Nieuws 

Nieuws over MAAK.Zaanstad Noord

29 sociale huurwoningen aan het Noordeinde in Wormerveer

Gepubliceerd op 5 maart 2021

Er komen 29 sociale huurwoningen bij aan het Noordeinde in Wormerveer. De appartementen komen in een woongebouw genaamd De Halm, naar het voormalige zaadpakhuis De Halm dat daar heeft gestaan. Vrijdag 5 maart ondertekenden WormerWonen, BPD en HSB Bouw bv de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst voor de bouw. 

Lees verder

Rijk kent 11,3 miljoen toe voor gebiedsontwikkeling in Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Zaanstad krijgt € 11,3 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls. Het college gaat hiermee de gebiedsontwikkeling in Krommenie en Wormerveer versnellen. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: “Een geweldige opsteker voor Zaanstad. Hierdoor kan het college de bouw van 1.865 woningen versnellen. Daarnaast gaan wij de kwaliteit van de woonwijken in dit deel van Zaanstad Noord verder verbeteren. Dat betekent investeren in goede voorzieningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en groen.”

Lees verder

Jongeren én Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Bij het opstellen van het toekomstperspectief voor MAAK.Noord willen we zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk. We proberen ook actief jongeren te betrekken bij de gebiedsontwikkelingen in hun buurt.  Het gaat tenslotte over hun toekomst. 

Lees verder

Online bijeenkomst over toekomstplannen MAAK.Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Op 2 maart organiseren we een online bijeenkomst over de toekomstplannen voor MAAK.Noord, het Perspectief. Dan vertellen we u wat er in de concept-visie staat en hoe wij en onze partners de toekomst van de wijk zien. U kunt ook vragen stellen over het gebiedsperspectief. Heeft u eerder meegedacht? Dan kunt u zien wat er met uw inbreng is gedaan of nog aanvullingen doen.

Lees verder

Enquête over bereikbaarheid in Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

In het Perspectief voor MAAK.Noord, het toekomstbeeld, is verkeer een belangrijk speerpunt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich goed, veilig en snel kan verplaatsen? Hoe houden we het gebied leefbaar en bereikbaar in de toekomst?

Lees verder

Toekomstbeeld MAAK.Noord: 5.000 nieuwbouwwoningen

Gepubliceerd op 15 januari 2021
Afbeelding

De komende twintig jaar verandert MAAK.Noord (Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer) in een gebied waar het prettig wonen én werken is, met mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze transformatie zorgt ervoor dat in 2040 kinderen prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden in dit gebied. Met de bijbehorende voorzieningen zoals winkels, kinderopvang en huisartsen.

Lees verder

Resultaten enquête Meneba

Gepubliceerd op 15 januari 2021

Op het terrein van de voormalige meelfabriek in Wormerveer komt een nieuw woon en werkgebied. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan 40%  betaalbare huur- en koopwoningen, 15% middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. De ontwikkelaar wil de omgeving, de omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk betrekken in het herontwikkelingsproces. Om hun mening te peilen werd afgelopen zomer een enquête gehouden.

Lees verder

Buurtbewoners bepalen ontwerp nieuwbouwproject gasfabriekterrein in Krommenie

Gepubliceerd op 7 oktober 2020
Afbeelding

Een meerderheid van de omwonenden van het oude gasfabriekterrein in Krommenie heeft gekozen voor het ontwerp ‘de rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw). De buurt kon kiezen uit drie ontwerpen die alle drie voldoen aan de gestelde kaders van de gemeente. Nu het ontwerp is gekozen, gaan de ontwikkelaar en de buurt met elkaar aan tafel om de inrichting van de openbare ruimte verder uit te werken

Lees verder

Verruiming gebied MAAK.Noord

Gepubliceerd op 28 september 2020

De speerpunten uit de Analyse en de thema’s uit de Omgevingsvisie vragen om een integrale aanpak voor het gebied en zijn aanleiding geweest om het gebied van MAAK.Noord in het Perspectief te verruimen. Hierdoor worden heel Krommenie, Assendelft en ook de groengebieden meegenomen in de gebiedsvisie.

Lees verder

Bedrijventerrein Mercurius

Gepubliceerd op 23 september 2020

Gemeente Zaanstad wil het bedrijventerrein Mercurius in Krommenie veranderen in een aantrekkelijke buurt, waar plaats is voor bedrijven en woningen. Wat voor gebied het moet worden, bepalen we zoveel mogelijk in overleg met de buurt. Op 6 oktober vindt er een bewonersbijeenkomst plaats, waarvoor de buurt is uitgenodigd om met ons mee te denken.

Lees verder

Studenten Hogeschool van Amsterdam doen onderzoek naar ‘ontmoeten’

Gepubliceerd op 23 september 2020

De samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam in 2019 is goed bevallen. Toen deden de studenten onderzoek naar vijf plekken in gebied Noord. En dan met name op de vraag hoe deze plekken moeten worden ontwikkeld. Daar kwamen leuke ideeën uit (link naar verslag). Dit keer staat ‘ontmoeten’ als onderzoeksthema op de agenda.

Lees verder

Geen berichten gevonden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl