Nieuws 

Nieuws over MAAK.Zaanstad Noord

Expeditie Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 1 juni 2023

17 & 18 juni in Wormerveer, Krommenie en Assendelft

Medewerkers van de gemeente staan op meerdere plekken voor u klaar om met u in gesprek te gaan. Deel uw ideeën over verkeer, groen en woningbouw. Én hoor meer over de projecten en bouwplannen bij u in de buurt.

Lees verder

De mooiste plekjes in Noord volgens inwoners

Gepubliceerd op 16 mei 2023

Wat waarderen inwoners van Zaanstad Noor aan hun eigen woonomgeving? En wat bepaalt volgens hen de identiteit van hun buurt of dorp? Om die vragen te beantwoorden heeft Team Erfgoed van de Gemeente Zaanstad een online vragenlijst gehouden onder de inwoners van Krommenie, Wormerveer, Assendelft-Noord en West-Knollendam. In dit bericht leest u meer over de uitkomsten van de vragenlijst.

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie ter inzage, 3 april informatiebijeenkomst

Gepubliceerd op 21 maart 2023

Het oude dorpslint van Krommenie bestaat uit het Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en de Vlusch. Het historische karakter van dit Lint willen we beschermen. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. Vanaf 23 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie ter inzage.

Lees verder

Inloopbijeenkomst Marktstraat 22 / Krommenieërpad op 29 maart

Gepubliceerd op 14 maart 2023

In het centrum van Wormerveer, aan de Marktstraat 22 en het Krommenieërpad, staat het oude pand van basisschool de Toermalijn. De basisschool de Toermalijn is in de zomer van 2022 verhuist naar een nieuw schoolgebouw in de buurt. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen. De locatie aan de Marktstraat 22 is sindsdien in eigendom van de gemeente en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Gezien de ligging in het centrum van Wormerveer zijn hier voldoende kansen toe.

Lees verder

Inloopbijeenkomst MAAK.Zaanstad Noord 30 januari 2023

Gepubliceerd op 17 januari 2023

Hoe kan gemeente Zaanstad inwoners en ondernemers beter betrekken bij haar ontwikkelplannen? Wij willen als gemeente graag actief aanwezig zijn in Zaanstad Noord en hebben daarvoor drie momenten in het jaar op het oog: januari, juni en september. Op maandagavond 30 januari organiseren we een inloopbijeenkomst bij De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.30 uur. Lees hier meer over in de onderstaande uitnodiging.

Lees verder

Deelnemers adviesgroep Participatie Gebied Noord gezocht

Gepubliceerd op 7 december 2022

Voor de adviesgroep Participatie Gebied Noord zoeken we inwoners en ondernemers die samen met raadsleden en de gemeente gaan bepalen hoe we de buurt zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de komende ontwikkelingen.

Lees verder

Plan Eilanden van Hain ter inzage, 19 december inloopbijeenkomst

Gepubliceerd op 5 december 2022

In Krommenie, tussen de Marslaan en de veenstromen Zuiderham en Noorderham, komen de Eilanden van Hain. Om de Eilanden van Hain op deze plek te kunnen bouwen is een bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 11 januari 2023 ter inzage. U kunt reageren op het plan door een zogeheten zienswijze in te dienen. Wilt u liever eerst meer informatie en de plannen voor de nieuwe wijk bekijken? Loop dan op 19 december tussen 17.00-18.30 uur binnen bij Sporting Krommenie aan de Marslaan 10 in Krommenie. Daar kunt u ook al uw vragen stellen over het plan. 

Lees verder

198 sociale huurwoningen voor Zaankwartier

Gepubliceerd op 1 december 2022

De handtekeningen zijn gezet. In totaal gaan 198 sociale huurwoningen het nieuwbouwproject Zaankwartier in Wormerveer verrijken. Woningcorporatie Parteon en WormerWonen slaan de handen ineen en hebben samen grond  aangekocht. De samenwerking tussen deze partijen zorgt ervoor dat de realisatie van in totaal drie woongebouwen werkelijkheid wordt. De sociale huurappartementen van Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen worden voor een groot deel in een woningfabriek gemaakt. 

Lees verder

Inloopbijeenkomst Witte de With en omgeving 1 december 2022

Gepubliceerd op 30 november 2022

Donderdag 1 september organiseert Parteon samen met gemeente Zaanstad een inloopbijeenkomst voor het project Witte de With en omgeving. De inloop wordt gehouden op het kantoor van Parteon aan de Dick Laanplein 1 in Wormerveer. U kunt binnenlopen tussen 18.15 en 20.00 uur. Daar kunt u kennismaken met het projectteam en uw vragen stellen. We horen ook graag waar we volgens u rekening mee moeten houden rondom het project en de openbare ruimte. 

Lees verder

Inloopavond Overhoeken op 24 november 2022

Gepubliceerd op 21 november 2022

OBAN BV werkt al langere tijd, in samenspraak met de gemeente Zaanstad, aan de ontwikkeling van het plan Overhoeken. Op donderdagavond 24 november organiseert OBAN een inloopavond, waar u de plannen voor Overhoeken kunt bekijken. U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in de kantine van atletiekvereniging Lycurgus aan de Jaap Bootpad 4 in Assendelft. 

Lees verder

Bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van de PWN-locatie

Gepubliceerd op 26 oktober 2022
Afbeelding

Op dinsdag 8 november 2022 zijn omwonenden en geïnteresseerden van harte welkom op de eerste bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van de PWN-locatie. Tijdens deze bijeenkomst leggen woningcorporatie ZVH en de gemeente Zaanstad het proces en de vervolgstappen voor de PWN-locatie aan u uit. En horen we graag welke ideeën, reacties en adviezen er zijn en welke zorgen er leven. 

Lees verder

Team Erfgoed doet onderzoek naar de waardering van Noord

Gepubliceerd op 5 september 2022
Afbeelding

De komende jaren verandert Zaanstad Noord in een gebied waar het nog prettiger wonen, werken en recreëren is. Dat doen we met aandacht voor de geschiedenis van het gebied. Om een goed advies te geven over deze veranderingen en aanpassingen, wil Team Erfgoed graag weten wat u waardeert aan de wijk en buurt waar u woont. U kunt hiervoor een vragenlijst invullen.

Lees verder

Bezoek bijzondere initiatieven, bedrijven en mensen op 10 september!

Gepubliceerd op 1 september 2022

Tijdens de Expeditie Zaanstad Noord vindt u niet alleen informatie over projecten van de gemeente, woningcorporatie of provincie. U komt er ook bijzondere initiatieven, bedrijven en mensen uit Zaanstad Noord tegen.

Lees verder

Gemeente werkt mee aan initiatief Esdoornlaan 40 Wormerveer

Gepubliceerd op 22 juli 2022

De eigenaar van voormalige garage aan de Esdoornlaan 40 te Wormerveer is voornemend de locatie te ontwikkelen naar woningen en heeft hiertoe een initiatief aangeleverd bij de gemeente aangeleverd. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de raad voor om een besluit over een startnotitie te nemen waarmee groen licht wordt gegeven voor de verdere planuitwerking. Zodra er een akkoord is gegeven op de startnotitie wordt de omgeving uitgenodigd voor een eerste participatiebijeenkomst en worden de plannen verder uitgewerkt. 

Lees verder

Ontwerpuitwerkingsplan gasfabriekterrein Krommenie vastgesteld

Gepubliceerd op 22 juli 2022

Het ontwerpuitwerkingsplan gasfabriekterrein Krommenie is door het college vastgesteld. In 2020 koos een meerderheid van de buurtbewoners voor het ontwerp ‘de Rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling. De Rolreder bestaat uit 50 nieuwbouwwoningen waarvan 15 woningen bestemd voor sociale huur en 12 seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.  

Lees verder

Parteon dient initiatief in voor sloop-nieuwbouw

Gepubliceerd op 22 juli 2022

De complexen van Parteon aan de Witte de Withstraat, de Barendszstraat en de Houtmanstraat in Wormerveer Noord met als bouwjaar rond 1958 verkeren in slechte staat en voldoen niet meer aan de woonwensen van de huidige tijd. De complexen hebben cultuurhistorische waarden maar hebben geen monumentale status. Om een goede overweging te maken over renovatie of sloop-nieuwbouw heeft Parteon in samenwerking met de gemeente een afwegingskader opgesteld. Dit is voor Parteon aanleiding om een initiatief bij de gemeente in te dienen voor sloop nieuwbouw en verdichting.

Lees verder

Eerste paal voor Kreekstaete

Gepubliceerd op 7 juli 2022

Kreekstaete is een appartementsgebouw in de nieuwe wijk Kreekrijk. Gelegen tussen het landelijke buurtschap Busch en Dam, de provinciale weg en spoorlijn, het westelijk deel van Saendelft (Parkrijk), en sportpark De Omzoom. Het nieuwbouwplan Kreekrijk bevat in totaal ruim negenhonderd woningen, bestaande uit vrijstaande woningen, rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen.  Maar ook vrije bouwkavels.

Lees verder

Bijeenkomst visie bedrijventerrein Mercurius in Krommenie

Gepubliceerd op 27 juni 2022

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke gebied, waar plaats is voor bedrijven én woningen. In 2020 en 2021 is gesproken met de buurt. De ideeën en wensen die tijdens deze gesprekken zijn gedeeld, zijn gebruikt om een concept ruimtelijke visie te maken. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 5 juli.

Lees verder

Donderdag 23 juni informatiebijeenkomst in Noord

Gepubliceerd op 14 juni 2022

Donderdag 23 juni van 19.00 – 21.30 uur zijn inwoners, ondernemers en organisaties uit Zaanstad Noord van harte welkom in Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer. Programmamanagers van het gebied MAAK.Noord en wijkmanagers van Wormerveer, Krommenie en Assendelft praten u bij over de ontwikkelingen in uw gebied. Ook staat de Omgevingsvisie 2040 op de agenda. Kom langs!

Lees verder

Ontwikkelingen PWN-locatie en Kerkstraat Noord

Gepubliceerd op 13 juni 2022

In 2005 is het PWN-terrein in Wormerveer door Woningcorporatie ZVH gekocht. ZVH wil graag 135 nieuwe woningen op het PWN terrein bouwen. Om dat te kunnen doen moet het PWN gebouw gesloopt worden. Maar het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en cultuurinstelling De Groote Weiver heeft een belangrijke maatschappelijke rol.

Lees verder

Groene, duurzame woningen: Ecohof stap dichterbij

Gepubliceerd op 21 april 2022

Aan de Tulpstraat in Wormerveer komt ruimte voor Ecohof Noorderveer: een duurzaam, sociaal en klimaatadaptief ecodorp met 23 woningen. Op deze plek komen 12 (sociale) huurappartementen en 11 grondgebonden koopwoningen. Gemeente Zaanstad verkoopt de grond aan inwoners die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees verder

Fabriek Bunge Loders Croklaan naar Hoogtij

Gepubliceerd op 30 maart 2022

Gemeente Zaanstad en Bunge willen dat er na de verhuizing woningen, bedrijven en voorzieningen komen op de vrijgekomen plek. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieovereenkomst. Cultuurhistorische elementen blijven behouden en het streven is minimaal 30% van de woningen voor sociale huur en 25% grondgebonden woningen.

Lees verder

50 nieuwbouwwoningen op gasfabriekterrein Krommenie

Gepubliceerd op 22 maart 2022

Gemeente Zaanstad en VOF Horizon Ontwikkeling (een samenwerking van Timpaan en Bot Bouw) hebben maandag 21 maart de koopontwikkelovereenkomst ondertekend voor het oude gasfabriekterrein in Krommenie, gelegen tussen de Zuidervaartdijk, Weiver en de Wilhelminastraat. Er ligt een plan voor 50 nieuwbouwwoningen, waarvan 15 voor sociale huur.

Lees verder

Aanbod voor jongeren in Saendelft groeit

Gepubliceerd op 12 maart 2022

De gemeente Zaanstad wil graag dat Saendelft een veilige wijk is voor jong en oud. Een groot aantal professionals werkt elke dag in de wijk om incidenten te voorkomen en aan te pakken als er iets gebeurt. Samen met buurtgenoten kunnen we veel doen om de buurt zo veilig en prettig mogelijk te maken voor iedereen die er woont en werkt.

Lees verder

Weer een mijlpaal voor het Zaankwartier

Gepubliceerd op 4 februari 2022

De plannen voor het Zaankwartier – het voormalige Meneba terrein – in Wormerveer zijn met het ontwerpbestemmingsplan weer een fase verder. Tot en met 30 maart 2022 liggen de plannen van de gemeente en de ontwikkelaar Coöperatie de Vlijt ter inzage en kunnen belanghebbenden reageren.

Lees verder

Eerste Buitenpoort succes, straks ook Wormerveer?

Gepubliceerd op 5 december 2019
Afbeelding

De provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert!

Lees verder

Verslag inloopavond project ‘De parel van Zuid’ Wormerveer

Gepubliceerd op 3 december 2019
Afbeelding

Op 28 november 2019 zijn omwonenden geïnformeerd over de ontwikkeling van het nieuwbouwproject ‘De parel van Zuid’ op de hoek van de Celebesstraat – Zuideinde – Dubbele Buurt in Wormerveer.

Lees verder

Groen licht voor woningen Noordeinde en basisschool De Toermalijn

Gepubliceerd op 18 november 2019
Afbeelding

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplannen Noordeinde Wormerveer en basisschool de Toermalijn vastgesteld. Er komen ongeveer 100 nieuwe woningen, waarvan ruim 30% sociale huur.

Lees verder

HvA-studenten presenteren onderzoeksresultaten

Gepubliceerd op 23 oktober 2019
Afbeelding

Begin september zijn studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een onderzoek gestart naar vijf plekken in Zaanstad Noord. Hun onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Afgelopen donderdag 17 oktober presenteerden ze hun eerste bevindingen aan team MAAK.Noord en wethouder Rita Noordzij. Er kwam een aantal leuke ideeën voorbij!

Lees verder

Zaanstad wil nieuwe verdeling van de subsidie voor funderingsonderzoek

Gepubliceerd op 23 oktober 2019
Afbeelding

Woningeigenaren maken steeds minder gebruik van de subsidie voor funderingsonderzoek. Zaanstad past deze subsidie aan. Hiermee kunnen de eigenaren subsidie kiezen voor onderzoek óf subsidie voor maatregelen die horen bij funderingsherstel.  Met deze keuze wil de gemeente woningeigenaren. die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, helpen om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. De gemeenteraad neemt over dit voorstel in december een besluit.

Lees verder

Zaanstad onder de loep: analyse af, nu door met het toekomstbeeld

Gepubliceerd op 17 oktober 2019
Afbeelding

De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Voor elk speerpunt liggen lastige dilemma’s op tafel. Over bereikbaarheid bijvoorbeeld: de verkeersdruk is in Zaanstad Noord is nu al nu fors. Hoe kan de gemeente bijdragen om de bereikbaarheid op peil te houden, ook als Zaanstad Noord nog verder groeit? Wat kunnen en willen andere partijen daarin betekenen? En wat kunnen en willen de bewoners zelf doen?

Lees verder

Meneba: nieuw levendig woon-werkgebied

Gepubliceerd op 8 oktober 2019
Afbeelding

Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt een nieuwe wijk: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. Op 8 oktober legden wethouder Songül Mutluer en ontwikkelaar Waterland Real Estate afspraken vast voor het ontwikkelen van dit bijzondere terrein. De herkenbare onderdelen, zoals Oude en Nieuwe Vlijt en de witte silo, blijven daarbij behouden en krijgen een andere bestemming.  

Lees verder

Studenten HvA doen onderzoekopdracht in MAAK.Noord

Gepubliceerd op 15 september 2019
Afbeelding

Donderdag 5 september 2019 was de aftrap van een samenwerking tussen de Gemeente Zaanstad en de studie Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Het team van MAAK.Zaanstad Noord gaf in de raadzaal een presentatie over het MAAK programma en de studenten kregen hun opdracht uitgereikt. Ze gaan zich focussen op vijf plekken in gebied Noord en dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld.

Lees verder

In gesprek over alternatieven voor beoogde brug Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

De brug op de beoogde locatie over de Kerksloot naar de Militaireweg voor de gebiedsontwikkeling Eilanden van Hain in Krommenie komt er niet. Het blijkt niet mogelijk voor deze locatie een brug te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpvoorwaarden van de gemeente.

Lees verder

Onderzoek naar sociaal-culturele wijkvoorzieningen Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 4 juli 2019

Voor MAAK gebied Noord is een analyse gemaakt en gepresenteerd aan de raad. Eind mei heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Cultuurvisie. In beide trajecten kwamen vragen naar voren over de staat en toekomst van de sociaal-culturele wijkvoorzieningen in Zaanstad Noord. Om de vragen te kunnen beantwoorden vindt momenteel een onderzoek plaats.

Lees verder

Toelichting op ontwikkelplannen Meneba

Gepubliceerd op 25 juni 2019
Afbeelding

Vanavond staat Meneba op de planning van een extra Zaanstad Beraad. Ontwikkelaar Waterland Real Estate (WRE) / v Wijnen geeft tezamen met de gemeente in het omgevingscarré een toelichting op de plannen. Raadsleden kunnen deze avond vragen stellen.

Lees verder

Weekendafsluiting Provincialeweg in Wormerveer

Gepubliceerd op 18 juni 2019

De Provincialeweg (N246) in Wormerveer tussen de Ned Benedictweg en de Noorddijk is van vrijdagavond 21 juni 20.00 uur  tot maandagochtend 24 juni 5.00 uur afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de A9. Westknollendam blijft bereikbaar via de Industrieweg.

Lees verder

Filmavond over Wormerveer 4 juni in De Lorzie

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Op dinsdagavond 4 juni vertonen de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) en het Gemeentearchief Zaanstad twee oude films over Wormerveer in buurtcentrum De Lorzie: een promotiefilm voor winkels aan de Zaanweg in Wormerveer (ong. 1930) en een film over Wessanen (ong. 1925).

Lees verder

Raad aan zet over plannen Zuideinde/Celebesstraat

Gepubliceerd op 31 januari 2019
Afbeelding

Op 31 januari staat op de agenda van Zaanstad Beraad: de start procedure afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 39 appartementen met parkeergelegenheid hoek Celebesstraat/Zuideinde Wormerveer.

Lees verder

Goede opkomst bijeenkomsten Noord

Gepubliceerd op 30 januari 2019
Afbeelding

Veel bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben tijdens de bijeenkomsten gedeeld waar zij mooie kansen voor de toekomst zien in hun buurt, of juist bedreigingen. Een van de onderwerpen dat veelvuldig aan de orde kwam was de behoefte aan woningen voor ouderen èn voor jongeren.

Lees verder

Werkzaamheden aan de Zaanweg

Gepubliceerd op 29 januari 2019
Afbeelding

Vorig jaar is de bestaande 30 km-zone in het centrum van Wormerveer uitgebreid met het stuk Zaanweg tussen de Stationsstraat en de Marktstraat. De verkeersborden zijn al geplaatst, maar er moeten nog een aantal bijbehorende werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook vindt er begin februari onderhoud plaats aan de strook tussen de Zaan en Zaanweg.

Lees verder

Banhof wordt Bannehoven

Gepubliceerd op 22 januari 2019
Afbeelding

Het inrichtingsplan voor de nieuwe woonbuurt Bannehoven is gepresenteerd door de klankbordgroep. Er komen veel verschillende woningen: klein en groot, koop én huur. Dertig procent sociale huurwoningen. Woningen voor jongeren, startende gezinnen en senioren én ruimte voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen. 

Lees verder

Meedenken over het Zaanstad Noord van 2040: 4 inloopbijeenkomsten

Gepubliceerd op 5 januari 2019
Afbeelding

Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad kunnen in januari meedenken over de toekomst van hun wijk. Iedereen is welkom bij één van de in totaal vier bijeenkomsten in Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam.

Lees verder

Studenten HvA presenteren interventies openbare ruimte voor jongeren

Gepubliceerd op 23 oktober 2018
Afbeelding

Studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten openbare ruimtes voor jongeren in Krommenie en Wormerveer. Op donderdagmiddag 18 oktober presenteerden zij hun resultaten aan wethouder Natasja Groothuismink en ambtenaren in het stadhuis.

Lees verder

Studenten HvA aan de slag met openbare ruimte voor jongeren

Gepubliceerd op 11 september 2018
Afbeelding

Begin september startten de eerstejaars studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met MAAK.Zaanstad een project over openbare ruimtes voor jongeren. Tien weken lang werken de studenten aan een plan met verbeterpunten.

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl