Nieuws 

Nieuws over MAAK.Zaanstad Noord

Samenwerking met de studenten van HVA

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

De komende periode zullen wij, net als in eerdere jaren, ook weer samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam afdeling Bestuurskunde. Dit jaar onderzoeken de studenten van de HvA de speerpunten Toerisme en Cultuurhistorie . Wij hebben hen gevraagd hierbij vooral aandacht te hebben voor drie kernpunten: Groen, water en evenementen.  

Lees verder

Expositie in voormalig meelfabriek Meneba

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

Jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd in traditionele participatieprocessen. Daarom werkt het team van MAAK.Noord samen met CNCPTeen collectief van artistieke jongeren uit Zaanstad.  Een van de doelen van CNCPT is jongeren betrekken in sociaal-maatschappelijke projecten en aan deze projecten artistieke input geven. De opbrengst van de samenwerking is te zien als expositie in Meneba in de maand november. 

Lees verder

Perspectief MAAK.Noord vastgesteld

Gepubliceerd op 18 oktober 2021

Donderdag 14 oktober 2021 heeft de Zaanse gemeenteraad  het perspectief MAAK.Noord 2040 vastgesteld. Dit perspectief is opgesteld nadat de opgaven en kansen van het gebied geanalyseerd zijn. Het doel van het gebiedsperspectief is dat Zaanstad-Noord mooier, leefbaarder én duurzamer wordt met een versterkte economische basis.

Lees verder

Stand van zaken Parel van Zuid (Celebesstraat)

Gepubliceerd op 7 oktober 2021

Op de hoek van de Celebesstraat en het Zuideinde in Wormerveer komen zes grondgebonden woningen en zestien appartementen in de vrije sector. Sinds de zomer is het redelijk stil op de locatie. Er lijkt weinig te gebeuren,  maar er wordt gestaag doorgewerkt om de bouw van de Parel van Zuid mogelijk te maken. Hier lees je een update over de stand van zaken.

Lees verder

Gericht werken aan Maatschappelijke Kracht

Gepubliceerd op 4 oktober 2021

Speerpunt 3 van het Perspectief MAAK.Noord is 'Gericht werken aan de Maatschappelijke Kracht'. Wat houdt dat precies in, en wie doet wat? In de korte omschrijving lijkt het met name te gaan om maatschappelijke voorzieningen. Maar het gaat vooral ook om relaties.

Lees verder

Burendag Schrijversbuurt

Gepubliceerd op 30 september 2021

Net als vorig jaar en in vervolg op de online bewonersavonden is afgelopen 24 september 2021 Burendag gevierd in de Schrijversbuurt. Er werd op het laatste moment besloten om het een dagje eerder te vieren, aangezien op zaterdag 25 september de nieuwe coronamaatregelen ingingen.  

Lees verder

Nieuwe podcast ‘Het Zaanse Avontuur’ over de toekomst van Zaanstad

Gepubliceerd op 14 september 2021
Afbeelding

De Zaanstreek is populair en wordt alleen maar populairder. En toch: er moet iets veranderen. Want Zaanstad moet bouwen en vernieuwen. Groei biedt kansen, maar geeft ook wrijving. Past dat allemaal wel? In de nieuwe podcastserie Het Zaanse Avontuur gaat journalist Robin de Wever op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Nieuwbouw Zaankwartier in Wormerveer gaat volgende fase in

Gepubliceerd op 16 juli 2021
Afbeelding

De ontwikkeling van het Zaankwartier, het oude Meneba-terrein in Wormerveer, gaat een nieuwe fase in. Zaanstad informeert de gemeenteraad over de voortgang en legt het beeldkwaliteitsplan voor. In dat plan staan de uitgangspunten voor de bouw van verschillende soorten woningen met voldoende ruimte voor bedrijvigheid en voorzieningen. Naar verwachting neemt de raad in september een besluit over het beeldkwaliteitsplan.

Lees verder

JongerenHUB Noord in Saendelft geopend

Gepubliceerd op 5 juli 2021

Op donderdag 1 juli is de JongerenHUB Noord aan de Parkrijklaan 121E in Saendelft geopend. Overdag kunnen jongeren tussen 10 - 27 jaar hier terecht met al hun vragen over school, werk, geldzaken en nog veel meer. Na school-/werktijd biedt de plek een divers programma met spel, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling. Maar ook als het bijvoorbeeld thuis even niet zo lekker loopt, kunnen jongeren hier hun verhaal kwijt en even uitblazen.

Lees verder

Verkeersplan voor Noord aangepast

Gepubliceerd op 30 juni 2021

De enquête en de webinars over het Mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord leverden naast veel steun ook de nodige kritiek op. Daarom heeft het programmateam de plannen aangepast. Vooral in Krommenie moest er veel veranderd worden. Om het doorgaande verkeer te weren uit het centrum is een nieuw circulatieplan gemaakt met nog een aantal verschillende varianten. 

Lees verder

Nieuwe verbindingsweg in Assendelft

Gepubliceerd op 29 juni 2021

De gemeente Zaanstad wil de bereikbaarheid en doorstroming in Zaanstad-Noord verbeteren. Een van de oplossingen om de verkeersoverlast te verminderen is het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg die loopt vanaf de Dorpsstraat, via de Noorderveenweg en Noorderweg naar de Communicatieweg.

Lees verder

Nieuwe programmamanager MAAK.Noord

Gepubliceerd op 29 juni 2021

Sinds juni ben ik begonnen als programmamanager van MAAK.Zaanstad Noord. Mijn naam is Andjela Kraljevic en ik heb architectuur en stedenbouw gestudeerd. Later heb ik ook enkele aanvullende opleidingen gedaan, waaronder psychologie.

Lees verder

1000 reacties op enquête verkeer

Gepubliceerd op 26 mei 2021

De online enquête over het mobiliteitsplan voor Zaanstad Noord is ingevuld door meer dan 1000 inwoners en ondernemers van Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam. Koploper was Krommenie met 670 reacties. Ook kwamen er 140 mensen naar de drie bewonersavonden over het verkeersplan.

Lees verder

Omgeving Zaanbrug geïnformeerd over plannen en bouw tijdelijke brug

Gepubliceerd op 26 mei 2021

Begin april maakte de provincie Noord-Holland de plannen bekend voor de vervanging van de huidige Zaanbrug en de locatie van de tijdelijke brug. Omdat de werkzaamheden impact hebben op omgeving, heeft de provincie samen met de gemeenten Zaanstad en Wormerland in april drie informatieavonden gehouden. Deze waren gericht op inwoners en ondernemers van de omgeving Lassiestraat, de Zaanweg en de inwoners rondom de Dubbelebuurt.

Lees verder

Voortgang nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain

Gepubliceerd op 18 mei 2021

Op de voormalige sportvelden van Slibkuil en Provily in Krommenie komen de Eilanden van Hain. Een bijzonder woongebied. Afgelopen maanden is er vooral veel reken- en tekenwerk verricht. Ook is op 13 april 2021 de koop- en realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar getekend. In dit nieuwsbericht leest u meer over de voortgang van de nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain.

Lees verder

Tiny Forest voor Kreekrijk

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Leerlingen van basisschool Het Koraal en De Delta in Assendelft hebben in maart 2021 een Tiny Forest naast hun school geplant. Een mooi initiatief om kinderen dichter bij de natuur te brengen. De scholen gaan het bosje gebruiken bij hun lessen. Het Tiny Forest is te bewonderen aan de Beemdgras in de wijk Kreekrijk naast basisschool De Delta.

Lees verder

Plannen bekend voor nieuwbouw Durghorst

Gepubliceerd op 22 april 2021

Woningcorporatie Parteon, gemeente Zaanstad en buurtcentrum de Pelikaan maken een plan voor nieuwbouw op het Durghorstplantsoen in Krommenie. Na de de zomer van 2021 komt het verpleeghuis aan dit plantsoen leeg staan. Parteon, de eigenaar van het gebouw, zal het gebouw in de tweede helft van 2021 afbreken.

Lees verder

29 sociale huurwoningen aan het Noordeinde in Wormerveer

Gepubliceerd op 5 maart 2021

Er komen 29 sociale huurwoningen bij aan het Noordeinde in Wormerveer. De appartementen komen in een woongebouw genaamd De Halm, naar het voormalige zaadpakhuis De Halm dat daar heeft gestaan. Vrijdag 5 maart ondertekenden WormerWonen, BPD en HSB Bouw bv de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst voor de bouw. 

Lees verder

Rijk kent 11,3 miljoen toe voor gebiedsontwikkeling in Zaanstad Noord

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Zaanstad krijgt € 11,3 miljoen euro vanuit de Woningbouwimpuls. Het college gaat hiermee de gebiedsontwikkeling in Krommenie en Wormerveer versnellen. Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: “Een geweldige opsteker voor Zaanstad. Hierdoor kan het college de bouw van 1.865 woningen versnellen. Daarnaast gaan wij de kwaliteit van de woonwijken in dit deel van Zaanstad Noord verder verbeteren. Dat betekent investeren in goede voorzieningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en groen.”

Lees verder

Jongeren én Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Bij het opstellen van het toekomstperspectief voor MAAK.Noord willen we zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk. We proberen ook actief jongeren te betrekken bij de gebiedsontwikkelingen in hun buurt.  Het gaat tenslotte over hun toekomst. 

Lees verder

Online bijeenkomst over toekomstplannen MAAK.Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

Op 2 maart organiseren we een online bijeenkomst over de toekomstplannen voor MAAK.Noord, het Perspectief. Dan vertellen we u wat er in de concept-visie staat en hoe wij en onze partners de toekomst van de wijk zien. U kunt ook vragen stellen over het gebiedsperspectief. Heeft u eerder meegedacht? Dan kunt u zien wat er met uw inbreng is gedaan of nog aanvullingen doen.

Lees verder

Enquête over bereikbaarheid in Noord

Gepubliceerd op 17 februari 2021

In het Perspectief voor MAAK.Noord, het toekomstbeeld, is verkeer een belangrijk speerpunt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich goed, veilig en snel kan verplaatsen? Hoe houden we het gebied leefbaar en bereikbaar in de toekomst?

Lees verder

Toekomstbeeld MAAK.Noord: 5.000 nieuwbouwwoningen

Gepubliceerd op 15 januari 2021
Afbeelding

De komende twintig jaar verandert MAAK.Noord (Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer) in een gebied waar het prettig wonen én werken is, met mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze transformatie zorgt ervoor dat in 2040 kinderen prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden in dit gebied. Met de bijbehorende voorzieningen zoals winkels, kinderopvang en huisartsen.

Lees verder

Resultaten enquête Meneba

Gepubliceerd op 15 januari 2021

Op het terrein van de voormalige meelfabriek in Wormerveer komt een nieuw woon en werkgebied. De locatie biedt ruimte voor circa 650 woningen, waarvan 40%  betaalbare huur- en koopwoningen, 15% middeldure huurwoningen en het resterende deel vrijesectorwoningen. De ontwikkelaar wil de omgeving, de omwonenden en ondernemers zo goed mogelijk betrekken in het herontwikkelingsproces. Om hun mening te peilen werd afgelopen zomer een enquête gehouden.

Lees verder

Buurtbewoners bepalen ontwerp nieuwbouwproject gasfabriekterrein in Krommenie

Gepubliceerd op 7 oktober 2020
Afbeelding

Een meerderheid van de omwonenden van het oude gasfabriekterrein in Krommenie heeft gekozen voor het ontwerp ‘de rolreder’ van projectontwikkelaar VOF Horizon Ontwikkeling (Timpaan/Bot Bouw). De buurt kon kiezen uit drie ontwerpen die alle drie voldoen aan de gestelde kaders van de gemeente. Nu het ontwerp is gekozen, gaan de ontwikkelaar en de buurt met elkaar aan tafel om de inrichting van de openbare ruimte verder uit te werken

Lees verder

Geen berichten gevonden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl