MAAK.Zaanstad Noord

Inwoners, organisaties en bedrijven van Zaanstad maken samen met de gemeente MAAK.Zaanstad. Ook in MAAK.gebied Noord werken we samen aan een leefbare wijk voor iedereen, met goede voorzieningen, waar mensen prettig wonen en werken. Ook in 2040! Doet u mee?

MAAK. Zaanstad in Noord

MAAK.Zaanstad heeft als doel om samen met inwoners, organisaties, ondernemers, eigenaren, ontwikkelaars én ambtenaren te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een veilige stad is. Waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren.

Daarom wordt voor verschillende gebieden in de gemeente een gebiedsperspectief gemaakt: een toekomstbeeld voor hoe een plek er in 2040 uit zou kunnen zien. Ook voor het gebied MAAK.Zaanstad Noord: het noorden van Zaanstad vanaf de Zaanse Schans tot aan het noordelijkste puntje van Westknollendam.

De vele ontwikkelingen en het grote aantal bewoners en ondernemers dat hier initiatieven wil starten, vragen om een sterk en samenhangend toekomstbeeld voor 2040: een wenkend perspectief.

Gesprek met de stad

MAAK.Zaanstad werkt altijd in gesprek met de stad. Niet alleen om inspiratie en ideeën op te halen. Zaanstad maken we samen: doel is dan ook om een breed palet aan Zaankanters mee te laten doen met de ontwikkeling van de stad.

Dan gaat het over alle leeftijdsgroepen, culturele achtergronden en opleidingsniveaus. Hoe diverser de groep bewoners die meedoet, hoe beter we rekening kunnen houden met de belangen en ideeën van alle bewoners.

In een gebiedsperspectief kan niet ieder idee een plek krijgen. Simpelweg omdat soms ideeën en belangen tegenstrijdig aan elkaar zijn. Het is dan aan de gemeente(raad) om daarin een knoop door te hakken. Maar ieder idee wordt wel gehoord en overwogen. Want wie kennen het gebied nu beter dan de bewoners en gebruikers ervan?

Meer over MAAK.Zaanstad


Hoe werkt MAAK.Zaanstad?

MAAK.Zaanstad werkt voor het gebied Noord aan een gebiedsperspectief. Hierin staat hoe het gebied er in 2040 kan uitzien. 

Zo’n gebiedsstrategie komt tot stand na een grondige analyse van het gebied of een bepaald thema, zowel sociaal als fysiek. Vervolgens worden de perspectieven, de doelstellingen, opgaven, kwaliteiten en wensen gedefinieerd en op basis daarvan wordt de strategie bepaald. Hoe zorgen we dat het toekomstbeeld ook werkelijkheid wordt?

schema van de APS-aapak: analyse, perspectief, strategie


Download de brochure over de werkwijze van de gemeente in MAAK.Zaanstad (pdf.580 KBpdf)


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl