Nieuws 

Bijeenkomst visie bedrijventerrein Mercurius in Krommenie

Gepubliceerd op 27 juni 2022

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke gebied, waar plaats is voor bedrijven én woningen. In 2020 en 2021 is gesproken met de buurt. De ideeën en wensen die tijdens deze gesprekken zijn gedeeld, zijn gebruikt om een concept ruimtelijke visie te maken. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons in gesprek te gaan op 5 juli.

Waarom een visie voor het bedrijventerrein Mercurius?

Om een aantrekkelijke en kwalitatieve woon- en werkomgeving te maken, is een ruimtelijke visie nodig. In de visie staat wat voor een buurt het bedrijventerrein Mercurius kan worden. Er staat onder andere in hoe de bebouwing, de inrichting van de straat en het groen er uit kunnen gaan zien. De gemeente wil samen met de bewoners, ondernemers en eigenaren de visie voor het Mercuriusterrein uitwerken. Op basis van de eerste gesprekken is gestart met het opstellen van een eerste concept. Deze concept visie wordt voorgelegd aan bewoners, ondernemers en eigenaren. De reacties en vervolginput worden gebruikt om de visie te verbeteren. De definitieve visie zal na de zomervakantie gepresenteerd worden aan de buurt en vervolgens ter vaststelling aangeboden worden aan het bestuur van de gemeente Zaanstad. De richtlijnen en uitgangspunten uit de visie worden gebruikt om nieuwe plannen te beoordelen.

Bestemmingsplan

De visie vormt ook de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Met een bestemmingsplan wordt voor het gehele gebied juridisch vastgelegd wat er wel en niet mag, zoals functies, bebouwing en gebruik.

Aanmelden bijeenkomst 5 juli

Wilt u mee praten over de toekomst van het Mercuriusterrein? Op dinsdag 5 juli is er een bijeenkomst in buurtcentrum De Pelikaan, van 19.00 uur tot 21.30 uur. Het adres is Kervelstraat 185-A in Krommenie. U kunt zich tot en met 30 juni aanmelden door een e-mail te sturen naar maaknoord@zaanstad.nl

Update 29 juli 2022: Bekijk de presentaties van de bijeenkomst terug

De bijeenkomst is inmiddels geweest. Hieronder kunt u de presentaties van de bijeenkomsten terugkijken.

MTK_220705_pres alg-min.pdf

MTK_220705_ pres wonen.pdf

MTK_220705_pres bebouwing.pdf

MTK_220705_pres functiemenging.pdf

MTK_220705_pres verkeer.pdf

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl