord

In analysefase brengen we de huidige situatie in het gebied goed in kaart op basis van feiten, cijfers en gesprekken.

Kansen en bedreigingen vertaald naar speerpunten en dilemma's

De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Voor elk speerpunt liggen lastige dilemma’s op tafel. Over bereikbaarheid bijvoorbeeld: de verkeersdruk is in Zaanstad Noord is nu al nu fors. Hoe kan de gemeente bijdragen om de bereikbaarheid op peil te houden, ook als Zaanstad Noord nog verder groeit? Wat kunnen en willen andere partijen daarin betekenen? En wat kunnen en willen de bewoners zelf doen?

Van elk speerpunt is een filmpje gemaakt om de dilemma’s verder uit te diepen. Klik op de link hieronder om de filmpjes te bekijken. 

Bekijk de filmpjes over de dilemma’s 


Analyse MAAK.Zaanstad Noord afgerond

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties hebben we het noorden van Zaanstad onder de loep genomen. Er zijn vele gesprekken gevoerd, initiatieven en projecten geïnventariseerd en er is gekeken waar kansen liggen en waar bedreigingen. De belangrijkste uitkomsten zijn gevat in een analyse van het gebied.

Kansen en bedreigingen

In onderstaande tabellen staan de kansen en bedreigingen weergegeven, die op grond van de onderzoeken en gesprekken gesignaleerd zijn voor Zaanstad Noord. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Tabel met sterktes en zwaktes die tijdens de analysefase van MAAK.Noord zijn gesignaleerd.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Afbeelding met Kansen en Bedreigingen uit analysefase MAAK.NoordKlik op de afbeelding om deze te vergroten


Belangrijke omgevingsthema's meegenomen in de analyse

De verkenning van Zaanstad Noord is gedaan aan de hand van de thema’s uit de omgevingsvisie. Voor Zaanstad zijn zes opgaven belangrijk in de toekomst: Duurzaamheid, Verstedelijking, Economie, Kansengelijkheid, Veiligheid en Gezondheid.

Download hier de pdf met de zes Zaanse opgaven.

Persoonlijke gesprekken en kansen in beeld gebracht

Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in Zaanstad Noord is een inventarisatie gemaakt van de projecten en initiatieven die er zijn in het gebied. Daarnaast zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd en hebben diverse bewoners en ondernemers in het gebied hun verhaal gedeeld aan de hand van vier vragen:

  • Wat is uw lievelingsplek in het gebied – en waarom? 
  • Wat ziet u als de grootste kans voor het gebied?
  • Wat is een beloftevol initiatief in/uit de wijk?
  • Wat is uw eigen betrokkenheid bij de wijk? Waar zou u samen met de wijk aan willen werken?

Lees hier de verhalen 

Naar de projecten en initatieven


U kunt hier de complete Analyse downloaden (pdf)

Welke stappen zijn gezet: 

Foto overleg MAAK.Noord


Foto van studenten HvA op werkbezoek in Wormerveer

Studenten  van de HvA verkenden begin september samen met een Sociaal Wijkteam de gebieden in MAAK.Noord voor hun onderzoek naar de openbare ruimte voor jongeren
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl