Zaankwartier/Meneba

Meneba wordt Zaankwartier: nieuw levendig woon-werkgebied 


De voormalige meelfabriek in Wormerveer kent een lange geschiedenis. De eerste bebouwing dateert uit 1858 en in de loop der jaren is de fabriek uitgegroeid tot een kenmerkend industrieel complex met een mix van monumentale en nieuwe gebouwen. Meneba gaat een nieuwe tijdsfase in met een gewijzigd gebruik. 

Concept ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het concept ontwerpbestemmingsplan dat er nu ligt bevat 680 nieuwe woningen. Daarvan is 30% sociale huurwoningen, 10% Betaalbare Koopwoningen Zaanstad en 15% voor middeldure huur. Er komen ook ongeveer 40 zorgwoningen in het project.  

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 17 februari tot en met 30 maart 2022 in te zien. Digitaal op de website van de gemeente Zaanstad en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Om het ontwerpbestemmingsplan fysiek in te zien, kunnen inwoners het contactformulier invullen op www.zaanstad.nl. Er wordt dan contact opgenomen. 

Op dinsdag 1 maart is er tussen 16.00 – 19.00 ook gelegenheid om op locatie van het Zaankwartier vragen over het ontwerpbestemmingsplan te stellen. De bijeenkomst vindt plaats onder de dan geldende coronamaatregelen. Geïnteresseerden kunnen vooraf een afspraak maken en een tijdsslot reserveren, via maaknoord@zaanstad.n

Groen en openbare ruimte

De openbare ruimte wordt onderverdeeld in verschillende zones: het centrale plein, de groene buitenruimte met de laagbouwwoningen en de industriële strip langs de Zaan. Het hart ligt straks ten westen van de Nieuwe Vlijt en het Ketelhuis. Voetgangers kunnen hier vrijuit bewegen, de auto is hier te gast. Klimaatadaptatie komt in allerlei aspecten terug. Het hele gebied wordt zo groen mogelijk ingericht en er wordt veel rekening gehouden met de waterbalans, zoals met wadi’s en vertraagde afvoer. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, er komen schaduwrijke plekken en ten minste  20% van het openbare gebied krijgt een kroonbedekking van bomen. Een deel van de daken en gevels krijgt een tweede functie zoals zonnepanelen op de daken en groene daken en gevels. Parkeren wordt voldoende gefaciliteerd in twee parkeergarages en in de openbare ruimte van het gebied. Hierin zullen ook voorzieningen komen voor deelmobiliteit, zoals deelauto’s.l.

Eerdere stappen

Oktober 2019 hebben de gemeente Zaanstad en de coöperatie De Vlijt, eigenaar van het complex,  een anterieure overeenkomst getekend voor herontwikkeling van het complex. 

Eind november 2021 is het ontwerp Beeldkwaliteitsplan door de raad vastgesteld. Het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan heeft van 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. In dit plan staan de uitgangspunten voor de bouw van verschillende soorten woningen met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. 

Draagvlak

Onder zowel omwonenden als bedrijven is een enquête uitgevoerd om inzicht te krijgen in behoeftes, wensen en ideeën. Ook zijn er twee denktanksessies georganiseerd en een digitale informatieavond. Uit de reacties blijkt een breed draagvlak voor de herontwikkeling. Omdat er woningen worden gerealiseerd in het bestaande bedrijventerrein Noorderveld, hebben verkeer en milieucontouren, met name geluid, onze grote aandacht. Voor ondernemers en gemeente is bereikbaarheid en toekomstzekerheid van de bedrijven van groot belang en hierover blijft de gemeente ook de komende tijd met hen in gesprek.

Op www.meelfabriek.info staat een overzicht van alle opgehaalde input. Via deze pagina worden Zaankanters ook gevraagd naar mooie herinneringen, verhalen en historisch beeld van het terrein, zodat deze terug kunnen komen in de uiteindelijke plannen, bijvoorbeeld in de naamgeving van de gebouwen. 

Stukje geschiedenis

De meelfabriek Meneba, in 1765 opgericht als Wessanen van der Laan, behoort tot het collectieve geheugen van de Zaanstreek. Veel Zaankanters hebben hier gewerkt. Sinds de oprichting groeide het terrein uit van een reeks molens aan de Zaan tot een indrukwekkende set aan bedrijfsgebouwen. De bijzondere opbouw van het complex is daar getuige van: het terrein is een collectie van grotere en kleinere gebouwen uit verschillende perioden, van compacte bakstenen en pakhuizen tot grootschalige silo’s die hoog boven het vlakke landschap uitsteken. De typische blikvangers van het industriële complex blijven behouden. Denk aan de Oude Vlijt (1898), de Nieuwe Vlijt (1911), een deel van de ketelhuizen en machinekamer en silo America. Dat is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan

Dit projectgebied is onderdeel van de visie van MAAK.Zaanstad van de Gemeente Zaanstad en sluit aan bij de nieuwbouwprojecten in de omgeving.Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?


Op de website meelfabriek.info vindt u meer informatie en wordt een platform geboden om mee te denken. 

Website meelfabriek.info

Voor informatie over inschrijving, kijk op

 www.zaankwartier.nl

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Woont of werkt u in de omgeving en wilt u op de hoogte blijven van (voorbereidende) werkzaamheden en mogelijke verkeersmaatregelen? Kijk dan op  www.zaankwartier.nl/omgeving en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Illustratie van het Zaankwartier

Illustratie Zaankwartier in Wormerveer

Illustratie Zaankwartier vanuit de lucht


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl