Dorpsstraat 476

Assendelft

Ontwikkeling Dorpsstraat 476 

De eigenaar van het perceel op Dorpsstraat 476 Assendelft heeft besloten om zijn bedrijf - de caravanstalling - te beëindigen. Dat is voor Assendelft een kans om deze plek een nieuwe bestemming te geven. De ontwikkelaar wil onderzoeken of er woningen kunnen komen op  deze plek. Het zou gaan om gevarieerd woningaanbod met veel groen, passend bij de overgang van het dorp naar de Westerpolder. 

De locatie Dorpsstraat 476, Assendelft is binnen de rode lijn aangegeven

Onderzoek naar de locatie

Gezamenlijk hebben Bureau Imoss, Did Vastgoedontwikkeling en bouwbedrijf De Nijs een onderzoek gedaan naar de locatie en een plan gemaakt. Tijdens verkennende gesprekken met de initiatiefnemers is het idee voor de herontwikkeling van het perceel en de toevoeging van maximaal 19 woningen gescand op gemeentelijk beleid en op verschillende thema’s, zoals stedenbouw, groen, verkeer en erfgoed

Startnotitie: de eerste stap in het proces

Uit de gesprekken met de initiatiefnemers bleek dat het plan mogelijk en haalbaar lijkt. Hun plan voor Dorpsstraat 476 kan bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Daarom heeft de gemeente een startnotitie geschreven. Hierin staat in grote lijnen het proces dat we moeten volgen om tot een nieuwe invulling van de locatie te komen. Ook staat erin welke uitgangspunten en ambities voor dit project belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan uitgangspunten op het gebied van ruimtelijke structuur en duurzaamheid. Daarnaast beschrijft de startnotitie hoe de gemeente bewoners en de buurt betrekt bij de ontwikkeling van het plan.

De gemeenteraad behandelt de startnotitie

De gemeenteraad behandelt de startnotitie in het Zaanstad Beraad. In Zaanstad Beraad stellen raadsleden hun vragen over de startnotitie aan de wethouder. Na het Zaanstad Beraad gaat de startnotitie naar de gemeenteraad vergadering ter vaststelling. 

Informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

Wanneer de gemeenteraad de startnotitie heeft vastgesteld, organiseert de gemeente een bijeenkomst voor u als bewoner of omwonende. In deze eerste bijeenkomst leggen we uit wat het proces is en hoe u hierover kunt meedenken. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst is het ophalen van uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen. Meer informatie over datum en locatie volgt nog. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl