Nieuws 

Ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie ter inzage, 3 april informatiebijeenkomst

Gepubliceerd op 21 maart 2023

Het oude dorpslint van Krommenie bestaat uit het Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat en de Vlusch. Het historische karakter van dit Lint willen we beschermen. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. Vanaf 23 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie ter inzage.

Linten, lintbebouwing of dorpslinten zijn allemaal woorden voor bebouwing die als een dunne lijn door het landschap lopen. In het buitengebied vind je vaak direct erachter het weidse, open landschap. In de dorpskernen zijn meestal buurten en straten achter het lint gebouwd.

Maar zelfs dan herken je het lint onmiddellijk. Het is vaak de weg waarlangs het dorp ooit is ontstaan, met afwisselende gebouwen: oud en nieuw, met diverse winkels en bedrijfjes. Ook loopt er vaak een watergang langs.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van 23 maart tot en met 3 mei 2023 is het mogelijk schriftelijk een reactie, ook wel zienswijze genoemd, in te dienen bij de gemeenteraad.

Na de terinzagelegging en beantwoording van de zienswijzen gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt tegelijk met het concept van de visie Linten, dijken, paden Krommenie ter inzage gelegd. Zo kunnen belanghebbenden kennis nemen van wat er volgens het bestemmingsplan kan én welke richtlijnen de gemeente gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit te borgen bij een ontwikkeling op een kavel of in de openbare ruimte.

Informatieavond 3 april 2023

Op 3 april is er een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan Lint Krommenie. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het gebouw van Speeltuinvereniging "Blok", Doctor Kuijperkade 5, Krommenie. U kunt daar de stukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente.

Een stukje van de Zuiderhoofdstraat in KrommenieEen stukje van de Zuiderhoofdstraat in Krommenie.

Meer nieuws over Noord

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl