Nieuws 

Toekomstbeeld MAAK.Noord: 5.000 nieuwbouwwoningen

Gepubliceerd op 15 januari 2021
Afbeelding

De komende twintig jaar verandert MAAK.Noord (Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer) in een gebied waar het prettig wonen én werken is, met mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze transformatie zorgt ervoor dat in 2040 kinderen prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden in dit gebied. Met de bijbehorende voorzieningen zoals winkels, kinderopvang en huisartsen.

5.000 nieuwbouwwoningen toevoegen is alleen mogelijk als Zaanstad tegelijkertijd investeert in de bereikbaarheid en in de kwaliteit van de openbare ruimte. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: “Het bijzondere aan deze concept visie is dat er een groot aantal woningen wordt toegevoegd met veel aandacht voor de architectonische kwaliteit van de huizen én voor de openbare ruimte. Er liggen geweldige kansen om vervallen bedrijventerreinen te ontwikkelen naar woonwijken van de toekomst waar mensen graag wonen, werken, sporten en elkaar ontmoeten. Zo komen er 630 woningen op het Meneba-terrein. Dat is een prachtplek om te wonen met uitzicht op de Zaan.”

Mooier, leefbaarder én duurzamer 

Het uiteindelijke doel van deze gebiedsontwikkeling is dat Zaanstad-Noord de komende 20 jaar mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis. Het college streeft ernaar om in het MAAK.Noord-gebied 30% sociale huur, 10 tot 20% middeldure huur en 50 tot 60% duurdere huur en koop te realiseren. Het college heeft kennis genomen van het concept. Binnenkort bespreekt de gemeente deze conceptvisie met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit Noord. Daarna wordt het concept– na verwerking van de input uit deze participatieronde - besproken door de gemeenteraad.

Wilt u straks meepraten over het concept-Perpectief van MAAK.Noord?  

U kunt dat alvast aangeven door een mail te sturen naar maaknoord@zaanstad.nl

Download hier het Concept Perspectief Noord.pdf

Dit gebied maakt deel uit van de aanpak in het kader van MAAK.Zaanstad. De gemeente heeft in gesprek met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners, pand- en gebiedseigenaren, ontwikkelaars en investeerders een conceptvisie opgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied richting 2040. Dit conceptperspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het conceptgebiedsperspectief geeft een houvast waaraan ruimtelijke plannen kunnen worden getoetst en geeft richting geeft aan de ambities om de woon- en leefkwaliteit te verbeteren.Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl