Marktstraat 22 / Krommenieërpad Wormerveer

Verkenning mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 


In het centrum van Wormerveer, aan de Marktstraat 22 en het Krommenieërpad, staat het oude pand van basisschool de Toermalijn. De basisschool de Toermalijn is in de zomer van 2022 verhuist naar een nieuw schoolgebouw in de buurt. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de huidige eisen. De locatie aan de Marktstraat 22 is sindsdien in eigendom van de gemeente en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Gezien de ligging in het centrum van Wormerveer zijn hier voldoende kansen toe.

Startnotitie: eerste stap in het proces
De gemeente heeft aan het begin van dit proces een startnotitie gemaakt. Hierin staat wat in grote lijnen de uitgangspunten en doelen zijn voor de planontwikkeling. Dit is nog geen concreet plan. Ook beschrijft de startnotitie hoe de bewoners en de buurt worden betrokken in de ontwikkeling van het plan.

De gemeenteraad heeft de startnotitie vastgesteld in de raadsvergadering van donderdag 2 februari 2023. Op 19 januari 2023 werd over de startnotitie gedebatteerd in het Zaanstad Beraad. U kunt de filmopnamen terugzien via de volgende link.

Inloopbijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden
De gemeente organiseert op woensdag 29 maart 2023 een inloopbijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum de Lorzie tussen 17.30-19.30 uur. In deze eerste bijeenkomst leggen we uit hoe we tot een plan willen komen en hoe u hierover kunt meedenken. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst is het ophalen van uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen. 

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn (en dat wel graag had gewild), zorgen we ervoor dat u per e-mail op de hoogte blijft en de mogelijkheid heeft met ons in gesprek te gaan. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Puck Kole, procesmanager stedelijke ontwikkeling, via p.kole@zaanstad.nl


Foto van oude basisschoolpand Toermalijn aan Marktstraat 22 in Wormerveer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl