Eco aan de Zaan

Ecologische zelfbouwers willen school transformeren tot ecodorp in Wormerveer

Aan de Tulpstraat in Wormerveer komt ruimte voor Ecohof Noorderveer: een duurzaam, sociaal en klimaatadaptief ecodorp met 23 woningen. Op deze plek komen 12 (sociale) huurappartementen en 11 grondgebonden koopwoningen. Gemeente Zaanstad verkoopt de grond aan inwoners die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

Het gebouw aan de Tulpstraat is nu in gebruik als basisschool Toermalijn en als buitenschoolse opvanglocatie van Tinteltuin. Zodra de nieuwbouw van de nieuwe Toermalijn aan Noordeinde wordt opgeleverd, komt het schoolgebouw leeg te staan. Volgens de planning is dat in de zomer van 2022.

Duurzaam, circulair en klimaatadaptief  

De woningen zijn energieneutraal en de gezamenlijke binnentuin wordt gebruikt om onder andere voedsel te verbouwen. Verder wordt er met natuurlijke zonneschermen gewerkt in de vorm van schuine pergola‚Äôs met begroeiing om woningen in de zomer koel te houden. In de winter, als de zon laag staat, verliest de begroeiing haar bladeren waardoor de woningen door de zon worden opgewarmd. De architect Eva Stache ontwerpt ook een watermanagementsysteem waarbij regenwater in de natte periode wordt opgevangen om in de droge periode te kunnen worden ingezet voor irrigatie. 

Na realisatie van het project wordt een jaar lang gemonitord of de maatregelen de theoretische effectiviteit in praktijk ook waarmaken. Daarnaast wil Ecohof ook een verbindende en inspirerende plek zijn in de buurt. 

Zoektocht

De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. In 2017 vonden zij de geschikte locatie aan de Tulpstraat 18 in Wormerveer. 

Eco aan de Zaan is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met zelfgekozen partners. Architect Eva Stache is al vanaf een vroeg stadium betrokken. In 2018 werd een intentieovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt om te onderzoek of en hoe het ecodorp gerealiseerd kan worden.

Past in beleid Zaanstad

Het initiatief past in de opgaven van de gemeente wat betreft binnenstedelijke woningbouw, herbestemmen van bestaande bebouwing, zelfbouw en duurzaam bouwen. Het plan sluit ook aan bij de Woonvisie, waarin Zaanstad bijzondere woonvormen voor specifieke doelgroepen wil stimuleren om kwaliteit en diversiteit toe te voegen aan de stad.

Meer informatie is te vinden op www.ecohofnoorderveer.nl


illustraties van Ecohf, pergola's en bovenaanzicht

Ecohof: Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018

Feestelijke overhandiging van fruitboom door de wethouder op het terrein van de school, maart 2018.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl