Mercuriusterrein Krommenie

Werken aan een toekomstbeeld voor het Mercuriusterrein 

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. Wij nodigen u uit om hierover met ons mee te denken. In deze brief leggen we uit wat we gaan doen.

Van visie naar bestemmingsplan

Aanleiding om naar de toekomst van het terrein te kijken, is het opfrissen van het bestemmingsplan Mercuriusterrein. Eerst willen we met zo veel mogelijk betrokkenen samen tot een gebiedsvisie komen. In die visie staat in grote lijnen wat voor een buurt het bedrijventerrein Mercurius moet worden. Met welk type woningen, en hoe de straat en het groen er ongeveer uit gaat zien. Als er nieuwe plannen bij de gemeente worden ingediend, kunnen we de gebiedsvisie als toetsingskader gebruiken.

De visie vormt daarna de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een bestemmingsplan worden voor het gehele gebied juridisch vastgelegd wat er qua bebouwing en gebruik wel en niet mag. Het gaat hier om een inhoudelijke vertaling van wat er in de visie als wensbeeld is geschetst.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl