Perspectief MAAK.Noord

Hoe ziet Noord eruit in 2040?

Perspectief MAAK.Noord vastgesteld


Donderdag 14 oktober 2021 heeft de Zaanse gemeenteraad  het perspectief MAAK.Noord 2040 vastgesteld. Dit perspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het doel van het gebiedsperspectief is dat Zaanstad-Noord mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis. De gemeente heeft het perspectief opgesteld in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders. Het gebiedsperspectief biedt een koers voor ruimtelijke plannen en geeft richting geeft aan de ambities om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren. Voor die nieuw ontwikkelde gebieden kiezen we voor een differentiatie van 30% sociale huur, minimaal 20% middeldure huur en betaalbare koop (VON tot max NHG grens) en maximaal 50% vrije invulling.

Van concept naar vaststelling

Begin 2021 is het concept Perspectief MAAK.Noord gedeeld met de wijk. We stelden de vraag. We spraken met bewoners, bedrijven, ontwikkelaars en andere betrokkenen over de centrale vraag: 'Delen jullie deze toekomstdroom voor 2040 voor Noord?' In  januari zijn vier deelsessies gehouden, waaraan 80 betrokkenen meededen. In maart 2021 gingen we verder met gesprekken over de onderwerpen sport, landschap en recreatie. En op 2 maart 2021 was een groot webinar over álle onderdelen van het Perspectief: 147 deelnemers praatten mee en kregen de kans om het Perspectief aan te vullen of aan te scherpen.

Vervolgstap: maken van een uitvoeringsplan voor de komende jaren

Met de bijdragen en opmerkingen van de deelnemers is de kwaliteit van het Perspectief verbeterd en het draagvlak verder vergroot. Het Perspectief werd hierna aangeboden aan de Zaanse gemeenteraad en op 14 oktober is het stuk officieel vastgesteld. Nu de eerste twee stappen uit de APS-methode zijn afgerond, de Analyse en het Perspectief, is het tijd voor de derde stap: de Strategie-fase. Daarin stellen we voor Zaanstad Noord een strategie op. 


Jongeren én Noord

Bij het opstellen van het toekomstperspectief voor MAAK.Noord willen we ook actief jongeren betrekken bij de gebiedsontwikkelingen in hun buurt. Het gaat tenslotte over hun toekomst.  

Samenwerking met jongerencollectief CNCPT

Ella John heeft ons vanuit het jongerencollectief CNCPT hierbij geholpen. Zij heeft jongeren geïnterviewd. Hun verhalen en ervaringen nemen we mee bij de beslissingen die we maken voor de ontwikkeling van Zaanstad Noord.

Lees hier een aantal interviews

Samenwerking met studenten HvA

Ook werken wij net als voorgaande jaren samen met de Hogeschool van Amsterdam. Dit jaar onderzoeken de studenten van de HvA de speerpunten Toerisme en Cultuurhistorie . Wij hebben hen gevraagd hierbij vooral aandacht te hebben voor drie kernpunten: Groen, water en evenementen.  

Lees hier het hele berichtHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl