Eco aan de Zaan

Ecologische zelfbouwers willen school transformeren tot ecodorp in Wormerveer

Zoektocht

De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. In 2017 hebben zij de juiste plek gevonden, een gebouw aan de Tulpstraat 18 in Wormerveer. Op deze plek zitten nu nog vier groepen en de buitenschoolse opvang van de Toermalijnschool. In de zomer van 2020 komt de locatie vrij voor herontwikkeling, de vier klassen en de buitenschoolse opvang verhuizen dan naar een nieuw schoolgebouw.
CPO-groep Eco aan de Zaan

Eco aan de Zaan is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met zelfgekozen partners. Eco aan de Zaan bestaat inmiddels uit veertien huishoudens, waarvan er twaalf kiezen voor een koopwoning en twee voor een huurwoning. De twee projectbegeleiders uit de groep willen zelf ook in het ecodorp wonen. Architect Eva Stache is al vanaf een vroeg stadium betrokken.

Woningen

De groep wil het schoolgebouw verbouwen naar een woonplek voor 24 tot 27 woningen. Zij willen het bestaande gebouw niet slopen. Er zijn plannen voor 20 grondgebonden koopwoningen, 2 tiny houses en 5 sociale huur appartementen.

Intentieovereenkomst

Eco aan de Zaan en gemeente Zaanstad hebben in maart 2018 een intentieovereenkomst ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt om te onderzoeken ├│f en hoe het ecodorp gerealiseerd kan worden. Eco aan de Zaan heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het eerste recht op ontwikkeling van de locatie.

Past in beleid Zaanstad

Het initiatief past in de opgaven van de gemeente wat betreft binnenstedelijke woningbouw, herbestemmen van bestaande bebouwing, zelfbouw en duurzaam bouwen. Het plan sluit ook aan bij de Woonvisie, waarin Zaanstad bijzondere woonvormen voor specifieke doelgroepen wil stimuleren om kwaliteit en diversiteit toe te voegen aan de stad.

Onderzoek en advies

Eco aan de Zaan heeft informatie voor een haalbaarheidsonderzoek geleverd en de vakafdelingen
van gemeente Zaanstad hebben advies uitgebracht via het Zaans Portaal. De vereniging laat nu een
onderzoek uitvoeren naar de fundering en de constructie van het gebouw. In oktober 2018 heeft de
groep een workshop gepland met alle aangesloten huishoudens om de ruimtes te verdelen.

Meer informatie

De locatie in inmiddels omgedoopt tot Ecohof Noorderveer. Er is nog ruimte voor nieuwe
geïnteresseerden in de koop- of huurwoningen. Meer informatie is te vinden via

Meer informatie is te vinden op www.ecoaandezaan.nl

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl