Meneba

Meneba wordt Zaankwartier: nieuw levendig woon-werkgebied 


De voormalige meelfabriek in Wormerveer kent een lange geschiedenis. De eerste bebouwing dateert uit 1858 en in de loop der jaren is de fabriek uitgegroeid tot een kenmerkend industrieel complex met een mix van monumentale en nieuwe gebouwen. Meneba gaat een nieuwe tijdsfase in met een gewijzigd gebruik. Oktober 2019 hebben de gemeente Zaanstad en de coöperatie De Vlijt, eigenaar van het complex,  een anterieure overeenkomst getekend voor herontwikkeling van het complex. 

Zaankwartier: wonen en werken aan de Zaan

Er zal een nieuw inspirerend woon- werkgebied ontstaan, het Zaankwartier, gelegen aan de Zaan en nabij het natuurgebied Wormer- en Jisperveld. De locatie biedt ruimte voor circa 7.400 m2 voorzieningen en  672 nieuwe woningen, bestaande uit ca 104 grondgebonden woningen en ca 568 appartementen. 55% zal in het betaalbare segment zijn: sociale huurwoningen, BKZ-woningen (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad) en middensegment huurwoningen. In diverse woningen kan zowel gewoond én gewerkt worden.

Ook wil de ontwikkelaar in één van de bestaande gebouwen een woonzorgconcept realiseren met tenminste 30 woonunits in het middensegment huur, in combinatie met een medisch dienstencentrum op de begane grond. Verder is er de mogelijkheid voor kleinschalige werkunits, horeca en een kinderdagverblijf. Ook is er een supermarkt gepland en op silo America een hotel. Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Draagvlak  en vervolg 

Het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan heeft van 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. In dit plan staan de uitgangspunten voor de bouw van verschillende soorten woningen met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Naar verwachting zal de gemeenteraad in september een besluit nemen over het Beeldkwaliteitsplan.

Er is een enquête uitgevoerd onder zowel omwonenden als bedrijven om inzicht te krijgen in behoeftes, wensen en ideeën. Ook zijn er twee denktanksessies georganiseerd waar bewoners, bedrijven en belangenverenigingen in hebben deelgenomen. Op 6 oktober 2020 is een digitale informatieavond georganiseerd voor de bedrijven op bedrijventerrein Noorderveld. Uit de reacties blijkt een breed draagvlak voor de herontwikkeling. Omdat er woningen worden gerealiseerd in het bestaande bedrijventerrein Noorderveld, hebben verkeer en milieucontouren, met name geluid, onze grote aandacht. Voor ondernemers en gemeente is bereikbaarheid en toekomstzekerheid van de bedrijven van groot belang en hierover blijft de gemeente ook de komende tijd met hen in gesprek.

Op www.meelfabriek.info staat een overzicht van alle opgehaalde input. Via deze pagina worden Zaankanters ook gevraagd naar mooie herinneringen, verhalen en historisch beeld van het terrein, zodat deze terug kunnen komen in de uiteindelijke plannen, bijvoorbeeld in de naamgeving van de gebouwen. Voor informatie over inschrijving en meer, kijk op www.zaankwartier.nl

Stukje geschiedenis

De meelfabriek Meneba, in 1765 opgericht als Wessanen van der Laan, behoort tot het collectieve geheugen van de Zaanstreek. Veel Zaankanters hebben hier gewerkt. Sinds de oprichting groeide het terrein uit van een reeks molens aan de Zaan tot een indrukwekkende set aan bedrijfsgebouwen. De bijzondere opbouw van het complex is daar getuige van: het terrein is een collectie van grotere en kleinere gebouwen uit verschillende perioden, van compacte bakstenen en pakhuizen tot grootschalige silo’s die hoog boven het vlakke landschap uitsteken. De typische blikvangers van het industriële complex blijven behouden. Denk aan de Oude Vlijt (1898), de Nieuwe Vlijt (1911), een deel van de ketelhuizen en machinekamer en silo America. Dat is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan

Dit projectgebied is onderdeel van de visie van MAAK.Zaanstad van de Gemeente Zaanstad en sluit aan bij de nieuwbouwprojecten in de omgeving.Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?


Op de website meelfabriek.info vindt u meer informatie en wordt een platform geboden om mee te denken. 

Website meelfabriek.info

Luchtfoto van het Menebacomplex en de ZaanHet Menebacomplex aan de Zaan vanuit de lucht (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)
 Artist impression van de voorlopige plannen met MenebaDe eerste ideeën voor het Zaankwartier vanaf bijna dezelfde plek (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl