Nieuws 

Ontwikkelingen PWN-locatie en Kerkstraat Noord

Gepubliceerd op 13 juni 2022

In 2005 is het PWN-terrein in Wormerveer door Woningcorporatie ZVH gekocht. ZVH wil graag 135 nieuwe woningen op het PWN terrein bouwen. Om dat te kunnen doen moet het PWN gebouw gesloopt worden. Maar het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en cultuurinstelling De Groote Weiver heeft een belangrijke maatschappelijke rol.

Daarom is gezocht naar een andere locatie, Kerkstraat Noord. Om te kijken of de locatie echt geschikt is wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De uitkomsten van het onderzoek worden in een ruimtelijk programma van eisen voor de PWN-locatie gezet en in een ruimtelijk programma van eisen voor  Kerkstraat Noord.

Startnotitie PWN-locatie en Kerkstraat

Hoe het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moet worden staat in een zogenaamde startnotitie. Daarin staan ook de wensen voor beide locaties en een voorstel hoe we de buurt bij het proces gaan betrekken. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de gemeenteraad voor om een besluit over een startnotitie te nemen. Als zij akkoord zijn met de startnotitie kan het haalbaarheidsonderzoek starten.

Lees meer op de projectpagina PWN-locatie en Kerkstaat Noord

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl