Initiatieven en projecten in MAAK.gebied Noord

Initiatieven en projecten in MAAK.gebied Noord

Het traject voor dit MAAK gebied stond in eerste instantie gepland voor 2019.  Gezien het grote aantal projecten dat er momenteel plaatsvindt in het gebied, is besloten om nu al van start te gaan met MAAK.Zaanstad Noord. Het noordelijke deel van de stad kent namelijk veel kwaliteiten die nog verder versterkt kunnen worden. Hieronder een overzicht van lopende zaken. Mist er iets? Stuur ons de informatie dan vooral toe.

Stuur ons een e-mail

Eilanden van Hain

Impressie van nieuwbouwproject Eilanden van Hain

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie ontwikkelt AM vijf eilanden met koopwoningen.  Hier kunnen straks meer dan 200 gezinnen een nieuwe woonplek vinden. Daarnaast komen er mooie verbindingen met het landschap: te voet, op de fiets en via het water. Zo kan straks heel Krommenie genieten van het weidse polderlandschap. Bovendien komt er op de eilanden veel groen en zijn er straks parkachtige natuurplekken met speelplaatsen voor iedereen. 

Lees meer

Bakkie Leut aan de Zaan

Tijdens de zomer hét ontmoetingspunt voor alle Zaankanters en bezoekers!  Zorgorganisatie Odion ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een opleiding en werkervaring kunnen opdoen en een dagbesteding hebben. En jij kunt er een bakkie doen.


Lees meer

Jongeren op gezond gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)  is een aanpak in de wijk die, samen met jou, een gezonde omgeving creëert. Waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Wat kan jij doen?

Meer over JOGG

Funderingsherstel Zeeheldenbuurt

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

Lees meer 

Nieuwe woningen op Brokkingterrein

Op de plek van de vroegere veevoederfabriek Brokking in Wormerveer is projectontwikkelaar De Nijs bezig om een levendige woonomgeving te maken. Het fabrieksterrein stond vroeger bekend als Wessanen de Ster. De bouw van de ongeveer 150 woningen aan de Zaan is in volle gang.

Lees meer


Station Wormerveer als Buitenpoort

Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt worden om van het buitenleven te genieten. Door via marketing bekend te maken dat het landschap vlakbij is en door van de stations aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven. Dat kan door het verbeteren van routes en bewegwijzering naar recreatiegebieden, maar ook door extra voorzieningen zoals een café of restaurant dichtbij het station.

Samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook Station Wormerveer heeft de aandacht. 

Lees meer

Herontwikkeling fabrieksterrein Meneba

Op de plek van de fabrieken van Meneba in Wormerveer komt een nieuwe wijk: een bruisende buurt om te wonen, te werken en te recreëren. Er komen 622 woningen, waaronder 30% sociale huur en 10% BKZ-woningen, 7.400 m2 aan voorzieningen, kantoorruimte, horeca en mogelijk ook een supermarkt. 

Lees meer

't Lokaal: werkplek van de toekomst

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Lees meer

Ontwikkelingen Noordeinde: school en woonplekken

Aan het Noordeinde ligt een van de top 16 woningbouwplannen van de gemeente Zaanstad. Aan de westoever van de Zaan, waar het Noordeinde van de rivier afbuigt en in noordelijke richting overgaat in de Noorddijk, komen maximaal 100 grondgebonden woningen en appartementen. Tussen de 20% en 30% van de te realiseren woningen komt in de categorie sociale huur. De centrale open ruimte wordt een groene verblijfsplek. Deze locatie maakt onderdeel uit van de groene ambiance aan de De Ruijterkade. Op deze locatie wordt ook de school De Toermalijn gerealiseerd. Voor beide plannen wordt apart een bestemmingsplan in procedure gebracht.


Opknapbeurt Zaanbrug

Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.


Lees meer over dit project

Hotspot Wormerveer

Drie actieve Wormerveerders zetten Wormerveer als winkel- , woon-, werk- én toeristisch gebied regionaal sterker in de markt. 


Eco aan de Zaan 

De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. Het is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met  zelfgekozen partners.  

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.

Lees meer

Vernieuwen riool Noorddijk en Noordeinde

Bij Meneba is het riool en de bestrating erg slecht. Daarom wordt dit vernieuwd. Ook komt op de Noorddijk, het Noordeinde en de Vlasblomweg nieuw riool, zodat de toekomstige woningbouw op het Noordeinde en de Toermalijn hierop aan kunnen sluiten.

De Noorddijk en het Noordeinde wordt nog niet opnieuw heringericht; dat volgt pas nadat de woningen op het Noordeinde gebouwd zijn.

De aanleg van het riool is afgerond, alleen wordt aan de waterleiding nog tot eind 2019 gewerkt.

Ik wil meer weten

Onderzoek studenten Hogeschool van Amsterdam naar hittestress

Het klimaat verandert en Nederland krijgt te maken met een grotere kans op extreme neerslag, droogte, hitte en overstromingen. Dit geldt ook voor Zaanstad. Daarom houden wij ons met klimaatadaptatie bezig, het aanpassen van onze leefomgeving en leefstijl aan deze klimaatrisico.

Klimaatadaptatie vraagt om samenwerking tussen verschillende belanghebbenden zoals de gemeente, bewoners, bedrijven, waterschappen, en kennisinstellingen. Vooral bij de risico’s rondom hitte bestaat nog te weinig samenwerking en moet nog meer kennis opgedaan worden. Dit is belangrijk omdat hoge temperaturen in combinatie met een sterk verharde omgeving en gebouwen met slechte isolatie tot problemen zoals slaapstoornissen, energie black-outs of verminderde arbeidsproductiviteit kan leiden.

Daarom werkt de Gemeente Zaanstad samen met de Hogeschool van Amsterdam om nieuwe inzichten op te doen. Van november 2018 tot januari 2019 gaat een groep minor-studenten aan de slag om de hittebestendigheid van Wormerveer te analyseren en mogelijke oplossingen te bedenken.  Meer weten? 

Stuur een e-mail

Parel van Zuid: Zuideinde/Celebesstraat

Op deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij heeft in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord een plan uitgewerkt. Het plan bestaat in totaal uit 4 verschillende gebouwen waarin 16 appartementen en 6 eengezinswoningen worden gerealiseerd.

Illustratie Parel van Zuid

Lees meer


Gasfabriekterrein Wormerveer

Voor de locatie Gasfabriekterrein is een ontwerp gemaakt dat op haalbaarheid wordt onderzocht. Het ontwerp omvat een woonprogramma van grondgebonden woningen en appartementen. De directe nabijheid van het NS station Wormerveer biedt goede mogelijkheden om een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. 

Ook wordt onderzocht of de locatie geschikt is voor een innovatief en modern woonconcept voor sociale huisvesting voor actieve stedelingen die op een centrale plek in de stedelijke agglomeratie Amsterdam willen wonen.

Gluren bij de buren

De buren aan de overkant van de Zaan, in Wormerland,  werken aan een visie voor de toekomst van de Zaanoever. Nieuwsgierig? 

Lees meer

Bedrijventerrein Mercurius Krommenie

Op dit moment wordt gewerkt aan een toekomstbestendige visie op het gebied.

Chromos

De gemeente voert gesprekken met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen belangrijk.

Vlaar 

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over de mogelijkheden van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk belangrijk.

Gasfabriekterrein Krommenie

Vorig jaar heeft de gemeente de grond van het voormalig gasfabriekterrein Krommenie officieel te koop aangeboden voor woningbouw. Projectontwikkelaars konden een bod doen op de grond en een planvisie indienen om de grond te bebouwen. In januari heeft de selectiecommissie de inschrijvingen getoetst op geldigheid en vervolgens beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. Er zijn drie plannen overgebleven. Bewoners van 18 jaar en ouder van de omliggende straten mogen binnenkort hun voorkeur uitspreken. Het plan met de meeste stemmen wint.

Meer info

PWN terrein / De Groote Weiver

Voor dit gebied zijn woningbouwplannen. Door deze woningbouwplannen is de Groote Weiver op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Zaanstad helpt de stichting hierbij.

Durghorst

Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaren over de herontwikkeling van dit pand in de toekomst.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl