Nieuws 

Bedrijventerrein Mercurius

Gepubliceerd op 23 september 2020

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. Op 6 oktober vindt er een bewonersbijeenkomst plaats, waarvoor de buurt is uitgenodigd om met ons mee te denken.

Van visie naar bestemmingsplan

Aanleiding om naar de toekomst van het terrein te kijken, is het opfrissen van het bestemmingsplan Mercuriusterrein. Eerst willen we met zo veel mogelijk betrokkenen samen tot een gebiedsvisie komen. In die visie staat in grote lijnen wat voor een buurt het bedrijventerrein Mercurius moet worden.  Met welk type woningen, en hoe de straat en het groen er ongeveer uit gaat zien. In totaal zullen er drie bijeenkomsten met de buurt en betrokkenen worden georganiseerd. De gebiedsvisie zal bestuurlijk vastgesteld worden. 

De visie vormt daarna de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een bestemmingsplan wordt voor het gehele gebied vastgelegd wat er qua bebouwing en gebruik wel en niet mag.

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl