Esdoornlaan 40 Wormerveer

Initiatief voor het ontwikkelen van woningen 


De eigenaar van voormalige garage aan de Esdoornlaan 40 te Wormerveer is voornemend de locatie te ontwikkelen naar woningen en heeft hiertoe een initiatief aangeleverd bij de gemeente aangeleverd. Het college van de Gemeente Zaanstad stelt aan de raad voor om een besluit over een startnotitie te nemen waarmee groen licht wordt gegeven voor de verdere planuitwerking. Zodra er een akkoord is gegeven op de startnotitie wordt de omgeving uitgenodigd voor een eerste participatiebijeenkomst en worden de plannen uitgewerkt.  

Huidige bestemming

Op dit moment staat op het perceel een oude autogarage (Esdoornlaan en middenterrein) inclusief bedrijfswoning (aan de Wilgenkade). De autogarage wordt verhuurd aan meubelzaak 4Udesigned, die het pand gebruiken als showroom. Dit is een aflopend huurcontract. De huurder heeft aangegeven zijn bedrijf voort te kunnen zetten op de andere locatie in Wormerveer waar zijn magazijn gevestigd is. De Wilgenkade 4-6 bevindt zich aan de achterkant van het perceel en is ook onderdeel van het eigendom. Hier zijn twee woningen gevestigd. Deze worden verhuurd en deze situatie blijft ook in de nieuwe plannen ongewijzigd.

Het initiatief

De voorgestelde ontwikkeling bestaat uit een woongebouw aan de Esdoornlaan met daarin 27 appartementen. Op het achterliggende terrein zijn plannen gemaakt voor 8 grondgebonden small houses. De ontwikkelaar gaat graag het gesprek aan met de omgeving om de vraag naar woonruimte vanuit de omgeving te achterhalen en het initiatief in participatie met de omgeving verder uit te werken. Daarnaast is op het achterliggende terrein ruimte voor een parkeervoorziening, bergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling.

De procedure

In Zaanstad wordt gewerkt met de Zaanse projectmethode (plaberum). Deze projectmethode kent diverse fasen. In aanvulling op deze methode wordt de (door)startnotitie van dit project nu bij de raad aangeboden, als startsein voor de ontwikkeling. In de projectmethode is na de eerste bespreking van de Startnotitie en uitgangspunten een aantal beslismomenten opgenomen waar producten en tussenresultaten ter besluitvorming voorgelegd zullen worden aan het college en/of de raad. Zo ver is het nu nog niet. Het uitwerken van het initiatief ligt bij de ontwikkelaar, die hiervoor eerst in samenwerking met de gemeente de omgeving zal betrekken. De gemeente faciliteert de ontwikkeling. De eerstvolgende stap is het opstellen van een programma van eisen. Hiervoor wordt na vaststelling van de startnotitie een eerste participatiebijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemer en gemeente.

Naastgelegen Esdoornlaan 39a, ‘De Bres’

Op het naastgelegen perceel is ‘De Bres’ gevestigd; een oud vervallen pand (voorheen verenigingsgebouw en partycentrum/restaurant) dat momenteel wordt gekraakt. Er heeft zich een nieuwe initiatiefnemer aangediend die kans ziet de Esdoornlaan 39a te ontwikkelen. Het is echter nog onzeker of deze plannen haalbaar zijn, vanwege onder meer de aanwezige cultuurhistorische waarde. Dit wordt allereerst onderzocht.


Afbeelding: bestaande situatie Esdoornlaan 40, Wormerveer

Afbeelding: bestaande situatie Esdoornlaan 40, Wormerveer

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl