Marktstraat 22 / Krommenieërpad Wormerveer

Verkenning mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 


In het centrum van Wormerveer, aan de Marktstraat 22 en het Krommenieërpad, staat het oude pand van basisschool de Toermalijn. De basisschool de Toermalijn is in de zomer van 2022 verhuist naar een nieuw schoolgebouw in de buurt. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen. De locatie aan de Marktstraat 22 is sindsdien in eigendom van de gemeente en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Gezien de ligging in het centrum van Wormerveer zijn hier voldoende kansen toe.

Startnotitie: eerste stap in het proces

De gemeente heeft aan het begin van dit proces een startnotitie gemaakt. Hierin staat wat in grote lijnen de uitgangspunten en doelen zijn voor de planontwikkeling. Dit is nog geen concreet plan. Ook beschrijft de startnotitie hoe de bewoners en de buurt worden betrokken in de ontwikkeling van het plan.

De gemeenteraad heeft de startnotitie vastgesteld in de raadsvergadering van donderdag 2 februari 2023. Op 19 januari 2023 werd over de startnotitie gedebatteerd in het Zaanstad Beraad. U kunt de filmopnamen terugzien via de volgende link.

Inloopbijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden

Op woensdag 29 maart 2023 vond een inloopbijeenkomst plaats voor bewoners en geïnteresseerden. De bijeenkomst vond plaats in buurtcentrum de Lorzie. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was het ophalen van uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen. Een verslag van de bijeenkomst kunt u terugvinden op deze webpagina. Wanneer u niet aanwezig kon zijn (en dat wel graag had gewild), zorgen we ervoor dat u per e-mail op de hoogte blijft en de mogelijkheid heeft met ons in gesprek te gaan. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Puck Kole, procesmanager stedelijke ontwikkeling, via p.kole@zaanstad.nl

Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE)

De opbrengst van de bijeenkomst gebruiken we om het Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE) op te stellen. Hierin worden de eisen beschreven waaraan het toekomstige plan moet voldoen. Naar verwachting is het RPvE rond de zomer gereed. Op dat moment informeren we ook de omgeving en de gemeenteraad hierover.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl