Gebied MAAK Noord

Van Zaanse Schans tot Westknollendam: het MAAK.gebied Noord. 

MAAK.gebied Noord

In 2018 is gestart met de analyse van heel gebied Noord. Het gaat om een groot gebied: het noorden van Zaanstad vanaf de Zaanse Schans tot aan het noordelijkste puntje van Westknollendam.

Analyse gestart

De analysefase is een belangrijke fase om de huidige situatie in het gebied goed in kaart te brengen.  Met input van inwoners en ondernemers worden gegevens verzameld op sociaal, economisch, fysiek, technologisch, klimaat- en milieutechnisch gebied. Doel van da analyse is om tot een gezamenlijk beeld te komen over de belangrijkste opgaven. 

Meer over de analyse


Kaart met de eerste inventarisatie; ambities en projecten

Benieuwd wat er op de kaart staat? Sleep en scroll op de kaart hieronder. Meer informatie? Neem dan een kijkje op de initiatievenpagina.

het landschap in West-Knollendam: zicht op bomen, weiden en havenWestknollendam; natuur en haven

Projectenkaart 3
Image2
Ontwikkeling Brokking / Zaans Pijl

Herontwikkeling fabrieksterrein Meneba

Ontwikkeling aan het Noordeinde Wormerveer

Aan het Noordeinde komt de nieuwe Toermalijn, een school voor basisonderwijs. Ook is er nog ruimte voor een aantal woningen en / of appartementen.

Mogelijke ontwikkeling op Chromosterrein

Er worden gesprekken gevoerd met verschillende eigenaren om dit terrein te veranderen in een plek om te wonen.

2018 08 23 14 16 04 https   funderingen zaanstad nl system attachments files 000 003 089 original de
Zeeheldenbuurt: funderingsherstel noodzakelijk

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Ook de Zeeheldenbuurt heeft hiermee te maken.

1538741804016
Eco aan de Zaan

De vereniging Eco aan de Zaan, een groep betrokken Zaanse inwoners, begon in 2013 met haar zoektocht naar een geschikte zelfbouw locatie voor een duurzaam en circulair ecodorp in Zaanstad. Het is een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); een groep particulieren die gezamenlijk en zonder winstoogmerk woningen realiseren, in samenwerking met zelfgekozen partners.

Gasfabriekterrein Weverstraat en omgeving

Ook op dit terrein wordt onderzocht of er kan worden gewoond. Een onderwerp van onderzoek is nog hoe het parkeren wordt opgelost.

Ontwikkeling op Zuideinde/Celebesstraat

Op deze plek waar voorheen bedrijvigheid was, wil de gemeente graag woningen laten bouwen. Er is ook een ontwikkelaar met plannen. Bewoners hebben bezwaren, met name tegen de hoogte van de plannen.

Bakkieleut
Bakkie Leut aan de Zaan

Tijdens de zomer hét ontmoetingspunt voor alle Zaankanters en bezoekers! Zorgorganisatie Odion ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een opleiding en werkervaring kunnen opdoen en een dagbesteding hebben. En jij kunt er een bakkie doen.

Zichtvanuitdebocht
De Zaanbocht

De Zaanbocht is een prachtige plek en ondernemers hebben veel ambitie om die beter op de kaart te zetten. In o.a. hotspot Wormerveer werken ze er aan om deze plek en de rest van Wormerveer als winkel- woon- en werkgebied regionaal sterker in de markt te zetten.

Lokaal
't Lokaal, werkplek van de toekomst

’t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld/Molletjesveer. Centraal staat: hoe kunnen we de WOZ-waarde verhogen? En met WOZ wordt bedoeld: Werkgelegenheid, Onderwijs en Zorg. Er zijn een fysieke stage- en werkplek en een online interactieve ‘kennisbank’ ingericht.

Jongeren op gezond gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een aanpak in de wijk die zorgt voor een daling van het aantal jongeren (0-18 jaar) met overgewicht.

Brug
Opknapbeurt Zaanbrug

Door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopening en de aanlegkades in de buurt van de Zaanbrug is het voor grote schepen lastig manoeuvreren. Er is daarom behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaartbreedte waardoor de schepen makkelijker de brug kunnen passeren.

Station Wormerveer als Buitenpoort

Samen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de provincie in 2017 onderzocht hoe landschappen rondom de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beter onder de aandacht van bewoners en bezoekers kunnen worden gebracht. Uit de studie Buitenpoorten blijkt dat de beste aanpak een combinatie van marketing en ruimtelijke ontwikkeling is. Ook station Wormerveer heeft de aandacht.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl