Nieuws 

Nieuws over MAAK.Zaanstad Noord

Buurtbewoners bepalen ontwerp nieuwbouwproject gasfabriekterrein in Krommenie

Gepubliceerd op 7 oktober 2020

Een meerderheid van de omwonenden van het oude gasfabriekterrein in Krommenie heeft gekozen voor het ontwerp ‘de rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw). De buurt kon kiezen uit drie ontwerpen die alle drie voldoen aan de gestelde kaders van de gemeente. Nu het ontwerp is gekozen, gaan de ontwikkelaar en de buurt met elkaar aan tafel om de inrichting van de openbare ruimte verder uit te werken

Lees verder

Verruiming gebied MAAK.Noord

Gepubliceerd op 28 september 2020

De speerpunten uit de Analyse en de thema’s uit de Omgevingsvisie vragen om een integrale aanpak voor het gebied en zijn aanleiding geweest om het gebied van MAAK.Noord in het Perspectief te verruimen. Hierdoor worden heel Krommenie, Assendelft en ook de groengebieden meegenomen in de gebiedsvisie.

Lees verder

Studenten Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar ‘ontmoeten’

Gepubliceerd op 23 september 2020

De samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in 2019 is goed bevallen. Toen deden de studenten onderzoek naar vijf plekken in gebied Noord. En dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Daar kwamen leuke ideeën uit (link naar verslag). Dit keer staat ‘ontmoeten’ als onderzoeksthema op de agenda.

Lees verder

Bedrijventerrein Mercurius

Gepubliceerd op 23 september 2020

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. Op 6 oktober vindt er een bewonersbijeenkomst plaats, waarvoor de buurt is uitgenodigd om met ons mee te denken.

Lees verder

Eerste Buitenpoort succes, straks ook Wormerveer?

Gepubliceerd op 5 december 2019

De provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert!

Lees verder

Verslag inloopavond project ‘De parel van Zuid’ Wormerveer

Gepubliceerd op 3 december 2019

Op 28 november 2019 zijn omwonenden geïnformeerd over de ontwikkeling van het nieuwbouwproject ‘De parel van Zuid’ op de hoek van de Celebesstraat – Zuideinde – Dubbele Buurt in Wormerveer.

Lees verder

Groen licht voor woningen Noordeinde en basisschool De Toermalijn

Gepubliceerd op 18 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestemmingsplannen Noordeinde Wormerveer en basisschool de Toermalijn vastgesteld. Er komen ongeveer 100 nieuwe woningen, waarvan ruim 30% sociale huur.

Lees verder

Zaanstad wil nieuwe verdeling van de subsidie voor funderingsonderzoek

Gepubliceerd op 23 oktober 2019

Woningeigenaren maken steeds minder gebruik van de subsidie voor funderingsonderzoek. Zaanstad past deze subsidie aan. Hiermee kunnen de eigenaren subsidie kiezen voor onderzoek óf subsidie voor maatregelen die horen bij funderingsherstel.  Met deze keuze wil de gemeente woningeigenaren. die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, helpen om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. De gemeenteraad neemt over dit voorstel in december een besluit.

Lees verder

HvA-studenten presenteren onderzoeksresultaten

Gepubliceerd op 23 oktober 2019

Begin september zijn studenten Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een onderzoek gestart naar vijf plekken in Zaanstad Noord. Hun onderzoek richtte zich vooral op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Afgelopen donderdag 17 oktober presenteerden ze hun eerste bevindingen aan team MAAK.Noord en wethouder Rita Noordzij. Er kwam een aantal leuke ideeën voorbij!

Lees verder

Zaanstad onder de loep: analyse af, nu door met het toekomstbeeld

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

De analysefase heeft zes speerpunten opgeleverd die als input dienen voor het toekomstbeeld: bereikbaarheid, nieuwbouw, maatschappelijke kracht, duurzaamheid, bedrijventerreinen en toerisme. Voor elk speerpunt liggen lastige dilemma’s op tafel. Over bereikbaarheid bijvoorbeeld: de verkeersdruk is in Zaanstad Noord is nu al nu fors. Hoe kan de gemeente bijdragen om de bereikbaarheid op peil te houden, ook als Zaanstad Noord nog verder groeit? Wat kunnen en willen andere partijen daarin betekenen? En wat kunnen en willen de bewoners zelf doen?

Lees verder

Meneba: nieuw levendig woon-werkgebied

Gepubliceerd op 8 oktober 2019

Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt een nieuwe wijk: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. Op 8 oktober legden wethouder Songül Mutluer en ontwikkelaar Waterland Real Estate afspraken vast voor het ontwikkelen van dit bijzondere terrein. De herkenbare onderdelen, zoals Oude en Nieuwe Vlijt en de witte silo, blijven daarbij behouden en krijgen een andere bestemming.  

Lees verder

Studenten HvA doen onderzoekopdracht in MAAK.Noord

Gepubliceerd op 15 september 2019

Donderdag 5 september 2019 was de aftrap van een samenwerking tussen de Gemeente Zaanstad en de studie Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam. Het team van MAAK.Zaanstad Noord gaf in de raadzaal een presentatie over het MAAK programma en de studenten kregen hun opdracht uitgereikt. Ze gaan zich focussen op vijf plekken in gebied Noord en dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld.

Lees verder

In gesprek over alternatieven voor beoogde brug Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 22 augustus 2019

De brug op de beoogde locatie over de Kerksloot naar de Militaireweg voor de gebiedsontwikkeling Eilanden van Hain in Krommenie komt er niet. Het blijkt niet mogelijk voor deze locatie een brug te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpvoorwaarden van de gemeente.

Lees verder

Onderzoek naar sociaal-culturele wijkvoorzieningen Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 4 juli 2019

Voor MAAK gebied Noord is een analyse gemaakt en gepresenteerd aan de raad. Eind mei heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de Cultuurvisie. In beide trajecten kwamen vragen naar voren over de staat en toekomst van de sociaal-culturele wijkvoorzieningen in Zaanstad Noord. Om de vragen te kunnen beantwoorden vindt momenteel een onderzoek plaats.

Lees verder

Toelichting op ontwikkelplannen Meneba

Gepubliceerd op 25 juni 2019

Vanavond staat Meneba op de planning van een extra Zaanstad Beraad. Ontwikkelaar Waterland Real Estate (WRE) / v Wijnen geeft tezamen met de gemeente in het omgevingscarré een toelichting op de plannen. Raadsleden kunnen deze avond vragen stellen.

Lees verder

Weekendafsluiting Provincialeweg in Wormerveer

Gepubliceerd op 18 juni 2019

De Provincialeweg (N246) in Wormerveer tussen de Ned Benedictweg en de Noorddijk is van vrijdagavond 21 juni 20.00 uur  tot maandagochtend 24 juni 5.00 uur afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A7 of de A9. Westknollendam blijft bereikbaar via de Industrieweg.

Lees verder

Filmavond over Wormerveer 4 juni in De Lorzie

Gepubliceerd op 27 mei 2019

Op dinsdagavond 4 juni vertonen de Historische Vereniging Wormerveer (HVW) en het Gemeentearchief Zaanstad twee oude films over Wormerveer in buurtcentrum De Lorzie: een promotiefilm voor winkels aan de Zaanweg in Wormerveer (ong. 1930) en een film over Wessanen (ong. 1925).

Lees verder

Raad aan zet over plannen Zuideinde/Celebesstraat

Gepubliceerd op 31 januari 2019

Op 31 januari staat op de agenda van Zaanstad Beraad: de start procedure afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 39 appartementen met parkeergelegenheid hoek Celebesstraat/Zuideinde Wormerveer.

Lees verder

Goede opkomst bijeenkomsten Noord

Gepubliceerd op 30 januari 2019

Veel bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben tijdens de bijeenkomsten gedeeld waar zij mooie kansen voor de toekomst zien in hun buurt, of juist bedreigingen. Een van de onderwerpen dat veelvuldig aan de orde kwam was de behoefte aan woningen voor ouderen èn voor jongeren.

Lees verder

Werkzaamheden aan de Zaanweg

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Vorig jaar is de bestaande 30 km-zone in het centrum van Wormerveer uitgebreid met het stuk Zaanweg tussen de Stationsstraat en de Marktstraat. De verkeersborden zijn al geplaatst, maar er moeten nog een aantal bijbehorende werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook vindt er begin februari onderhoud plaats aan de strook tussen de Zaan en Zaanweg.

Lees verder

Banhof wordt Bannehoven

Gepubliceerd op 22 januari 2019

Het inrichtingsplan voor de nieuwe woonbuurt Bannehoven is gepresenteerd door de klankbordgroep. Er komen veel verschillende woningen: klein en groot, koop én huur. Dertig procent sociale huurwoningen. Woningen voor jongeren, startende gezinnen en senioren én ruimte voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen. 

Lees verder

Meedenken over het Zaanstad Noord van 2040: 4 inloopbijeenkomsten

Gepubliceerd op 5 januari 2019

Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad kunnen in januari meedenken over de toekomst van hun wijk. Iedereen is welkom bij één van de in totaal vier bijeenkomsten in Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam.

Lees verder

Studenten HvA presenteren interventies openbare ruimte voor jongeren

Gepubliceerd op 23 oktober 2018

Studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten openbare ruimtes voor jongeren in Krommenie en Wormerveer. Op donderdagmiddag 18 oktober presenteerden zij hun resultaten aan wethouder Natasja Groothuismink en ambtenaren in het stadhuis.

Lees verder

Studenten HvA aan de slag met openbare ruimte voor jongeren

Gepubliceerd op 11 september 2018

Begin september startten de eerstejaars studenten bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met MAAK.Zaanstad een project over openbare ruimtes voor jongeren. Tien weken lang werken de studenten aan een plan met verbeterpunten.

Lees verder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl