Nieuws 

1000 reacties op enquête verkeer

Gepubliceerd op 26 mei 2021

De online enquête over het mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord is ingevuld door meer dan 1000 inwoners en ondernemers van Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam. Koploper was Krommenie met 670 reacties. Ook kwamen er 140 mensen naar de drie bewonersavonden over het verkeersplan.

Zorgen over verkeer, vervoer en parkeren

De grootste zorg van iedereen is hoe het verkeer en vervoer in de toekomst wordt als er meer woningen bijkomen. En hoe je dan nog voldoende parkeerruimte overhoudt. Maar er kwamen ook andere zorgen op tafel, zoals onveilige situaties bij de scholen, sluipverkeer langs de Zaan, slechte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en het ontbreken van goede fietsroutes.

De meningen over de oplossingen zijn verschillend

Over de voorstellen in het plan voor nieuwe wegen en bruggen denkt niet iedereen hetzelfde. Dat geldt ook voor de maatregelen om doorgaand verkeer te weren.

De meningsverschillen zien we bijvoorbeeld bij de eventuele nieuwe brug over de Nauernasche Vaart. Deze brug was een belangrijk onderwerp in de enquête. Een nieuwe brug  kan de Vaartbrug ontlasten en Krommenie en Wormerveer beter met elkaar verbinden. Over de plaats van de brug bestaan verschillende meningen. Zo werd een petitie tegen een brug bij de wijk Willis inmiddels al ondertekend door 318 mensen.

Ook het beperken van het verkeer in het centrum van Krommenie is een heet hangijzer. De werkgroep Agathebuurt, de verkeersgroep Krommenie en de winkeliersvereniging DOKA kwamen daarvoor met plannen, maar ook die verschillen van elkaar. En wat te doen met het toekomstige parkeren?  Moet er betaald parkeren komen in de centra? Of zijn de aangrenzende buurten dan de klos?  

Hoe nu verder?

Het team MAAK.Noord werkt samen met deskundige adviseurs aan antwoorden op de vragen en aan een verbeterd mobiliteitsplan. Er zijn nog veel onderwerpen waarvoor oplossingen gevonden moeten worden. De reacties op de enquête hebben in elk geval al één ding duidelijk gemaakt: het wordt moeilijk om iedereen tevreden te stellen.  

Als het plan verder uitgewerkt is, leggen we dat aan de Zaanse wethouders voor. Zij kunnen de verschillende belangen afwegen en een oplossingsrichting kiezen. Die gekozen oplossing leggen we vervolgens opnieuw aan alle inwoners voor. Besluiten over het plan volgen dan na de zomer. 


Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl