Nieuws 

Bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van de PWN-locatie

Gepubliceerd op 26 oktober 2022
Afbeelding

Op dinsdag 8 november 2022 zijn omwonenden en geïnteresseerden van harte welkom op de eerste bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van de PWN-locatie. Tijdens deze bijeenkomst leggen woningcorporatie ZVH en de gemeente Zaanstad het proces en de vervolgstappen voor de PWN-locatie aan u uit. En horen we graag welke ideeën, reacties en adviezen er zijn en welke zorgen er leven. 

Graag van tevoren aanmelden

De bewonersbijeenkomst start met een korte inloop vanaf 19.00 uur in de centrale hal van het PWN-gebouw, op de Industrieweg 1A in Wormerveer. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Om de bewonersavond goed te kunnen organiseren vragen wij u om u vóór 1 november aan te melden, door een email te versturen naar info@zvh.nl onder vermelding van ‘bewonersbijeenkomst PWN-locatie’.

Programma 8 november:

19.00 uur:         inloop
19.10 uur:         opening van de avond door de gespreksleider
19.15 uur:         welkom door gemeente Zaanstad en uitleg over het proces zoals omschreven in de startnotitie
19.30 uur:         welkom door woningcorporatie ZVH en toelichting op de opgave
19.45 uur:         in kleine groepjes in gesprek
20.05 uur:         de opbrengst van de groepsgesprekken delen met alle aanwezigen
20.20 uur:         afsluiting door gemeente Zaanstad en woningcorporatie ZVH en hoe nu verder?
20.30 uur:         einde bewonersbijeenkomst

Haalbaarheidsonderzoek

De voormalige PWN-locatie met het terrein en de gebouwen is sinds 2005 van woningcorporatie ZVH. ZVH wil hier graag woningen bouwen. Gemeente Zaanstad heeft aangegeven dat het PWN-gebouw cultuurhistorische waarde heeft. Daarom gaan we onderzoeken of we naast de bouw van nieuwe woningen ook woningen kunnen ontwikkelingen in de bestaande gebouwen. Daarnaast is cultuurinstelling De Groote Weiver in een deel van de gebouwen gevestigd. ZVH en de gemeente Zaanstad onderzoeken hoe verschillende wensen en ambities voor het bouwen van woningen en voorzieningen een plek kunnen krijgen op de PWN-locatie.

Bewonersbijeenkomsten

Deze eerste bewonersbijeenkomst op 8 november organiseren we aan het begin van het onderzoek, zodat u uw ideeën, zorgen, reacties en adviezen aan ons kunt meegeven. Wanneer het onderzoek klaar is, schrijven we de resultaten op in een ruimtelijk programma van eisen. Het ruimtelijk programma van eisen beschrijft waaraan de woningen en de omgeving waarin ze staan moeten voldoen. Tijdens een tweede bijeenkomst (in het eerste kwartaal van 2023) bespreken we een eerste versie van het ruimtelijk programma van eisen met u en kunt u hierop reageren.

Extra informatie

Het vertrekpunt voor dit onderzoek is de startnotitie die op 14 juli 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de startnotitie staat welke uitgangspunten en ambities voor dit initiatief belangrijk zijn. Een startnotitie beschrijft geen concreet plan, maar slechts een initiatief. Daarnaast beschrijft de startnotitie hoe de bewoners en de buurt worden betrokken in de planontwikkeling.

Op de website https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/ kunt u het raadsbesluit, het raadsvoorstel, de startnotitie en de moties/amendementen vinden onder de titel/zoekopdracht: Startnotitie PWN-locatie in samenhang met Kerkstraat Noord.

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl