Nieuws 

Toelichting op ontwikkelplannen Meneba

Gepubliceerd op 25 juni 2019
Afbeelding

Vanavond staat Meneba op de planning van een extra Zaanstad Beraad. Ontwikkelaar Waterland Real Estate (WRE) / v Wijnen geeft tezamen met de gemeente in het omgevingscarré een toelichting op de plannen. Raadsleden kunnen deze avond vragen stellen.

Meneba is een ontwikkeling binnen MAAK.Zaanstad Noord en omvat circa 650 woningen en 7500 m2 voorzieningen. Meneba heeft het voornemen de bedrijfsactiviteiten op deze locatie te beëindigen en streeft naar verkoop. Tezamen met de ontwikkelende partij Waterland Real Estate (WRE) / v Wijnen onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van een herontwikkeling. In de ontwikkelingsvisie gaat bijzondere aandacht uit naar de inpassing en herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle objecten, het realiseren van een aantrekkelijk woon- en leefgebied, een goede ontsluiting en de relatie met de Zaan. 

 U kunt Zaanstad Beraad terugkijken via onderstaande link: 

zaanstad.raadsinformatie.nl: 25-06-2019

Wilt u de presentatie inkijken?

Presentatie omgevingscarré Meneba (pdf)

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl