Nieuws 

Nieuwe verbindingsweg in Assendelft

Gepubliceerd op 29 juni 2021

De gemeente Zaanstad wil de bereikbaarheid en doorstroming in Zaanstad-Noord verbeteren. Een van de oplossingen om de verkeersoverlast te verminderen is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg die loopt vanaf de Dorpsstraat, via de Noorderveenweg en Noorderweg naar de Communicatieweg.

Door de komst van Saendelft en andere woongebieden is de verkeerdruk in Assendelft gegroeid. De leefbaarheid in Zaanstad-Noord staat zwaar onder druk door de verkeersoverlast. Specifiek in de Dorpsstraat (ten zuiden van de kruising Dorpsstraat/Noorderveenweg) in Assendelft en een deel van de Communicatieweg West. Om de verkeersoverlast te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren, is er behoefte aan een nieuwe verbindingsweg. Eind 2020 nam de gemeenteraad hierover een motie aan met de voorwaarde dat het zou gaan om een optimaal en snel uitvoerende oplossing. 

Verbinding via Noorderweg naar de Noorderveenweg

Het gebruik van de Noorderweg met een verbinding naar de Noorderveenweg is de meest geschikte oplossing. Deze optie is het snelst te realiseren want de wegen voor deze verbinding zijn al aanwezig. Dit is vanwege de verbinding van de (bouw) weg naar Kreekrijk die nu eerder geschikt wordt gemaakt voor verkeer. Deze weg is onderdeel van de nieuwe verbindingsweg en wordt versneld opengesteld. Door een extra verbindingsweg neemt de verkeersdruk in de Dorpsstraat af. Daarnaast kunnen bewoners van Saendelft en Kreekrijk gebruik maken van een extra ontsluiting. Het doorgaand verkeer door Saendelft neemt dan af. De intentie is dan om eind 2021 te starten met de uitvoering.

Gezamenlijke financiering

De Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam dragen ieder 1,3 miljoen bij aan het project dat in totaal 4 miljoen gaat kosten. Dit bedrag wordt besteed om de kruisingen Dorpstraat-  Noorderveenweg, Noorderveenweg – Parkrijklaan, tweede bouwweg – sportpark Omzoom, tweede bouw weg – Noorderweg aan te passen. Daarnaast wordt de Noorderweg gedeeltelijk voorzien van een vrij liggend fietspad en komt er een fietsvoorziening op de rijbaan. Momenteel wordt het project verder uitgewerkt en voorbereid


Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl