Perspectief MAAK.Noord

Hoe ziet Noord eruit in 2040?

Concept Perspectief Noord gereed


De gemeente heeft in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders een visie opgesteld voor de ontwikkeling van Zaanstad-Noord richting 2040. Die visie heet het “gebiedsperspectief”. Dit perspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het doel van het gebiedsperspectief is dat Zaanstad-Noord mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis. Het gebiedsperspectief geeft een houvast waaraan ruimtelijke plannen kunnen worden getoetst en geeft richting geeft aan de ambities om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren. Het college streeft ernaar om hier 30% sociale huur, 10 tot 20% middeldure huur en 50 tot 60% duurdere huur en koop te realiseren. Een concept-visie is klaar. 

Download hier het concept Perspectief MAAK.Noord 2040 (pdf)

Of klik hier voor een korte samenvatting 

Begin 2021 is het concept Perspectief MAAK.Noord gedeeld met de wijk. We stelden de vraag. We spraken met bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en andere betrokkenen over de centrale vraag: 'Delen jullie deze toekomstdroom voor 2040 voor Noord?' In  januari zijn vier deelsessies gehouden, waaraan 80 betrokkenen meededen. In maart 2021 gingen we verder met gesprekken over de onderwerpen sport, landschap en recreatie. En op 2 maart was een groot webinar over álle onderdelen van het Perspectief: 147 deelnemers praatten mee en kregen de kans om het Perspectief aan te vullen of aan te scherpen.

Lees ook de Rapportage Participatie Perspectieffase (pdf)

Met de bijdragen en opmerkingen van de deelnemers is de kwaliteit van het Perspectief verbeterd en het draagvlak verder vergroot. Het Perspectief wordt nu aangeboden aan de Zaanse gemeenteraad, zodat het stuk officieel kan worden vastgesteld. Daarna gaan we verder met de Strategie-fase: we stellen dan voor Zaanstad Noord een Strategienota op. Dat wordt het uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Toekomstbeeld MAAK.Noord: 5.000 woningen met een goede bereikbaarheid.

De komende twintig jaar verandert Zaanstad-Noord (het gebied tussen Wormerveer-Zuid en Westknollendam, inclusief Molletjesveer) in wijken waar het prettig wonen én werken is. Met mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze woningen zijn nodig zodat in 2040 kinderen prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden in Noord. Met de bijbehorende voorzieningen zoals winkels, kinderopvang en huisartsen. Lees hier het hele nieuwsbericht.


Webinar 2 maart 2021


Op 2 maart 2021 werd tijdens een webinar uitleg gegeven over de plannen voor MAAK.Noord.  U kunt het webinar en de presentatie  via onderstaande links  (nog eens) bekijken. Hieronder treft u ook een verslag van de avond aan. 

Download hier de presentatie van het webinar (pdf)

Download hier het verslag van het webinar (pdf)

Bekijk hier de opnamen van het webinar


Jongeren én Noord

Bij het opstellen van het toekomstperspectief voor MAAK.Noord willen we ook actief jongeren betrekken bij de gebiedsontwikkelingen in hun buurt. Het gaat tenslotte over hun toekomst.  Ella John heeft ons vanuit het jongerencollectief ILL.CNCPT hierbij geholpen. Zij heeft jongeren geïnterviewd. Hun verhalen en ervaringen nemen we mee bij de beslissingen die we maken voor de ontwikkeling van Zaanstad Noord.

Lees hier een aantal interviews

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl