Gebied MAAK Noord

Van Zaanse Schans tot Westknollendam: het MAAK.gebied Noord. 

MAAK. Zaanstad in Noord

Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer zijn aantrekkelijke plekken in Zaanstad Noord. Er zijn winkels, voorzieningen en horeca, maar zeker ook de ligging is aantrekkelijk: het heeft een dorps karakter een duidelijk aanwezige cultuurhistorie. Ook op de lange termijn wil Zaanstad een stad zijn waar mensen met plezier wonen, werken en leren. Met MAAK.NOORD wil Zaanstad de goede eigenschappen versterken die Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer nu hebben.

We werken aan meer en betere woningen, verbindingen tussen de kernen en voorzieningen. Zo verbetert in het hele gebied de leefbaarheid voor de Zaankanters van vandaag én voor nieuwe inwoners.

Analyse, perspectief en strategie

We werken voor alle MAAK.gebieden in Zaanstad aan het toekomstbeeld voor de wijk met een stappenplan genaamd APS. Dat staat voor Analyse, Perspectief, Strategie. Meer weten? Klik op de link hieronder.

Download de brochure over de APS-aanpak van de gemeente in MAAK.Zaanstad (pdf.580 KBpdf)

Plan
Hotspot
Ontwikkeling Brokking

Op de plek van de vroegere veevoederfabriek Brokking in Wormerveer is projectontwikkelaar De Nijs bezig om een levendige woonomgeving te maken. Het fabrieksterrein stond vroeger bekend als Wessanen de Ster. De bouw van de ongeveer 150 woningen aan de Zaan is in volle gang.

Hotspot
Herontwikkeling fabrieksterrein Meneba

Op de plek van de fabrieken van Meneba komen 622 woningen en 7.400 m2 aan voorzieningen, kantoorruimte, horeca en mogelijk ook een supermarkt.

Ontwikkeling aan het Noordeinde Wormerveer

Aan het Noordeinde komt de nieuwe Toermalijn, een school voor basisonderwijs. Ook is er nog ruimte voor een aantal woningen en / of appartementen.

Mogelijke ontwikkeling op Chromosterrein

Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. Daarbij is behoud van enkele cultuurhistorische waardevolle gebouwen van belang.

Hotspot
Zeeheldenbuurt: funderingsherstel noodzakelijk

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

Hotspot
Eco aan de Zaan

De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. Het is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met zelfgekozen partners.

Gasfabriekterrein Weverstraat en omgeving

Ook op dit terrein wordt onderzocht of er kan worden gewoond. Een onderwerp van onderzoek is nog hoe het parkeren wordt opgelost.

Ontwikkeling op Zuideinde/Celebesstraat

Op deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er was ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hadden bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen. De werkgroep Zuideinde Hoogbouw Vrij is in goede harmonie met de ontwikkelaar BotBouw en in samenwerking met MAAK.Zaanstad Noord bezig met de uitwerking van het plan.

Hotspot
Bakkie Leut aan de Zaan

Tijdens de zomer hét ontmoetingspunt voor alle Zaankanters en bezoekers! Zorgorganisatie Odion ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een opleiding en werkervaring kunnen opdoen en een dagbesteding hebben. En jij kunt er een bakkie doen.

Hotspot
De Zaanbocht

De Zaanbocht is een prachtige plek en ondernemers hebben veel ambitie om die beter op de kaart te zetten. In o.a. hotspot Wormerveer werken ze er aan om deze plek en de rest van Wormerveer als winkel- woon- en werkgebied regionaal sterker in de markt te zetten.

Hotspot
't Lokaal, werkplek van de toekomst

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Jongeren op gezond gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een aanpak in de wijk die zorgt voor een daling van het aantal jongeren (0-18 jaar) met overgewicht.

Hotspot
Opknapbeurt Zaanbrug

Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.

Station Wormerveer als Buitenpoort

Samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook station Wormerveer heeft de aandacht.

Durghorst

Er worden gesprekken gevoerd me de eigenaren over de herontwikkeling van dit pand.

Hotspot
Bedrijventerrein Mercurius

Op dit moment wordt gewerkt aan een toekomstbestendige visie op het gebied.

Mogelijke onwikkelingen oude Vlaar-pand

Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaar over de mogelijkheid van herontwikkeling naar woningbouw. De monumentale status van enkele gebouwen op dit terrein is hier natuurlijk van belang.

PWN terrein / De Groote Weiver

Voor dit gebied zijn woningbouwplannen. Door deze woningbouwplannen is de Groote Weiver op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente Zaanstad helpt de stichting hierbij.

Kerkstraat 110

Er worden verkennende gesprekken gevoerd over de herontwikkeling van dit gebied.

Gasfabriekterrein Krommenie

Zaanstad gaat het gasfabriekterrein aan de Zuidervaartdijk in Krommenie verkopen.

Kaart met de eerste inventarisatie; ambities en projecten

Benieuwd wat er op de kaart staat? Sleep en scroll op de kaart hieronder. Meer informatie? Neem dan een kijkje op de initiatievenpagina.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl