Strategie MAAK.Noord

Werken aan een mooi Zaanstad Noord

Zaanstad Noord. Dat is het gebied waarin Krommenie, Wormerveer, Assendelft-Noord en West-Knollendam liggen. De komende twintig jaar verandert Zaanstad Noord in een gebied waar het nog fijner wonen, werken en recreëren is. Met een mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Dat doen we via het programma MAAK.Noord. 

Er komen nieuwe woningen bij en er is veel aandacht voor het behoud van historische linten en erfgoed, zoals oude fabrieken en monumentale gebouwen. We willen dat mensen hier nu én in de toekomst met plezier wonen, dat kinderen hier prettig kunnen opgroeien en bewoners er veilig oud kunnen worden. Met de bijbehorende voorzieningen zoals scholen, winkels, kinderopvang en huisartsen. Zaanstad Noord: dat zijn we samen. 

Van Perspectief naar Strategie, samen met inwoners, ondernemers en organisaties 

De gemeenteraad stelde het Perspectief Zaanstad Noord eind 2021 vast. In 2022 stippelden we vervolgens een strategie uit. Dat gebeurde in overleg met verschillende partijen en inwoners. De Strategie Zaanstad Noord bestaat uit twee documenten: het Werkboek en het Uitvoeringsprogramma. Het werkboek  beschrijft de aanpak, maatregelen en projecten die nodig zijn om de ambities uit het Perspectief voor dit gebied te bereiken. Het Uitvoeringsprogramma geeft aan met welke projecten de speerpunten voor MAAK.Noord waargemaakt kunnen worden, de verwachte planning van de projecten en of er voor de projecten al financiering (dekking) beschikbaar is of dat dit nog beschikbaar moet worden gesteld. 

Strategie vastgesteld september 2023

In juni 2023 is heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven  op het Werkboek van Strategie MAAK.Noord, waarmee in samenhang gekeken is naar alle projecten in Krommenie, Assendelft, Wormerveer en West-Knollendam. Vervolgens is in september 2023 de Strategie MAAK.Noord door het college definitief vastgesteld.


‘Slagen Maken’ in Noord! 

De gemeente wil de komende jaren zichtbare slagen maken in dit gebied, door de handen uit de mouwen te steken. De Strategie-documenten zijn daar een hulpmiddel bij. Zodat inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente samen de handschoen kunnen oppakken en werk kunnen maken van een fijne leefomgeving in Noord.

Werkboek Strategie MAAK.Noord.pdf

Uitvoeringsprogramma Strategie MAAK.Noord.pdf


Luchtfoto de Zaan kijkend op Wormerveer en Krommenie

Analyse, Perspectief en Strategie

We werken voor alle MAAK.gebieden in Zaanstad aan het toekomstbeeld voor de wijk met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie. Wilt u meer weten over de APS-aanpak? Lees dan ook de brochure via onderstaande link.

Brochure APS-aanpak

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl