Mercuriusterrein Krommenie

Werken aan een toekomstbeeld voor het Mercuriusterrein 

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt waar plaats is voor bedrijven én woningen. Wat voor gebied het moet worden bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. In 2020 en 2021 zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin een analyse van het gebied centraal stond. 

De aanpak van het bedrijventerrein biedt kansen voor meer levendigheid, een betere veiligheid, meer groen en een mix van jong en oud. Maar meer woningen en bedrijvigheid betekent ook een toename van het verkeer. Dat is een zorg die geuit is tijdens de bijeenkomsten. Er is daarom een verkeersonderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van het maximaal aantal woningen voor het terrein. Met hoeveel woningen blijft de buurt goed bereikbaar en is er voldoende parkeergelegenheid. Daarbij is rekening gehouden met de beperkte mogelijkheden voor het ontsluiten van het terrein en de aanleg van wegen. In juli 2022 is een concept ruimtelijke visie gepresenteerd aan 75 bewoners, omwonenden, ondernemers en eigenaren.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontwerp bestemmingsplan. Zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, zal er een bijeenkomst worden georganiseerd.


Luchtfoto van het Mercuriusterrein in KrommenieLuchtfoto van het Mercuriusterrein in Krommenie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl