Gasfabriekterrein Krommenie

Uitslag buurtraadpleging verkoop Gasfabriekterrein Krommenie


Buurtbewoners bepalen ontwerp voor nieuwbouwproject op oude gasfabriekterrein in Krommenie


Sinds 3 oktober 2019 staat het terrein openbaar in de verkoop met een buurtraadpleging. Projectontwikkelaars konden een bod doen op de grond en een planvisie indienen om de grond te bebouwen. In januari heeft de selectiecommissie de inschrijvingen getoetst op geldigheid en vervolgens beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria. 

Drie plannen gepresenteerd in een buurtraadpleging op  2 september

De drie plannen die overgebleven zijn, zijn op 2 september 2020 gepresenteerd in een buurtraadpleging: VOF Horizon Ontwikkeling, OOMS en Dekker/de Geus. Stemgerechtigde bewoners van 18 jaar en ouder van de omliggende straten mochten hun voorkeur uitspreken voor een plan. Bewoners die verhinderd waren, konden tot en met de 5de dag na de presentatie hun stem uitbrengen. De stemming sloot op 7 september.

Voorzitter van de Bewoners Vereniging Krommenie-Oost (BVKO) Martijn Nanning:'Als omwonenden vinden wij het belangrijk dat het kleinschalige karakter van ons buurtje behouden blijft. Een andere wens is dat de historie van deze bijzondere plek terug zou komen in het ontwerp. Dat is beide gelukt. Wat wij waarderen is dat we daadwerkelijk invloed hadden, onze inbreng is terug te zien in de randvoorwaarden die de gemeente stelde voor dit project. En dat we uiteindelijk zelf bepaalden welk ontwerp het straks wordt, is supermooi. De hoge opkomst bij de stemming laat zien hoe betrokken wij zijn.'

Stemmen geteld: winnaar VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw)

In het bijzijn van de bewonersvereniging Krommenie-Oost zijn op 8 september 2020 de stemmen geteld. Er zijn 125 geldige stemmen uitgebracht, waarmee ruimschoots is voldaan aan het opkomstpercentage van 50 uitgebrachte stemmen.

De meeste stemmen, 60 stemmen, werden uitgebracht op het plan van VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw). 

INSCHRIJVER

AANTAL STEMMEN

VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw)

60

OOMS Wonen B.V.

51

Combinatie Dekker Bouw/De Geus

14


Planning

De voorlopige gunning is 11 september 2020 bekend gemaakt aan de planindieners. Definitieve gunning vindt plaats, nadat binnen de termijn van 20 dagen geen kort geding aanhangig gemaakt is of er een uitspraak is gedaan in het kort geding. Hiermee delen wij u mede dat de opdracht ‘verkoop perceel grond op het voormalig gasfabriekterrein te Krommenie, gemeente Zaanstad’ definitief wordt gegund aan VOF Horizon Ontwikkeling. De gemeente zal de grond verkopen aan deze projectontwikkelaar.Winnaar VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/BotBouw)

Mix van woningen en ruimte voor ontmoeting

De rolreder bestaat uit 50 nieuwbouwwoningen waarvan 15 woningen bestemd voor sociale huur. Daarnaast omvat het ontwerp  12 seniorenwoningen in het middensegment met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De overige woningen vallen in het betaalbare en middeldure segment. De inrichting van de openbare ruimte rondom de woningen herinnert aan het verleden van de gasfabriek en biedt plekken waar huidige en toekomstige bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een impressie van het nieuwbouwproject Rolreder van projectontwikkelaar VOF Horizon voor het Gasfabriekterrein KrommenieEen impressie van het nieuwbouwproject Rolreder van projectontwikkelaar VOF Horizon voor het Gasfabriekterrein Krommenie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl