Nieuws 

De mooiste plekjes in Noord volgens inwoners

Gepubliceerd op 16 mei 2023

Wat waarderen inwoners van Zaanstad Noor aan hun eigen woonomgeving? En wat bepaalt volgens hen de identiteit van hun buurt of dorp? Om die vragen te beantwoorden heeft Team Erfgoed van de Gemeente Zaanstad een online vragenlijst gehouden onder de inwoners van Krommenie, Wormerveer, Assendelft-Noord en West-Knollendam. In dit bericht leest u meer over de uitkomsten van de vragenlijst.

Team Erfgoed gebruikt de uitkomsten van de enquête bij het adviseren over toekomstige veranderingen in de verschillende dorpen.  Bekijk ook de Strategie MAAK.Noord met een overzicht van huidige en toekomstige projecten in Zaanstad Noord.

Hieronder vindt u een samenvatting van de uitkomsten van deze vragenlijst.

Het historische karakter van de dorpen is belangrijk 

De deelnemers aan de vragenlijst hechten veel waarde aan het historisch gegroeide karakter van de dorpen. Het zicht vanaf de brug over de Durgsloot richting het Agathepark, de Dorpsstraat in Assendelft, de Zaanbocht in Wormerveer en de West-Knollendam behoren tot de meest herkenbare straatbeelden.

Straatbeelden uit de naoorlogse wijken komen de meeste bewoners niet bekend voor. Voor de individuele bewoners kunnen zich hier nu juist wel de gekoesterde plekken bevinden, of dat nu om een plantsoentje aan de Ruimtevaartlaan gaat of een woning met uitzicht op de Watering in de Krokusstraat in Wormerveer: ’Heerlijke, rustige plek met uitzicht op het water. Mijn thuis.’ Een andere bewoner in Wormerveer Noord merkt daar over op: ’ Wormerveer Noord is ruim en rustgevend. Ook is het prettig in de nabijheid van de Zaan te wonen. Bovendien is Noord het oudste gebied en historisch het meest interessant. Qua wonen is het prettig om het winkelcentrum in de nabijheid te weten’. Winkels en voorzieningen behoren voor veel bewoners tot gewaarde plekken, maar zijn ook de belangrijkste bestemming op de routes door de wijk of het dorp. De sociale waarde van de voorzieningen in de wijk als ontmoetingsplek is vaak net zo belangrijk als de functionele waarde.

Straatbeelden van Piet Kuiperlaan, Tamisweer (Saendelft) en de Planetenwijk in Krommenie

Groen in de wijk

In alle vier de dorpskernen is er veel waardering voor groen in de wijk. Voor een leefbare straat vindt het merendeel van de inwoners groenvoorzieningen en veel bomen onmisbaar. Voorbeelden hiervan zijn de Frederik Waltonstraat of de Rosariumlaan. Deelnemers aan de vragenlijst konden ook hun favoriete wandelingen aangeven. In Krommenie leiden de wandelingen steeds over de Krommeniedijk; in Assendelft liggen de meest bijzondere plekken op uitzichtpunten naar het landschap en in Wormerveer leiden de wandelingen langs de grachten in Wormerveer Noord. Ook raden zij aan eens de kano te nemen en het Guisveld in te varen. Verder zijn de parken belangrijke bestemmingen en behoren zij tot de meest gekoesterde plekken van het dorp.

Beelden van de Tulpkade, de Frederik Waltonstraat en de Sluiskade 

Bijzondere en minder bekende plekken 

Inwoners wijzen ook mooie plaatsen aan die niet bij iedere Zaankanter bekend zullen zijn. De Frederik Waltonstraat is al genoemd, maar bewoners uit Assendelft wijzen ook op het parkje bij de Buiten Delft, op de zuidoosthoek van Saendelft. Bewoners van Wormerveer noemen het Frans Marspad een goed begin van een wandeling door het Guisveld: ‘Mooi om Wormerveer vanuit een ander perspectief te zien’. Een andere bewoner draagt bij aan de gezamenlijk onderhouden buurttuin bij de Riouwstraat in Wormerveer Zuid. In Krommenie raadt een bewoner de brug aan tussen de Zilverschoonstraat en de Ruimtevaartlaan, omdat je daar een mooie doorkijk hebt naar het landschap. Zo blijkt dat het niet alleen de historische centra aan weerszijden van de dijklinten en aan de Zaanoever de identiteit van de verschillende dorpen bepalen, maar ook veel plekken in de buitenwijken en daar waar de woonwijken grenzen aan het landschap.

Voor het volledige overzicht van de uitkomsten, bekijkt u het bestand hieronder:
Verslag Zaanstad Noord gewaardeerd! april 2023.pdf

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl