Nieuws 

Nieuws over MAAK.Zaanstad Noord

Ontwikkelingen PWN-locatie en Kerkstraat Noord

Gepubliceerd op 13 juni 2022

In 2005 is het PWN-terrein in Wormerveer door Woningcorporatie ZVH gekocht. ZVH wil graag 135 nieuwe woningen op het PWN terrein bouwen. Om dat te kunnen doen moet het PWN gebouw gesloopt worden. Maar het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde en cultuurinstelling De Groote Weiver heeft een belangrijke maatschappelijke rol.

Lees verder

Groene, duurzame woningen: Ecohof stap dichterbij

Gepubliceerd op 21 april 2022

Aan de Tulpstraat in Wormerveer komt ruimte voor Ecohof Noorderveer: een duurzaam, sociaal en klimaatadaptief ecodorp met 23 woningen. Op deze plek komen 12 (sociale) huurappartementen en 11 grondgebonden koopwoningen. Gemeente Zaanstad verkoopt de grond aan inwoners die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees verder

Fabriek Bunge Loders Croklaan naar Hoogtij

Gepubliceerd op 30 maart 2022

Gemeente Zaanstad en Bunge willen dat er na de verhuizing woningen, bedrijven en voorzieningen komen op de vrijgekomen plek. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieovereenkomst. Cultuurhistorische elementen blijven behouden en het streven is minimaal 30% van de woningen voor sociale huur en 25% grondgebonden woningen.

Lees verder

50 nieuwbouwwoningen op gasfabriekterrein Krommenie

Gepubliceerd op 22 maart 2022

Gemeente Zaanstad en VOF Horizon Ontwikkeling (een samenwerking van Timpaan en Bot Bouw) hebben maandag 21 maart de koopontwikkelovereenkomst ondertekend voor het oude gasfabriekterrein in Krommenie, gelegen tussen de Zuidervaartdijk, Weiver en de Wilhelminastraat. Er ligt een plan voor 50 nieuwbouwwoningen, waarvan 15 voor sociale huur.

Lees verder

Aanbod voor jongeren in Saendelft groeit

Gepubliceerd op 12 maart 2022

De gemeente Zaanstad wil graag dat Saendelft een veilige wijk is voor jong en oud. Een groot aantal professionals werkt elke dag in de wijk om incidenten te voorkomen en aan te pakken als er iets gebeurt. Samen met buurtgenoten kunnen we veel doen om de buurt zo veilig en prettig mogelijk te maken voor iedereen die er woont en werkt.

Lees verder

Weer een mijlpaal voor het Zaankwartier

Gepubliceerd op 4 februari 2022

De plannen voor het Zaankwartier – het voormalige Meneba terrein – in Wormerveer zijn met het ontwerpbestemmingsplan weer een fase verder. Tot en met 30 maart 2022 liggen de plannen van de gemeente en de ontwikkelaar Coöperatie de Vlijt ter inzage en kunnen belanghebbenden reageren.

Lees verder

Beeldkwaliteitsplan Zaankwartier vastgesteld

Gepubliceerd op 15 december 2021

Het Meneba-complex in Wormerveer verandert van een oud fabrieksterrein in een wijk met wonen, werken en recreëren. Dit project heeft de naam Project Zaankwartier. Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Zaankwartier (Meneba) vastgesteld.

Lees verder

Aantrekkelijker (winkel)gebied door verkeersaanpassingen Zaanbocht

Gepubliceerd op 25 november 2021

De gemeente past de verkeerssituatie bij de Zaanbocht aan om het winkelgebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor bezoekers en terrassen aan de Zaan mogelijk te houden. Het kruispunt Stationsstraat-Zaanbocht krijgt een andere inrichting, er komen verkeersplateaus en de parkeervakken worden aangepast. De maximale snelheid blijft 30km/u. De komende maanden laat Zaanstad al een deel van de werkzaamheden uitvoeren. 

Lees verder

Samenwerking met de studenten van HVA

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

De komende periode zullen wij, net als in eerdere jaren, ook weer samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam afdeling Bestuurskunde. Dit jaar onderzoeken de studenten van de HvA de speerpunten Toerisme en Cultuurhistorie . Wij hebben hen gevraagd hierbij vooral aandacht te hebben voor drie kernpunten: Groen, water en evenementen.  

Lees verder

Expositie in voormalig meelfabriek Meneba

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in traditionele participatieprocessen. Daarom werkt het team van MAAK.Noord samen met CNCPTeen collectief van artistieke jongeren uit Zaanstad.  Een van de doelen van CNCPT is jongeren betrekken in sociaal-maatschappelijke projecten en aan deze projecten artistieke input geven. De opbrengst van de samenwerking is te zien als expositie in Meneba in de maand november. 

Lees verder

Perspectief MAAK.Noord vastgesteld

Gepubliceerd op 18 oktober 2021

Donderdag 14 oktober 2021 heeft de Zaanse gemeenteraad  het perspectief MAAK.Noord 2040 vastgesteld. Dit perspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het doel van het gebiedsperspectief is dat Zaanstad-Noord mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis.

Lees verder

Stand van zaken Parel van Zuid (Celebesstraat)

Gepubliceerd op 7 oktober 2021

Op de hoek van de Celebesstraat en het Zuideinde in Wormerveer komen zes grondgebonden woningen en zestien appartementen in de vrije sector. Sinds de zomer is het redelijk stil op de locatie. Er lijkt weinig te gebeuren,  maar er wordt gestaag doorgewerkt om de bouw van de Parel van Zuid mogelijk te maken. Hier lees je een update over de stand van zaken.

Lees verder

Gericht werken aan Maatschappelijke Kracht

Gepubliceerd op 4 oktober 2021

Speerpunt 3 van het Perspectief MAAK.Noord is 'Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht'. Wat houdt dat precies in, en wie doet wat? In de korte omschrijving lijkt het met name te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees verder

Burendag Schrijversbuurt

Gepubliceerd op 30 september 2021

Net als vorig jaar en in vervolg op de online bewonersavonden is afgelopen 24 september 2021 Burendag gevierd in de Schrijversbuurt. Er werd op het laatste moment besloten om het een dagje eerder te vieren, aangezien op zaterdag 25 september de nieuwe coronamaatregelen ingingen.  

Lees verder

Nieuwe podcast ‘Het Zaanse Avontuur’ over de toekomst van Zaanstad

Gepubliceerd op 14 september 2021
Afbeelding

De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Nieuwbouw Zaankwartier in Wormerveer gaat volgende fase in

Gepubliceerd op 16 juli 2021
Afbeelding

De ontwikkeling van het Zaankwartier, het oude Meneba-terrein in Wormerveer, gaat een nieuwe fase in. Zaanstad informeert de gemeenteraad over de voortgang en legt het beeldkwaliteitsplan voor. In dat plan staan de uitgangspunten voor de bouw van verschillende soorten woningen met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Naar verwachting neemt de raad in september een besluit over het beeldkwaliteitsplan.

Lees verder

JongerenHUB Noord in Saendelft geopend

Gepubliceerd op 5 juli 2021

Op donderdag 1 juli is de JongerenHUB Noord aan de Parkrijklaan 121E in Saendelft geopend. Overdag kunnen jongeren tussen 10 - 27 jaar hier terecht met al hun vragen over school, werk, geldzaken en nog veel meer. Na school-/werktijd biedt de plek een divers programma met spel, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling. Maar ook als het bijvoorbeeld thuis even niet zo lekker loopt, kunnen jongeren hier hun verhaal kwijt en even uitblazen.

Lees verder

Verkeersplan voor Noord aangepast

Gepubliceerd op 30 juni 2021

De enquête en de webinars over het Mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord leverden naast veel steun ook de nodige kritiek op. Daarom heeft het programmateam de plannen aangepast. Vooral in Krommenie moest er veel veranderd worden. Om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum is een nieuw circulatieplan gemaakt met nog een aantal verschillende varianten. 

Lees verder

Nieuwe verbindingsweg in Assendelft

Gepubliceerd op 29 juni 2021

De gemeente Zaanstad wil de bereikbaarheid en doorstroming in Zaanstad-Noord verbeteren. Een van de oplossingen om de verkeersoverlast te verminderen is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg die loopt vanaf de Dorpsstraat, via de Noorderveenweg en Noorderweg naar de Communicatieweg.

Lees verder

Nieuwe programmamanager MAAK.Noord

Gepubliceerd op 29 juni 2021

Sinds juni ben ik begonnen als programmamanager van MAAK.Zaanstad Noord. Mijn naam is Andjela Kraljevic en ik heb architectuur en stedenbouw gestudeerd. Later heb ik ook enkele aanvullende opleidingen gedaan, waaronder psychologie.

Lees verder

1000 reacties op enquête verkeer

Gepubliceerd op 26 mei 2021

De online enquête over het mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord is ingevuld door meer dan 1000 inwoners en ondernemers van Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam. Koploper was Krommenie met 670 reacties. Ook kwamen er 140 mensen naar de drie bewonersavonden over het verkeersplan.

Lees verder

Omgeving Zaanbrug geïnformeerd over plannen en bouw tijdelijke brug

Gepubliceerd op 26 mei 2021

Begin april maakte de provincie Noord-Holland de plannen bekend voor de vervanging van de huidige Zaanbrug en de locatie van de tijdelijke brug. Omdat de werkzaamheden impact hebben op omgeving, heeft de provincie samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland in april drie informatieavonden gehouden. Deze waren gericht op inwoners en ondernemers van de omgeving Lassiestraat, de Zaanweg en de inwoners rondom de Dubbelebuurt.

Lees verder

Voortgang nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 18 mei 2021

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie komen de Eilanden van Hain. Een bijzonder woongebied. Afgelopen maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend. In dit nieuwsbericht leest u meer over de voortgang van de nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain.

Lees verder

Tiny Forest voor Kreekrijk

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Leerlingen van basisschool Het Koraal en De Delta in Assendelft hebben in maart 2021 een Tiny Forest naast hun school geplant. Een mooi initiatief om kinderen dichter bij de natuur te brengen. De scholen gaan het bosje gebruiken bij hun lessen. Het Tiny Forest is te bewonderen aan de Beemdgras in de wijk Kreekrijk naast basisschool De Delta.

Lees verder

Plannen bekend voor nieuwbouw Durghorst

Gepubliceerd op 22 april 2021

Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Na de de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Lees verder

Geen berichten gevonden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl