Initiatieven en projecten in MAAK.gebied Noord

Eilanden van Hain

Impressie van nieuwbouwproject Eilanden van HainOp de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie ontwikkelt AM vijf eilanden met koopwoningen.  Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er mooie verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Zo kan straks heel Krommenie genieten van het weidse polderlandschap. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen.

Lees meer

Meneba / Zaankwartier

Illustratie van de herontwikkeling fabrieksterrein MenebaOp de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt de nieuwe wijk Zaankwartier: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan 40%  betaalbare huur- en koopwoningen, 15% middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. Daarnaast wordt er ruimte gegeven aan stedelijke en maatschappelijke voorzieningen als horeca en kleinschalige kantoor en detailhandel.

Lees meer

Durghorst

Luchtfoto Durghorstplantsoen waar plannen voor nieuwbouw worden gemaakt. Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. In de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg te staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Lees meer

Brokkingterrein
Illustratie nieuwbouw Brokking in Wormerveer

Een van de centrale doelstellingen van het gemeentelijk programma is om braakliggende terreinen met leegstaande panden langs de Zaan nieuw leven in te blazen op een wijze die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid van het omliggende gebied. Brokking aan de Noorddijk in Wormerveer is één van de ontwikkellocaties. Dit gebied wordt omgevormd tot een bijzondere wijk aan de Noordzaan.  De bouw van 180 woningen op het terrein van de voormalige veevoederfabriek Brokking is door ontwikkelcombinatie De Nijs gestart


Lees meer

Noordeinde: school en wonen

afbeelding maquette ontwikkelingen Noordeinde: school en woonplekkenAan het Noordeinde ligt een van de top 16 woningbouwplannen van de gemeente Zaanstad. Aan de westoever van de Zaan, waar het Noordeinde van de rivier afbuigt en in noordelijke richting overgaat in de Noorddijk, komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. De centrale open ruimte wordt een groene verblijfsplek. Deze locatie maakt onderdeel uit van de groene ambiance aan de De Ruijterkade. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd. Voor beide plannen wordt apart een bestemmingsplan in procedure gebracht.

Gasfabriekterrein Krommenie

Luchtfoto van gasfabriekterrein KrommenieIn oktober 2019 heeft de gemeente de grond van het voormalig gasfabriekterrein Krommenie officieel te koop aangeboden voor woningbouw. Projectontwikkelaars konden een bod doen op de grond en een planvisie indienen om de grond te bebouwen. Hier kwamen  drie plannen uit. In september 2020 konden buurtbewoners door middel van een buurtraadpleging stemmen op de drie plannen. Het plan van de rolreder van VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw) kreeg de meeste stemmen.

Meer info

Zuideinde/Celebesstraat

Illustratie Parel van ZuidOp deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij heeft in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord een plan uitgewerkt. Het plan bestaat in totaal uit 4 verschillende gebouwen waarin 16 appartementen en 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

Lees meer

Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. 

Ook wordt onderzocht of de locatie geschikt is voor een innovatief en modern woonconcept voor sociale huisvesting voor actieve stedelingen die op een centrale plek in de stedelijke agglomeratie Amsterdam willen wonen.

Opknapbeurt Zaanbrug

Illustratie van ZaanbrugDoor de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.

Lees meer over dit projectBedrijventerrein Mercurius Krommenie

Foto vanaf het water met zicht op Mercurius KrommenieOp dit moment wordt gewerkt aan een toekomstbestendige visie op het gebied.


Chromos

Luchtfoto van terrein ChromosDe gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.

Vlaar 

Foto van Vlaar

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk belangrijk.

PWN terrein / De Groote Weiver
Foto van terrein de Groote Weiver

Voor dit gebied zijn woningbouwplannen. Door deze woningbouwplannen is de Groote Weiver op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Zaanstad helpt de stichting hierbij.

't Lokaal: werkplek v toekomst

Tekening van 't Lokaal over werk, onderwijs en zorg’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Lees meer


Eco aan de Zaan 

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. Het is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met  zelfgekozen partners.  

Lees meer

Station Wormerveer Buitenpoort

Afbeelding uit studie BuitenpoortenSamen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook Station Wormerveer heeft de aandacht.

Lees meer

Zeeheldenbuurt
Luchtfoto van Zeeheldenbuurt

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

Lees meer

Schrijversbuurt

Hoe is het om te wonen in de Schrijversbuurt? Parteon, het Sociaal Wijkteam en gemeente Zaanstad vroegen het aan de bewoners. Zij konden een enquête invullen met vragen over veiligheid, de sociale omgang met medebewoners en hoe de omgeving eruit ziet.

Lees meer


Maatschappelijke kracht 

Speerpunt 3 van het Perspectief is Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht. Wat houdt dat precies is, en wie doen dat? In de korte omschrijving lijkt het vooral te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees meer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl