Mobiliteitsplan Noord

Verbeteren van bereikbaarheid in Noord belangrijk

In het Perspectief voor MAAK.Noord, het toekomstbeeld, is verkeer een belangrijk speerpunt. Verkeer is een van de meest besproken onderwerpen; een goede doorstroming, veilige wegen en oversteekplaatsen, de hoeveelheid parkeerplaatsen. Dat willen we serieus aanpakken. De uitdaging bij verkeer is om te komen tot oplossingen waar mensen zich in kunnen vinden. Dit kan echter niet altijd zonder concessies te doen. Bovenaan staat dat de wegen veilig moeten zijn voor alle weggebruikers.

Mobiliteitsplan Noord

Voor Noord is een mobiliteitsplan in de maak. In dit Mobiliteitsplan Noord zijn knelpunten geanalyseerd en worden maatregelen voorgesteld. Het mobiliteitsplan Noord is een uitwerking van het Zaans Mobiliteitsplan, het nieuwe strategische beleidskader voor mobiliteit in heel Zaanstad.

Uw mening belangrijk

Van 16 februari tot 8 maart was het mogelijk voor inwoners en ondernemers om hun mening te geven over de mobiliteit in Noord door middel van een enquête. De resultaten van de enquête komen in april/mei 2021 online te staan op deze website.

Online bijeenkomsten Mobiliteitsplan Noord: 16, 17 en 18 maart 2021

Op 16, 17 en 18 maart 2021 zijn er digitale bijeenkomsten voor het Mobiliteitsplan Noord. Deze duren van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomsten was mogelijk tot 8 maart 2021. Heeft u zich aangemeld dan ontvangt u van ons een definitieve bevestiging met een online link om deel te nemen in de week van 8 maart. Een verslag van de bijeenkomsten publiceren wij op deze website. 

Terugkoppelbijeenkomst

Uw inbreng nemen we mee in het Mobiliteitsplan Noord. Voordat dit plan ter besluitvorming wordt aangeboden, is er voor de zomer een online informatiebijeenkomst om u te informeren over hoe uw inbreng is verwerkt en om u mee te nemen in het eindconcept. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.

Meer informatie of vragen?

Stuur een e-mail naar maaknoord@zaanstad.nl ovv Mobiliteitsplan Noord als u meer informatie wilt of vragen heeft.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl