Nieuws 

Voortgang nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 18 mei 2021

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie komen de Eilanden van Hain. Een bijzonder woongebied. Afgelopen maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend. In dit nieuwsbericht leest u meer over de voortgang van de nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain.

Luchtfoto van het Provilyterrein en Slibkuilterrein


Wat hebben we afgelopen tijd gedaan en wat gaat er in de rest van 2021 gebeuren?

Dit is een samenvatting van de Raadsinformatiebrief van  18 mei 2021. Wilt u de hele tekst lezen? Onderaan dit bericht vindt u alle documenten

2019 en begin 2020: burenoverleggen en aanpassing van het ontwerp

In het najaar van 2019 zijn er vijf grote burenoverleggen geweest rondom specifieke onderwerpen. De deelnemers aan de burenoverleggen hebben begin 2020 een advies aan de gemeente en ontwikkelaar gegeven. Een aantal van die adviezen zijn overgenomen in het bijgewerkte ontwerp door de ontwikkelaar dat op 1 juli 2020 bekend werd.

September 2020: toelichting op het plan in kleine groepen

De bedoeling was een informatieavond voor de hele buurt te organiseren over het nieuwe plan. Dat was door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk. Daarom is in september 2020 in vier kleine groepen een persoonlijke toelichting gegeven aan omwonenden die daar behoefte aan hadden. Uit de gesprekken bleek dat er drie onderwerpen zijn die omwonenden nog zorgen baren en nog onderwerp van discussie zijn:

  • Ontsluiting Eilanden van Hain: hoe wordt de nieuwe wijk bereikbaar
  • Grond klaar maken voor bouwwerkzaamheden of Het bouwrijp maken van de locatie.
  • Bouwverkeer.

In de Veelgestelde vragen geven we antwoorden op de vragen die er leven.

Komende maanden: onderzoeken en verder uitwerken van het plan

Afgelopen maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend.

De ontwikkelaar AM  is nu alle voorbereidende werkzaamheden aan het uitzoeken en de gemeente moet dat beoordelen. Het zijn vooral onderzoeken voor het bestemmingsplan, het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie, het verplaatsen van kabels en leidingen en andere praktische zaken. Met de uitkomsten van de voorbereidingen en onderzoeken werkt de ontwikkelaar AM toe naar een steeds gedetailleerder ontwerp voor de nieuwbouwlocatie.

Najaar 2021: ter inzage legging van de stukken

In het najaar wil de ontwikkelaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen. Tegelijkertijd wordt dan voor het bouwrijp maken van de nieuwbouwlocatie een vergunning aangevraagd en ter inzage gelegd. Op deze stukken kunt u een zienswijze geven.

Na de ter inzagelegging en beantwoording van de zienswijzen, komt het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Dit is een samenvatting van de Raadsinformatiebrief van 18 mei 2021. U leest de hele tekst in onderstaande documenten.
Raadsinformatiebrief: Voortgang nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain in Krommenie.pdf
Bijlage 1 Onderzochte alternatieven ontsluiting Slibkuil.pdf
Bijlage 2 Notitie variantenstudie Slibkuil Provily.pdf
Bijlage 3 Reactie op eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain.pdf


 

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl