Kerkstraat 110

Wormerveer

Werken aan een Ruimtelijk Programma van Eisen

De locatie Kerkstraat 110 ligt aan de zuidkant van Wormerveer, ten oosten van de Provinciale weg N246. De locatie aan de Kerkstraat is nu nog in gebruik voor huisvesting van arbeidsmigranten. Samen met ontwikkelaar Dennenborgh Group onderzoeken we of we de locatie kunnen ontwikkelen naar woningbouw.

Haalbaarheidsonderzoek

In januari 2021 ondertekenden we een Intentieovereenkomst (IO) met Dennenborgh Group. Daarin staat dat we de haalbaarheid van een woningbouwontwikkeling op deze plek gaan onderzoeken. We onderzoeken onder meer de programmatische, stedenbouwkundige,  milieu-, financiële, verkeerskundige en maatschappelijke aspecten. Dat resulteert uiteindelijk in een Ruimtelijk Programma van Eisen (RPvE).

Participatie

Aan de omwonenden is op 29 september 2021 een toelichting gegeven op het initiatief en het proces. Daarnaast zijn ideeën en reacties opgehaald. Zodra het concept Ruimtelijk Programma van Eisen gereed is, zal opnieuw een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden.

Planning

Naar verwachting is de volgende bewonersbijeenkomst in het najaar van 2022. Reacties die dan opgehaald worden, zullen zoveel als mogelijk in het Ruimtelijk Programma van Eisen  verwerkt worden. Als reacties niet verwerkt worden, gebeurt dat beargumenteerd. Daarna wordt het definitieve Ruimtelijk Programma van Eisen ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Binnen het Ruimtelijk Programma van Eisen wordt vervolgens het ruimtelijk plan uitgewerkt.

Meer informatie over de bewonersavond op 29 september 2021: kerkstraat110.nl
Meer informatie over de ontwikkelaar: https://www.dennenborgh.com/


Plattegrondtekening ligging Kerkstraat 110

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl