Nieuws 

Nieuws over MAAK.Zaanstad Noord

Gemeente werkt mee aan initiatief Esdoornlaan 40 Wormerveer

Gepubliceerd op 22 juli 2022

De eigenaar van voormalige garage aan de Esdoornlaan 40 te Wormerveer is voornemend de locatie te ontwikkelen naar woningen en heeft hiertoe een initiatief aangeleverd bij de gemeente aangeleverd. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de raad voor om een besluit over een startnotitie te nemen waarmee groen licht wordt gegeven voor de verdere planuitwerking. Zodra er een akkoord is gegeven op de startnotitie wordt de omgeving uitgenodigd voor een eerste participatiebijeenkomst en worden de plannen verder uitgewerkt. 

Lees verder

Ontwerpuitwerkingsplan gasfabriekterrein Krommenie vastgesteld

Gepubliceerd op 22 juli 2022

Het ontwerpuitwerkingsplan gasfabriekterrein Krommenie is door het college vastgesteld. In 2020 koos een meerderheid van de buurtbewoners voor het ontwerp ‘de Rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling. De Rolreder bestaat uit 50 nieuwbouwwoningen waarvan 15 woningen bestemd voor sociale huur en 12 seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.  

Lees verder

Initiatief voor sloop-nieuwbouw Witte de With en omgeving

Gepubliceerd op 22 juli 2022

De complexen van Parteon aan de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord met als bouwjaar rond 1958 verkeren in slechte staat en voldoen niet meer aan de woonwensen van de huidige tijd. De complexen hebben cultuurhistorische waarden maar hebben geen monumentale status. Om een goede overweging te maken over renovatie of sloop-nieuwbouw heeft Parteon in samenwerking met de gemeente een afwegingskader opgesteld. Dit is voor Parteon aanleiding om een initiatief bij de gemeente in te dienen voor sloop nieuwbouw en verdichting.

Lees verder

Eerste paal voor Kreekstaete

Gepubliceerd op 7 juli 2022

Kreekstaete is een appartementsgebouw in de nieuwe wijk Kreekrijk. Gelegen tussen het landelijke buurtschap Busch en Dam, de provinciale weg en spoorlijn, het westelijk deel van Saendelft (Parkrijk), en sportpark De Omzoom. Het nieuwbouwplan Kreekrijk bevat in totaal ruim negenhonderd woningen, bestaande uit vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.  Maar ook vrije bouwkavels.

Lees verder

Bijeenkomst visie bedrijventerrein Mercurius in Krommenie

Gepubliceerd op 27 juni 2022

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke gebied, waar plaats is voor bedrijven én woningen. In 2020 en 2021 is gesproken met de buurt. De ideeën en wensen die tijdens deze gesprekken zijn gedeeld, zijn gebruikt om een concept ruimtelijke visie te maken. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 5 juli.

Lees verder

Donderdag 23 juni informatiebijeenkomst in Noord

Gepubliceerd op 14 juni 2022

Donderdag 23 juni van 19.00 – 21.30 uur zijn inwoners, ondernemers en organisaties uit Zaanstad Noord van harte welkom in Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer. Programmamanagers van het gebied MAAK.Noord en wijkmanagers van Wormerveer, Krommenie en Assendelft praten u bij over de ontwikkelingen in uw gebied. Ook staat de Omgevingsvisie 2040 op de agenda. Kom langs!

Lees verder

Ontwikkelingen PWN-locatie en Kerkstraat Noord

Gepubliceerd op 13 juni 2022

In 2005 is het PWN-terrein in Wormerveer door Woningcorporatie ZVH gekocht. ZVH wil graag 135 nieuwe woningen op het PWN terrein bouwen. Om dat te kunnen doen moet het PWN gebouw gesloopt worden. Maar het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en cultuurinstelling De Groote Weiver heeft een belangrijke maatschappelijke rol.

Lees verder

Groene, duurzame woningen: Ecohof stap dichterbij

Gepubliceerd op 21 april 2022

Aan de Tulpstraat in Wormerveer komt ruimte voor Ecohof Noorderveer: een duurzaam, sociaal en klimaatadaptief ecodorp met 23 woningen. Op deze plek komen 12 (sociale) huurappartementen en 11 grondgebonden koopwoningen. Gemeente Zaanstad verkoopt de grond aan inwoners die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees verder

Fabriek Bunge Loders Croklaan naar Hoogtij

Gepubliceerd op 30 maart 2022

Gemeente Zaanstad en Bunge willen dat er na de verhuizing woningen, bedrijven en voorzieningen komen op de vrijgekomen plek. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieovereenkomst. Cultuurhistorische elementen blijven behouden en het streven is minimaal 30% van de woningen voor sociale huur en 25% grondgebonden woningen.

Lees verder

50 nieuwbouwwoningen op gasfabriekterrein Krommenie

Gepubliceerd op 22 maart 2022

Gemeente Zaanstad en VOF Horizon Ontwikkeling (een samenwerking van Timpaan en Bot Bouw) hebben maandag 21 maart de koopontwikkelovereenkomst ondertekend voor het oude gasfabriekterrein in Krommenie, gelegen tussen de Zuidervaartdijk, Weiver en de Wilhelminastraat. Er ligt een plan voor 50 nieuwbouwwoningen, waarvan 15 voor sociale huur.

Lees verder

Aanbod voor jongeren in Saendelft groeit

Gepubliceerd op 12 maart 2022

De gemeente Zaanstad wil graag dat Saendelft een veilige wijk is voor jong en oud. Een groot aantal professionals werkt elke dag in de wijk om incidenten te voorkomen en aan te pakken als er iets gebeurt. Samen met buurtgenoten kunnen we veel doen om de buurt zo veilig en prettig mogelijk te maken voor iedereen die er woont en werkt.

Lees verder

Weer een mijlpaal voor het Zaankwartier

Gepubliceerd op 4 februari 2022

De plannen voor het Zaankwartier – het voormalige Meneba terrein – in Wormerveer zijn met het ontwerpbestemmingsplan weer een fase verder. Tot en met 30 maart 2022 liggen de plannen van de gemeente en de ontwikkelaar Coöperatie de Vlijt ter inzage en kunnen belanghebbenden reageren.

Lees verder

Beeldkwaliteitsplan Zaankwartier vastgesteld

Gepubliceerd op 15 december 2021

Het Meneba-complex in Wormerveer verandert van een oud fabrieksterrein in een wijk met wonen, werken en recreëren. Dit project heeft de naam Project Zaankwartier. Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Zaankwartier (Meneba) vastgesteld.

Lees verder

Aantrekkelijker (winkel)gebied door verkeersaanpassingen Zaanbocht

Gepubliceerd op 25 november 2021

De gemeente past de verkeerssituatie bij de Zaanbocht aan om het winkelgebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor bezoekers en terrassen aan de Zaan mogelijk te houden. Het kruispunt Stationsstraat-Zaanbocht krijgt een andere inrichting, er komen verkeersplateaus en de parkeervakken worden aangepast. De maximale snelheid blijft 30km/u. De komende maanden laat Zaanstad al een deel van de werkzaamheden uitvoeren. 

Lees verder

Samenwerking met de studenten van HVA

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

De komende periode zullen wij, net als in eerdere jaren, ook weer samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam afdeling Bestuurskunde. Dit jaar onderzoeken de studenten van de HvA de speerpunten Toerisme en Cultuurhistorie . Wij hebben hen gevraagd hierbij vooral aandacht te hebben voor drie kernpunten: Groen, water en evenementen.  

Lees verder

Expositie in voormalig meelfabriek Meneba

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in traditionele participatieprocessen. Daarom werkt het team van MAAK.Noord samen met CNCPTeen collectief van artistieke jongeren uit Zaanstad.  Een van de doelen van CNCPT is jongeren betrekken in sociaal-maatschappelijke projecten en aan deze projecten artistieke input geven. De opbrengst van de samenwerking is te zien als expositie in Meneba in de maand november. 

Lees verder

Perspectief MAAK.Noord vastgesteld

Gepubliceerd op 18 oktober 2021

Donderdag 14 oktober 2021 heeft de Zaanse gemeenteraad  het perspectief MAAK.Noord 2040 vastgesteld. Dit perspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het doel van het gebiedsperspectief is dat Zaanstad-Noord mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis.

Lees verder

Stand van zaken Parel van Zuid (Celebesstraat)

Gepubliceerd op 7 oktober 2021

Op de hoek van de Celebesstraat en het Zuideinde in Wormerveer komen zes grondgebonden woningen en zestien appartementen in de vrije sector. Sinds de zomer is het redelijk stil op de locatie. Er lijkt weinig te gebeuren,  maar er wordt gestaag doorgewerkt om de bouw van de Parel van Zuid mogelijk te maken. Hier lees je een update over de stand van zaken.

Lees verder

Gericht werken aan Maatschappelijke Kracht

Gepubliceerd op 4 oktober 2021

Speerpunt 3 van het Perspectief MAAK.Noord is 'Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht'. Wat houdt dat precies in, en wie doet wat? In de korte omschrijving lijkt het met name te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees verder

Burendag Schrijversbuurt

Gepubliceerd op 30 september 2021

Net als vorig jaar en in vervolg op de online bewonersavonden is afgelopen 24 september 2021 Burendag gevierd in de Schrijversbuurt. Er werd op het laatste moment besloten om het een dagje eerder te vieren, aangezien op zaterdag 25 september de nieuwe coronamaatregelen ingingen.  

Lees verder

Nieuwe podcast ‘Het Zaanse Avontuur’ over de toekomst van Zaanstad

Gepubliceerd op 14 september 2021
Afbeelding

De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Nieuwbouw Zaankwartier in Wormerveer gaat volgende fase in

Gepubliceerd op 16 juli 2021
Afbeelding

De ontwikkeling van het Zaankwartier, het oude Meneba-terrein in Wormerveer, gaat een nieuwe fase in. Zaanstad informeert de gemeenteraad over de voortgang en legt het beeldkwaliteitsplan voor. In dat plan staan de uitgangspunten voor de bouw van verschillende soorten woningen met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Naar verwachting neemt de raad in september een besluit over het beeldkwaliteitsplan.

Lees verder

JongerenHUB Noord in Saendelft geopend

Gepubliceerd op 5 juli 2021

Op donderdag 1 juli is de JongerenHUB Noord aan de Parkrijklaan 121E in Saendelft geopend. Overdag kunnen jongeren tussen 10 - 27 jaar hier terecht met al hun vragen over school, werk, geldzaken en nog veel meer. Na school-/werktijd biedt de plek een divers programma met spel, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling. Maar ook als het bijvoorbeeld thuis even niet zo lekker loopt, kunnen jongeren hier hun verhaal kwijt en even uitblazen.

Lees verder

Verkeersplan voor Noord aangepast

Gepubliceerd op 30 juni 2021

De enquête en de webinars over het Mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord leverden naast veel steun ook de nodige kritiek op. Daarom heeft het programmateam de plannen aangepast. Vooral in Krommenie moest er veel veranderd worden. Om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum is een nieuw circulatieplan gemaakt met nog een aantal verschillende varianten. 

Lees verder

Nieuwe verbindingsweg in Assendelft

Gepubliceerd op 29 juni 2021

De gemeente Zaanstad wil de bereikbaarheid en doorstroming in Zaanstad-Noord verbeteren. Een van de oplossingen om de verkeersoverlast te verminderen is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg die loopt vanaf de Dorpsstraat, via de Noorderveenweg en Noorderweg naar de Communicatieweg.

Lees verder

Nieuwe programmamanager MAAK.Noord

Gepubliceerd op 29 juni 2021

Sinds juni ben ik begonnen als programmamanager van MAAK.Zaanstad Noord. Mijn naam is Andjela Kraljevic en ik heb architectuur en stedenbouw gestudeerd. Later heb ik ook enkele aanvullende opleidingen gedaan, waaronder psychologie.

Lees verder

1000 reacties op enquête verkeer

Gepubliceerd op 26 mei 2021

De online enquête over het mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord is ingevuld door meer dan 1000 inwoners en ondernemers van Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam. Koploper was Krommenie met 670 reacties. Ook kwamen er 140 mensen naar de drie bewonersavonden over het verkeersplan.

Lees verder

Omgeving Zaanbrug geïnformeerd over plannen en bouw tijdelijke brug

Gepubliceerd op 26 mei 2021

Begin april maakte de provincie Noord-Holland de plannen bekend voor de vervanging van de huidige Zaanbrug en de locatie van de tijdelijke brug. Omdat de werkzaamheden impact hebben op omgeving, heeft de provincie samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland in april drie informatieavonden gehouden. Deze waren gericht op inwoners en ondernemers van de omgeving Lassiestraat, de Zaanweg en de inwoners rondom de Dubbelebuurt.

Lees verder

Voortgang nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 18 mei 2021

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie komen de Eilanden van Hain. Een bijzonder woongebied. Afgelopen maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend. In dit nieuwsbericht leest u meer over de voortgang van de nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain.

Lees verder

Tiny Forest voor Kreekrijk

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Leerlingen van basisschool Het Koraal en De Delta in Assendelft hebben in maart 2021 een Tiny Forest naast hun school geplant. Een mooi initiatief om kinderen dichter bij de natuur te brengen. De scholen gaan het bosje gebruiken bij hun lessen. Het Tiny Forest is te bewonderen aan de Beemdgras in de wijk Kreekrijk naast basisschool De Delta.

Lees verder

Plannen bekend voor nieuwbouw Durghorst

Gepubliceerd op 22 april 2021

Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Na de de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Lees verder

29 sociale huurwoningen aan het Noordeinde in Wormerveer

Gepubliceerd op 5 maart 2021

Er komen 29 sociale huurwoningen bij aan het Noordeinde in Wormerveer. De appartementen komen in een woongebouw genaamd De Halm, naar het voormalige zaadpakhuis De Halm dat daar heeft gestaan. Vrijdag 5 maart ondertekenden WormerWonen, BPD en HSB Bouw bv de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst voor de bouw. 

Lees verder

Rijk kent 11,3 miljoen toe voor gebiedsontwikkeling in Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Zaanstad krijgt € 11,3 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls. Het college gaat hiermee de gebiedsontwikkeling in Krommenie en Wormerveer versnellen. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: “Een geweldige opsteker voor Zaanstad. Hierdoor kan het college de bouw van 1.865 woningen versnellen. Daarnaast gaan wij de kwaliteit van de woonwijken in dit deel van Zaanstad Noord verder verbeteren. Dat betekent investeren in goede voorzieningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en groen.”

Lees verder

Jongeren én Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Bij het opstellen van het toekomstperspectief voor MAAK.Noord willen we zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk. We proberen ook actief jongeren te betrekken bij de gebiedsontwikkelingen in hun buurt.  Het gaat tenslotte over hun toekomst. 

Lees verder

Online bijeenkomst over toekomstplannen MAAK.Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Op 2 maart organiseren we een online bijeenkomst over de toekomstplannen voor MAAK.Noord, het Perspectief. Dan vertellen we u wat er in de concept-visie staat en hoe wij en onze partners de toekomst van de wijk zien. U kunt ook vragen stellen over het gebiedsperspectief. Heeft u eerder meegedacht? Dan kunt u zien wat er met uw inbreng is gedaan of nog aanvullingen doen.

Lees verder

Enquête over bereikbaarheid in Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

In het Perspectief voor MAAK.Noord, het toekomstbeeld, is verkeer een belangrijk speerpunt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich goed, veilig en snel kan verplaatsen? Hoe houden we het gebied leefbaar en bereikbaar in de toekomst?

Lees verder

Toekomstbeeld MAAK.Noord: 5.000 nieuwbouwwoningen

Gepubliceerd op 15 januari 2021
Afbeelding

De komende twintig jaar verandert MAAK.Noord (Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer) in een gebied waar het prettig wonen én werken is, met mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze transformatie zorgt ervoor dat in 2040 kinderen prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden in dit gebied. Met de bijbehorende voorzieningen zoals winkels, kinderopvang en huisartsen.

Lees verder

Resultaten enquête Meneba

Gepubliceerd op 15 januari 2021

Op het terrein van de voormalige meelfabriek in Wormerveer komt een nieuw woon en werkgebied. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan 40%  betaalbare huur- en koopwoningen, 15% middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. De ontwikkelaar wil de omgeving, de omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk betrekken in het herontwikkelingsproces. Om hun mening te peilen werd afgelopen zomer een enquête gehouden.

Lees verder

Buurtbewoners bepalen ontwerp nieuwbouwproject gasfabriekterrein in Krommenie

Gepubliceerd op 7 oktober 2020
Afbeelding

Een meerderheid van de omwonenden van het oude gasfabriekterrein in Krommenie heeft gekozen voor het ontwerp ‘de rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw). De buurt kon kiezen uit drie ontwerpen die alle drie voldoen aan de gestelde kaders van de gemeente. Nu het ontwerp is gekozen, gaan de ontwikkelaar en de buurt met elkaar aan tafel om de inrichting van de openbare ruimte verder uit te werken

Lees verder

Verruiming gebied MAAK.Noord

Gepubliceerd op 28 september 2020

De speerpunten uit de Analyse en de thema’s uit de Omgevingsvisie vragen om een integrale aanpak voor het gebied en zijn aanleiding geweest om het gebied van MAAK.Noord in het Perspectief te verruimen. Hierdoor worden heel Krommenie, Assendelft en ook de groengebieden meegenomen in de gebiedsvisie.

Lees verder

Bedrijventerrein Mercurius

Gepubliceerd op 23 september 2020

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. Op 6 oktober vindt er een bewonersbijeenkomst plaats, waarvoor de buurt is uitgenodigd om met ons mee te denken.

Lees verder

Studenten Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar ‘ontmoeten’

Gepubliceerd op 23 september 2020

De samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in 2019 is goed bevallen. Toen deden de studenten onderzoek naar vijf plekken in gebied Noord. En dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Daar kwamen leuke ideeën uit (link naar verslag). Dit keer staat ‘ontmoeten’ als onderzoeksthema op de agenda.

Lees verder

Eerste Buitenpoort succes, straks ook Wormerveer?

Gepubliceerd op 5 december 2019
Afbeelding

De provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert!

Lees verder

Verslag inloopavond project ‘De parel van Zuid’ Wormerveer

Gepubliceerd op 3 december 2019
Afbeelding

Op 28 november 2019 zijn omwonenden geïnformeerd over de ontwikkeling van het nieuwbouwproject ‘De parel van Zuid’ op de hoek van de Celebesstraat – Zuideinde – Dubbele Buurt in Wormerveer.

Lees verder

Groen licht voor woningen Noordeinde en basisschool De Toermalijn

Gepubliceerd op 18 november 2019
Afbeelding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplannen Noordeinde Wormerveer en basisschool de Toermalijn vastgesteld. Er komen ongeveer 100 nieuwe woningen, waarvan ruim 30% sociale huur.

Lees verder

HvA-studenten presenteren onderzoeksresultaten

Gepubliceerd op 23 oktober 2019
Afbeelding

Begin september zijn studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een onderzoek gestart naar vijf plekken in Zaanstad Noord. Hun onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Afgelopen donderdag 17 oktober presenteerden ze hun eerste bevindingen aan team MAAK.Noord en wethouder Rita Noordzij. Er kwam een aantal leuke ideeën voorbij!

Lees verder

Zaanstad wil nieuwe verdeling van de subsidie voor funderingsonderzoek

Gepubliceerd op 23 oktober 2019
Afbeelding

Woningeigenaren maken steeds minder gebruik van de subsidie voor funderingsonderzoek. Zaanstad past deze subsidie aan. Hiermee kunnen de eigenaren subsidie kiezen voor onderzoek óf subsidie voor maatregelen die horen bij funderingsherstel.  Met deze keuze wil de gemeente woningeigenaren. die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, helpen om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. De gemeenteraad neemt over dit voorstel in december een besluit.

Lees verder

Zaanstad onder de loep: analyse af, nu door met het toekomstbeeld

Gepubliceerd op 17 oktober 2019
Afbeelding

De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Voor elk speerpunt liggen lastige dilemma’s op tafel. Over bereikbaarheid bijvoorbeeld: de verkeersdruk is in Zaanstad Noord is nu al nu fors. Hoe kan de gemeente bijdragen om de bereikbaarheid op peil te houden, ook als Zaanstad Noord nog verder groeit? Wat kunnen en willen andere partijen daarin betekenen? En wat kunnen en willen de bewoners zelf doen?

Lees verder

Meneba: nieuw levendig woon-werkgebied

Gepubliceerd op 8 oktober 2019
Afbeelding

Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt een nieuwe wijk: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. Op 8 oktober legden wethouder Songül Mutluer en ontwikkelaar Waterland Real Estate afspraken vast voor het ontwikkelen van dit bijzondere terrein. De herkenbare onderdelen, zoals Oude en Nieuwe Vlijt en de witte silo, blijven daarbij behouden en krijgen een andere bestemming.  

Lees verder

Studenten HvA doen onderzoekopdracht in MAAK.Noord

Gepubliceerd op 15 september 2019
Afbeelding

Donderdag 5 september 2019 was de aftrap van een samenwerking tussen de Gemeente Zaanstad en de studie Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Het team van MAAK.Zaanstad Noord gaf in de raadzaal een presentatie over het MAAK programma en de studenten kregen hun opdracht uitgereikt. Ze gaan zich focussen op vijf plekken in gebied Noord en dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld.

Lees verder

In gesprek over alternatieven voor beoogde brug Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

De brug op de beoogde locatie over de Kerksloot naar de Militaireweg voor de gebiedsontwikkeling Eilanden van Hain in Krommenie komt er niet. Het blijkt niet mogelijk voor deze locatie een brug te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpvoorwaarden van de gemeente.

Lees verder

Onderzoek naar sociaal-culturele wijkvoorzieningen Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 4 juli 2019

Voor MAAK gebied Noord is een analyse gemaakt en gepresenteerd aan de raad. Eind mei heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Cultuurvisie. In beide trajecten kwamen vragen naar voren over de staat en toekomst van de sociaal-culturele wijkvoorzieningen in Zaanstad Noord. Om de vragen te kunnen beantwoorden vindt momenteel een onderzoek plaats.

Lees verder

Toelichting op ontwikkelplannen Meneba

Gepubliceerd op 25 juni 2019
Afbeelding

Vanavond staat Meneba op de planning van een extra Zaanstad Beraad. Ontwikkelaar Waterland Real Estate (WRE) / v Wijnen geeft tezamen met de gemeente in het omgevingscarré een toelichting op de plannen. Raadsleden kunnen deze avond vragen stellen.

Lees verder

Weekendafsluiting Provincialeweg in Wormerveer

Gepubliceerd op 18 juni 2019

De Provincialeweg (N246) in Wormerveer tussen de Ned Benedictweg en de Noorddijk is van vrijdagavond 21 juni 20.00 uur  tot maandagochtend 24 juni 5.00 uur afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de A9. Westknollendam blijft bereikbaar via de Industrieweg.

Lees verder

Filmavond over Wormerveer 4 juni in De Lorzie

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Op dinsdagavond 4 juni vertonen de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) en het Gemeentearchief Zaanstad twee oude films over Wormerveer in buurtcentrum De Lorzie: een promotiefilm voor winkels aan de Zaanweg in Wormerveer (ong. 1930) en een film over Wessanen (ong. 1925).

Lees verder

Raad aan zet over plannen Zuideinde/Celebesstraat

Gepubliceerd op 31 januari 2019
Afbeelding

Op 31 januari staat op de agenda van Zaanstad Beraad: de start procedure afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 39 appartementen met parkeergelegenheid hoek Celebesstraat/Zuideinde Wormerveer.

Lees verder

Goede opkomst bijeenkomsten Noord

Gepubliceerd op 30 januari 2019
Afbeelding

Veel bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben tijdens de bijeenkomsten gedeeld waar zij mooie kansen voor de toekomst zien in hun buurt, of juist bedreigingen. Een van de onderwerpen dat veelvuldig aan de orde kwam was de behoefte aan woningen voor ouderen èn voor jongeren.

Lees verder

Werkzaamheden aan de Zaanweg

Gepubliceerd op 29 januari 2019
Afbeelding

Vorig jaar is de bestaande 30 km-zone in het centrum van Wormerveer uitgebreid met het stuk Zaanweg tussen de Stationsstraat en de Marktstraat. De verkeersborden zijn al geplaatst, maar er moeten nog een aantal bijbehorende werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook vindt er begin februari onderhoud plaats aan de strook tussen de Zaan en Zaanweg.

Lees verder

Banhof wordt Bannehoven

Gepubliceerd op 22 januari 2019
Afbeelding

Het inrichtingsplan voor de nieuwe woonbuurt Bannehoven is gepresenteerd door de klankbordgroep. Er komen veel verschillende woningen: klein en groot, koop én huur. Dertig procent sociale huurwoningen. Woningen voor jongeren, startende gezinnen en senioren én ruimte voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen. 

Lees verder

Meedenken over het Zaanstad Noord van 2040: 4 inloopbijeenkomsten

Gepubliceerd op 5 januari 2019
Afbeelding

Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad kunnen in januari meedenken over de toekomst van hun wijk. Iedereen is welkom bij één van de in totaal vier bijeenkomsten in Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam.

Lees verder

Studenten HvA presenteren interventies openbare ruimte voor jongeren

Gepubliceerd op 23 oktober 2018
Afbeelding

Studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten openbare ruimtes voor jongeren in Krommenie en Wormerveer. Op donderdagmiddag 18 oktober presenteerden zij hun resultaten aan wethouder Natasja Groothuismink en ambtenaren in het stadhuis.

Lees verder

Studenten HvA aan de slag met openbare ruimte voor jongeren

Gepubliceerd op 11 september 2018
Afbeelding

Begin september startten de eerstejaars studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met MAAK.Zaanstad een project over openbare ruimtes voor jongeren. Tien weken lang werken de studenten aan een plan met verbeterpunten.

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl